Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020

Data publikacji: 2020-11-30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje, że zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020, nastąpiły zmiany kryterium dochodowego urpawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1 542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarujacej i 1 161,60 PLN dla osoby w rodzinie, co stanowi 220 &% kryterium dochodowego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informujemy, że można już składać wnioski  na paczki żywnościowe w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie oraz  należy  udokumentować  dochody netto z miesiąca poprzedząjacego złożenie wniosku.

STOP Przemocy w Gminie Dąbrowa

Data publikacji: 2020-11-20

Trwa gminna kampania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie STOP Przemocy w Gminie Dąbrowa, podczas której mieszkańcy mają możliwość kontaktu ze specjalistami, uzyskać poradę i pomoc. Organizatorami akcji jest Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dąbrowie działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej.

Celem kampanii jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczenie jej skutków m.in. poprzez: zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy; podnoszenie społecznej wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy w rodzinie oraz uwrażliwienie profesjonalistów pracujących z dziećmi, przede wszystkim nauczycieli przedszkolnych i szkolnych, na problem krzywdzenia dzieci.
 

Czytaj całość publikacji "STOP Przemocy w Gminie Dąbrowa"

Stop przemocy - PLAKAT

Dzień Pracownika Socjalnego

Data publikacji: 2020-11-18

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego z inicjatywy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie - Pani Małgorzaty Zapartej odbyło się uroczyste spotkanie pracowników z Wójtem Gminy Dąbrowa - Panią Katarzyną Gołębiowską -Jarek. Pani Wójt zaszczyciła nas swoją obecnością i złożyła nam najserdeczniejsze życzenia zawodowe i osobiste , które mają szczególne znaczenie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Dziękujemy również Kierownikowi OPS w Dąbrowie za okazane wsparcie, owocną współpracę i docenienie pracy jaką wykonujemy na co dzień.    

---

Wsparcie dla mieszkańców powiatu opolskiego

Data publikacji: 2020-11-12

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie przypomina, iż w związku z realizacją projektu " Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja " przy PCPR w Opolu powstało Powiatowe Centrum Wsparcia Rodziny, w którym mieszkańcy powiatu opolskiego mogą uzyskać darmowe porady specjalistów, wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny m.in. z zakresu psychiatrii, psychologii i terapii uzależnień oraz pracy socjalnej. Rodziny , które chcą skorzystać ze wsparcia mogą zgłaszać się w PCWR przy ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole, pokój nr 107, tel. 77 44 10567/509-377-842.

STOP PRZEMOCY W GMINIE DĄBROWA

Data publikacji: 2020-10-27

Trwa gminna kampania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie STOP Przemocy w Gminie Dąbrowa, podczas której mieszkańcy mają możliwość kontaktu ze specjalistami, uzyskać poradę i pomoc. Organizatorami akcji jest Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dąbrowie działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej.

Celem kampanii jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczenie jej skutków m.in. poprzez: zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy; podnoszenie społecznej wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy w rodzinie oraz uwrażliwienie profesjonalistów pracujących z dziećmi, przede wszystkim nauczycieli przedszkolnych i szkolnych, na problem krzywdzenia dzieci.
 

Czytaj całość publikacji "STOP PRZEMOCY W GMINIE DĄBROWA"

Stop przemocy - PLAKAT

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2020-10-26

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( ... ) osoby, które ukończyły 70 rok życia, mogą się przemieszczać wyłącznie w celu:

1) wykonywania czynności zawodowych lub służbowych;
2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego;
3) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Ponadto w szczególnie trudnej sytuacji tj. niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, trudna sytuacja rodzinna, brak pomocy osób najbliższych w tym sąsiadów, osoby po 70 roku życia mogą skontaktować się telefonicznie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie 502 687 228 od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 - 15:30 w celu uzyskania wsparcia w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb dnia codziennego.

Drogi Seniorze, jeśli potrzebujesz wsparcia psychologicznego możesz zadzwonić do psychoterapeuty z Punktu Konsultacyjnego w Dąbrowie - Pani Edyty Jonik- Ćwikła- tel. 604 247 521 i uzyskać profesjonalną pomoc.
 

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2020-10-23

ZOSTAŃ W DOMU! POTRZEBUJESZ POMOCY ZADZWOŃ...

..

Zajęcia z wychowawcą podwórkowym

Data publikacji: 2020-10-15

W ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka -wspieranie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wchowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej- II edycja odbywają się zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego w Dąbrowie. Podczas spotkań dzieci uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach rozwijających kompetencje życiowe, spędzają atrakcyjnie czas w szczególności na świeżym powietrzu, rozwijają zdolności i umiejętności, integrują się w grupie. W tym szczególnie trudnym dla wszystkich okresie bardzo ważne jest zaangażowanie dzieci w dodatkowe zajęcia mające na celu wzajemne wspieranie się i współdziałanie w grupie.
W załączeniu fotorelacja z zajęć.

Zajęcia z wychowawcą podwórkowymZajęcia z wychowawcą podwórkowymZajęcia z wychowawcą podwórkowymZajęcia z wychowawcą podwórkowymZajęcia z wychowawcą podwórkowymZajęcia z wychowawcą podwórkowymZajęcia z wychowawcą podwórkowymZajęcia z wychowawcą podwórkowymZajęcia z wychowawcą podwórkowym

OBOJĘTNOŚĆ GORSZA NIŻ MRÓZ

Data publikacji: 2020-10-13

logo

Nowy harmonogram wychowawcy podwórkowego od X2020

Data publikacji: 2020-10-01

W załączeniu nowy harmononogram zajęć z wychowawcą podwórkowym. Serdecznie zapraszamy!!!

Załączniki:

  1. Nowy harmonogram wychowawcy podwórkowego od X2020 (plik doc 116KB)

Podprogram 2019- efekty

Data publikacji: 2020-09-30

1.Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie z terenu województwa opolskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 - wrzesień 2020.
2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
- warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe);
- skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
- mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
- mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),
- cukier (cukier biały ),
- tłuszcze (olej rzepakowy),
- dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
2. Pomoc żywnościowa trafiła do 158 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Dąbrowa.
3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
- 8,52596 ton żywności;
- 863 paczek żywnościowych.
 

Wyniki naboru na wolne stanowisko- Wychowawca Podwórkowy

Data publikacji: 2020-09-25

W załączeniu wyniki

Załączniki:

  1. Wyniki naboru na wolne stanowisko- Wychowawca Podwórkowy (plik pdf 207KB)

Kontrola z Banku Żywności w OPS Dąbrowa

Data publikacji: 2020-09-24

W załączeniu raport z monitoringu standardów administrowania, magazynowania i dystrybucji żywności w OPL

Załączniki:

  1. Kontrola z Banku Żywności w OPS Dąbrowa (plik pdf 3275KB)

UWAGA SENIORZY - Aktywni Oszuści!!

Data publikacji: 2020-09-23

W ostatnich dniach docierają do nas niepokojące informacje, iż na terenie gminy Dąbrowa pojawiają się osoby, które podszywają się pod przedstawicieli Caritas i rozmawiają z Seniorami.

Jak nie stać się ofiarą oszustów?
Przede wszystkim należy zachować ostrożność - jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod pracowników/członka naszej rodziny i prosi o pieniądze, NIE PODEJMUJMY ŻADNYCH POCHOPNYCH DZIAŁAŃ. Nie informujmy nikogo o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub jakie przechowujemy na koncie. Nie wypłacajmy z banku wszystkich oszczędności.
W momencie, kiedy ktoś będzie chciał nas oszukać, podając się przez telefon za pracownika Caritas - zakończmy rozmowę telefoniczną! Nie wdawajmy się w rozmowę z oszustem. Jeżeli nie wiemy jak zareagować powiedzmy o podejrzanej rozmowie komuś z bliskich.

Zwracamy się z apelem, zwłaszcza do osób młodych - informujmy naszych rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość. Powiedzmy im, jak zachować się w takich sytuacjach . Zwróćmy uwagę na zagrożenie osobom starszym, o których wiemy, że mieszkają samotnie.

Nabór na wychowawcę podwórkowego

Data publikacji: 2020-09-17

W załączeniu informacja o wolnym stanowisku pracy

Załączniki:

  1. OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY (plik pdf 1207KB)

Zakończenie Podprogramu 2019 w Gminie Dąbrowa

Data publikacji: 2020-08-31

W dniu 27 sierpnia 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie wydał ostatnie paczki żywnościowe z Podprogramu 2019 w ramach POPŻ na lata 2014-2020. Wydano 1.644,98 kg. dla 150 mieszkańców Gminy Dąbrowa. Jednocześnie informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie zakończył proces wydawania paczek żywnościowych.

zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Załączniki:

  1. zestawienie wydanej żywności (plik docx 32KB)

Wycieczka do ZOO

Data publikacji: 2020-08-20

Dnia 20 sierpnia 2020 r. 15 dzieci z gminy Dąbrowa pojechało na wycieczkę do opolskiego ZOO. Zwiedzając piękny ogród zoologiczny dzieci zapoznały się z wieloma gatunkami zwierząt, które znały ze zdjęć i ilustracji. Dzieciom podobały się żyrafy , kangury, zebry, hipopotamy, wilki i cały szereg gatunków małp. Celem wycieczki było wzbogacenie wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata. Pobyt w ZOO był dla dzieci wspaniałą lekcją przyrody a także kolejną ciekawą przygodą i miłym doświadczeniem.
Wycieczka odbyła się w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo -wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja.

Wycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOOWycieczka do ZOO

Ostatnie pożegnanie

Data publikacji: 2020-08-19

logo


Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Stanisławy Gendy,

Pani Stanisława była pierwszym Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie i pełniła funkcję w latach 1990- 2006. W czasie swojej kariery zawodowej wykazywała się empatią w szczególności do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Pracowników zarażała chęcią do działania, próbowała znajdować rozwiązanie z trudnej sytuacji, tym samym przyczyniając się do polepszenia jakości życia najbardziej potrzebujących pomocy.

Była życzliwą i mądrą kobietą z zasadami, o silnym charakterze i osobowości, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Dziękujemy Pani Stasiu i pamiętamy!!!

Rodzinie Zmarłej wyrazy współczucia składa Kierownik wraz z Pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie

ZMIANA GODZIN PRZYJĘCIA INTERESANTÓW

Data publikacji: 2020-07-28

INTERESANCI SKŁADAJĄCY WNIOSKI O ZASIŁEK RODZINNY, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, DOBRY START NA OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021 BĘDĄ PRZYJMOWANI W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:

PONIEDZIAŁEK-ŚRODA OD GODZ. 8:00- 14:00
CZWARTEK OD GODZ. 8:00-17:00
PIĄTEK OD GODZ. 8:00- 12:00

Paczki żywnościowe w lipcu 2020 r.

Data publikacji: 2020-07-17

W dniu 16 lipca 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie po raz kolejny wydał paczki żywnościowe 150 mieszkańcom z terenu Gminy Dąbrowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020. Wydano 1.196,72 kg żywności.
Jednocześnie Informujemy, że Podprogram 2019 dobiega końca , jednak przed nami kolejny Podprogram 2020 o którym będziemy na bieżąco informować mieszkańców w najbliższych miesiącach.

Zabawka dla maluszka!!!

Data publikacji: 2020-07-17

Z inicjatywy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie pracownicy socjalni zrealizowali autorski projekt socjalny ZABAWKA DLA MALUSZKA.
Akcja zrodziła się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie we współpracy z Caritasem Diecezji Opolskiej oraz darczyńcą Firmy Bobobaby Sp. Z o.o z Chróściny Opolskiej.
Projekt socjalny powstał z myślą o działaniu na rzecz najmłodszych członków Naszej Społeczności Lokalnej, którego głównym celem jest wsparcie rodzin z małym dzieckiem.
Zabawki typu patchwork, zabawki na biegunach wraz z kocykami trafiły do 100 rodzin z terenu Gminy Dąbrowa .
Dziękujemy Darczyńcy Firmie Bobobaby Sp. Z o.o. oraz Caritasowi Diecezji Opolskiej za podjęte działania na rzecz Dzieci z Gminy Dąbrowa.
Zabawka dla maluszka!!!Zabawka dla maluszka!!!Zabawka dla maluszka!!!Zabawka dla maluszka!!!Zabawka dla maluszka!!!

Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym

Data publikacji: 2020-07-02

No i stało się!!
Od 22 czerwca 2020 r. ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej -II edycja . W ramach zajęć odbywają się zajęcia z dziećmi w szczególności na świeżym powietrzu z zachowaniem reżimu sanitarnego. Pierwsze zajęcia miały charakter edukacyjny mający na celu uświadomienie dzieci o zagrożeniu zarażenia się koronawirusem i sposobach działania, by manimalizować to zagrożenie.
Podczas zajęć dzieci były bardzo aktywnie i w sposób ciekawy spędziły wolny czas.

Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym

OD 1 LIPCA RUSZA NABÓR WNIOSKÓW

Data publikacji: 2020-07-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje o terminach składania wniosków w okresie zasiłkowym 2020/2021:

DOBRY START 300+
1. od 1 lipca 2020r.- elektronicznie;
2. od 1 sierpnia 2020r. - osobiście lub elektronicznie;

ŚWIADCZENIA RODZINNE
1. od 1 lipca 2020r.- elektronicznie;
2. od 1 sierpnia 2020r. - osobiście lub elektronicznie;

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
1. od 1 lipca 2020r.- elektronicznie;
2. od 1 sierpnia 2020r. - osobiście lub elektronicznie;

WAŻNE!
OSOBY, KTÓRE OTRZYMUJĄ ŚWIADCZENIE 500 PLUS OD 2019r. LUB 2020r., NIE MUSZĄ SKŁADAĆ NOWYCH WNIOSKÓW W 2020r.
Wraz ze zmianą ustawy o 500 plus od 1 lipca 2019 r. okres świadczeniowy został wydłużony do 31 maja 2021 r.
Kolejne terminy składania wniosków przypadają na 2021 rok:
- od 1 lutego 2021 r. - w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną;
- od 1 kwietnia 2021 r. - przypadku wniosków składanych w formie papierowej
i elektronicznej.
Powyższe zmiany w programie 500 plus nie dotyczą rodziców nowo narodzonych dzieci, którzy chcą otrzymać świadczenie 500 plus. W tym przypadku rodzice powinni złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od daty urodzenia dziecka. Świadczenie 500 plus zostanie wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Bezpłatna porada prawna dla mieszkańców Gminy Dąbrowa

Data publikacji: 2020-06-29

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje, że nadal istnieje możliwość korzystania z bezpłatnej porady prawnej w Urzędzie Gminy Dąbrowa. Umówienie wizyty u rady prawnego może nastąpić poprzez zapisanie się na konkretny dzień i godzinę przez stronę internetową:

https://powiatopolski.pl/3405/5077/pomoc-prawna-poradnictwo-obywatelskie-i-edukacja-prawna.html

Rejestracji można dokonywać również telefonicznie pod numerem 77 54 15 169

Wznowienie działalności Placówki Wsparcia Dziennego - Wychowawca Podwórkowy

Data publikacji: 2020-06-22

W związku z otrzymaną pozytywną opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu dot. wznowienia działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Dąbrowe informujemy, iż od dnia 22.06.2020 r. zostają ponownie uruchomione zajęcia z wychowawcą podwórkowym w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wpsarcie pieczy zastępczej - II edycja. Zajęcia te będą prowadzone naprzemiennie tj. stacjonarnie oraz zdalnie ( w zależności od warunków atmosferycznych ). Rekomenduje się prowadzenie zajęć z dziećmi na świeżym powietrzu przez wychowawcę podwórkowego przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności i zgodnie z utrzymaniem reżimu sanitarnego.
W zależności od frekwencji planuje się zajęcia w miejscowościach w których rodzice/ opiekunowie wyrażą zgodę na uczestnictwo dzieci w w/w zajęciach.

WZNOWIENIE DZIAŁANOŚCI KLUBÓW SENIORA

Data publikacji: 2020-06-22

Uprzejmie informujemy, iż po otrzymaniu pozytywnej opinii dotyczącej wznowienia działalności Klubów Senior+ , Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, od 1 lipca wznawiamy działalność Klubów na terenie Gminy Dąbrowa z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszelkimi wytycznymi GIS i MZ. Ponadto prowadzącym zalecamy prowadzenie zajęć w systemie rotacyjnym oraz na świeżym powietrzu. Bezpieczeństwo Naszych Seniorów jest najważniejsze.

Kampania informacyjna - Kupuj świadomie-wybierz POLSKI PRODUKT

Data publikacji: 2020-06-22

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi razem z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa prowadzi kampanię informacyjną Kupuj świadomie- Produkt polski. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi konsumenta na temat znaczenia świadomych decyzji zakupowych i wsparcia krajowego rolnictwa, w szczególnie tak trudnym czasie jak pandemia wirusa SARS-CoV-2. W załączeniu szczegóły kampanii.

Załączniki:

  1. Kampania informacyjna - Kupuj świadomie-wybierz POLSKI PRODUKT (plik docx 107KB)
  2. ULOTKI- Kupuj świadomie-wybierz POLSKI PRODUKT (plik docx 1511KB)

UWAGA 12 czerwca 2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie będzie zamknięty

Data publikacji: 2020-06-08

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ W ZWIĄZKU Z ZARZĄDZENIEM KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE W DNIU 12 CZERWCA 2020r. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE BĘDZIE NIECZYNNY.
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

Izolacja dzieci w czasach epidemii

Data publikacji: 2020-06-08

Zachęcamy do przeczytania artykułu pedagoga szkolnego z PSP w Dąbrowie Pani Danuty Antonowskiej nt. Izolacji dzieci w dobie koronawirusa.

Załączniki:

  1. Izolacja dzieci w czasach epidemii (plik docx 13KB)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie doceniony w Lokalnej prasie Życie Gminy Dąbrowa

Data publikacji: 2020-06-08

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie doceniony w Lokalnej prasie Życie Gminy Dąbrowa (kwiecień) m.in.:
1. O pomocy społecznej w Dobie Pandemii str. 7
2. Wpływ relacji w rodzinie na wychowanie dzieci str.12.
Zachęcamy do lektury.

Załączniki:

  1. Życie Gminy Dąbrowa Kwiecień 2020r. (plik pdf 1115KB)

Wsparcie żywnościowe w okresie epidemi cd.

Data publikacji: 2020-06-06

W dniu 5 czerwca 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 Podprogram 2019 wydał paczki żywnościowe dla 150 mieszkańców Gminy Dąbrowa. W miesiącu czerwcu 2020 r. wydano 837,24 kg. żywności. Natomiast w ramach współpracy w programie Nie Marnuj Jedzenia 2020 wydano artykuły spożywcze dla 100 mieszkańców i rozdysponowano 232,5 kg. W sumie do 250 mieszkańców Gminy Dąbrowa w czerwcu 2020 r. trafilo 1.069,74 kg. żywności.

Wsparcie żywnościowe w okresie epidemi cd.Wsparcie żywnościowe w okresie epidemi cd.Wsparcie żywnościowe w okresie epidemi cd.
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...