Aktualności


Wsparcie dla mieszkańców Gminy Dąbrowa w czasie epidemii

2020-05-18

logo popz

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. Gmina Dąbrowa we współpracy z liderem projektu ROPS w Opolu uruchomiła usługi tzw. kuriera społecznego oraz dożywiania osób niesamodzielnych w ramach Projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach RPO WO 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS.
Usługi skierowane są do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na wiek, stan zdrowia oraz niepełnosprawność a także do osób starszych samotnie gospodarujących i nieposiadających rodziny do pomocy. Kwalifikowanie osób do usługi ciepłego posiłku nastąpiło po uzgodnieniu z Sołtysami , Liderem Projektu oraz OPS.
Dodatkowo OPS w Dąbrowie zwiększył zapotrzebowanie na pomoc żywnościową z Banku Żywności. Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnienie kryterium dochodowego tj. dochód poniżej
1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
Osoby zainteresowane wsparciem prosimy o kontakt z OPS w Dąbrowie 77/464 17 78


Wsparcie żywnościowe w okresie epidemi

2020-05-11

logo popz

W dniu 11.05.2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie po raz kolejny wydał paczki żywnościowe dla 150 mieszkańców gminy Dąbrowa . Działania te są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 we współpracy z Bankiem Żywności w Opolu o/ Luboszyce.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


  KLUB SENIOR +

  2020-05-08

  Materiał zrealizowany w ramach programu rządowego "Senior+"
  Z inicjatywy Wójta Gminy Dąbrowa oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie we współpracy z Koordynatorem Klubów "Senior" w Dąbrowie i Nowej Jamce

  Odcinek 10 "Na tropie zagadek"
  https://www.youtube.com/watch?v=1tSY6bGAisA

  Odcinek 11 "Usprawiedliwienie"
  https://www.youtube.com/watch?v=C6sMwPKxAD0


  Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

  2020-05-05

  W załączeniu wytyczne

  Dołączone pliki:


  PLAN AWARYJNY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ W EPIDEMII KORONAWIRUSA

  2020-05-05

  W załączeniu informacja na temat przemocy domowej w okresie epidemii

  Dołączone pliki:


  Zajęcia z wychowawcą podwórkowym

  2020-05-04

  logo FEPR UE

  Z uwagi na trwajacą w Polsce epidemię COVID -19 placówka wsparcia dziennego na terenie gminy Dąbrowa ma zawieszoną działalność do odwołania. Dotyczy to zajęć w trybie stacjonarnym. Jednak z inicjatywy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie we współpracy z wychowawcą podwórkowym od dnia 4 maja 2020 r. zostały uruchomione zajęcia zdalne z dziećmi w ramach projektu „ Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo –wychowawcze oraz waparcie pieczy zastępczej- II edycja” . Kontakt wychowawcy podwórkowego z dziećmi i rodzicami będzie odbywał się w różny sposób tj. telefonicznie, mailowo bądź za pośrednictwem komunikatorów internetowych.
  Zajęcia będą poruszać różną tematykę, jednak duży wpływ na temat zajęć będą miały same dzieci. W związku z tym zapraszamy do czynnego udziału zarówno dzieci jak i rodziców. Niech ten trudny czas choć trochę będzie przyjemny.


  KLUB SENIOR +

  2020-04-27

  Materiał zrealizowany w ramach programu rządowego "Senior+"
  Z inicjatywy Wójta Gminy Dąbrowa oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie we współpracy z Koordynatorem Klubów "Senior" w Dąbrowie i Nowej Jamce

  Odcinek 6 "Kwiaty ze wstążki"
  https://www.youtube.com/watch?v=j9qFciFLTHw
  Odcinek 7 "Wirtualna wycieczka"
  https://www.youtube.com/watch?v=A72RUPqAzJ4
  Odcinek 8 „ Sokoli wzrok”
  https://www.youtube.com/watch?v=VAmATer9tFo
  Odcinek 9 „Kreatywny recykling”
  https://www.youtube.com/watch?v=vIE0s2ZgCHo


  Aplikacja moblina "Twój Parasol"

  2020-04-16

  Aplikacja "Twój Parasol" jest narzędziem praktycznie i skutecznie umożliwiającym uzyskanie wsparcia oraz niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Pozwala na dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail a także daje możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach. Więcej informacji na stronie twojparasol.com


  KLUB SENIOR +

  2020-04-15

  Materiał zrealizowany w ramach programu rządowego "Senior+"
  Z inicjatywy Wójta Gminy Dąbrowa oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie we współpracy z Koordynatorem Klubów "Senior" w Dąbrowie i Nowej Jamce

  odcinek 5 - "Oddychaj spokojnie"
  https://www.youtube.com/watch?v=XMfy4trIEi4


  Nowy program pomocy dla niepełnosprawnych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  2020-04-14

  Nowy program pomocy dla niepełnosprawnych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – rusza nabór wniosków elektronicznych za pomocą strony (sow.pfron.org.pl) lub drogą pocztową
  Od 10.04.2020r. osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o świadczenia z nowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc skierowana jest do tych osób, które z powodu epidemii straciły możliwość korzystania z zajęć prowadzonych przez placówki rehabilitacji zawodowej i społecznej. Na ten cel zostanie przeznaczone ze środków PFRON łącznie 174 mln zł.
  500 zł co miesiąc
  Z nowego programu mogą skorzystać uczestnicy m.in. warsztatów terapii zajęciowych, środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej, uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych.
  Wsparcie polega na przyznaniu takim osobom miesięcznego świadczenia w stałej wysokości 500 zł przez 3 miesiące, licząc od marca.
  Jedynym warunkiem otrzymania świadczenia jest brak możliwości korzystania z zajęć rehabilitacyjnych w zawieszonej placówce przez okres co najmniej 5 dni w miesiącu.
  Program nie określa kryterium dochodowego. Świadczenia nie podlegają opodatkowaniu.
  Kto otrzyma wsparcie i jakie są wyjątki?
  O wypłatę mogą starać się osoby mające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, oraz opiekunowie osób mających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 16. rokiem życia.
  Świadczenie jednak nie przysługuje osobom, których opiekunowie pobierają dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany w ramach tarczy antykryzysowej.
  Jak otrzymać świadczenie?
  Należy wypełnić wniosek i wskazać w nim ośrodek, którego działalność została zawieszona, a z którego usług do tej pory korzystano. Dokument można składać do 4 września 2020 roku przez System Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl) lub pocztą do miejscowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat placówki.
  Pomoc również dla samorządów
  Program zakłada również, że część środków z PFRON trafi do samorządów powiatowych, które w czasie pandemii zorganizują dodatkowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnością. PFRON będzie refundować samorządom do 50 proc. poniesionych wydatków na ten cel, do 100 tys. zł. Na cały moduł przeznaczone zostanie ponad 53 mln złotych.
  W razie pytań – zadzwoń
  Pytania dotyczące programu można zadawać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517-373-975 (godz. 9.00-20.00) lub tel. 22-581-84-10 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800-889-777 (godz. 9.00-17.00).


  KLUB SENIOR + filmiki ciąg dalszy ...

  2020-04-10

  Materiał zrealizowany w ramach programu rządowego "Senior+"
  Z inicjatywy Wójta Gminy Dąbrowa oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie we współpracy z Koordynatorem Klubów "Senior" w Dąbrowie i Nowej Jamce

  odcinek 3 - "Woskiem malowane" część II
  https://www.youtube.com/watch?v=UF891KPYfvY

  Życzenia Wielkanocne
  https://www.youtube.com/watch?v=MP9ihnJbryQ


  Życzenia wielkanocne

  2020-04-09

  logo


  Filmiki dotyczące KLUBU SENIOR +

  2020-04-07

  Materiał zrealizowany w ramach programu rządowego "Senior+"
  Z inicjatywy Wójta Gminy Dąbrowa oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie we współpracy z Koordynatorem Klubów "Senior" w Dąbrowie i Nowej Jamce

  odcinek 1 - "Kilka słów wyjaśnień"
  https://www.youtube.com/watch?v=1y-yQnO14II&feature=youtu.be

  odcinek 2- "Bezpieczeństwo jest najważniejsze"
  https://www.youtube.com/watch?v=vlvmumjp-HE


  Wsparcie żywnościowe w okresie epidemi

  2020-03-31

  logo popz

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców gminy w okresie stanu epidemii dwukrotnie wydał paczki żywnościowe dla 136 osób we współpracy z Bankiem Żywności w Opolu o/ Luboszyce w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   Informacja KRUS

   2020-03-17

   W załączeniu informacje z KRUS

   Dołączone pliki:


   KOMUNIKAT

   2020-03-16

   logo


   Dostarczanie żywności osobom w kawarantannie

   2020-03-16

   logo


   KOMUNIKAT!!!!

   2020-03-12

   Szanowni państwo!!!

   W związku z sytuacją sanitarno –epidemiologiczną niezwykle ważne jest w tej chwili ograniczenie kontaktów z osobami postronnymi, przebywanie w miejscach publicznych itp. Proszę zatem o ograniczenie wizyt w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie do absolutnego minimum!!
   OPS będzie kontynuował pracę w najbliższych dniach, aby jednak ułatwić nam realizację zadań i ograniczyć ewentualne zagrożenie poprosiłam dziś współpracowników o zmniejszenie kontaktów z osobami z zewnątrz.

   Proszę o wyrozumialość dla całej sytuacji.

   Kierownik
   Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie
   Małgorzata Zaparta


   Zajęcia z wychowawcą podwórkowym zawieszone !!!

   2020-03-11

   logo FEPR UE

   Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje, że w związku z decyzją rządu i Men od jutra 12 marca 2020 r. do odwołania będą zawieszone zajęcia z wychowawcą podwórkowym . O dalszych decyzjach mieszkańcy gminy Dabrowa będą na bieżąco informowani.


   Opieka nad dzieckiem do lat 3 - opiekun dzienny!!!

   2020-03-11

   Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje, że w związku z decyzją rządu i Men od jutra 12 marca 2020 r. do odwołania będą zawieszone zajęcia dydaktyczne. W związku z tym opiekun dzienny zawiesza swoją działalność do odwołania. O dalszych decyzjach rodzice dzieci do lat 3, którzy korzystają ze wsparcia opiekuna dziennego na terenie gminy Dąbrowa będą na bieżąco informowani.


   Warsztaty kulinarne z wychowawcą podwórkowym

   2020-03-10

   logo FEPR UE

   Dnia 9 marca 2020 r. podczas zajęć z wychowawcą podwórkowym w ramach projektu " Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo -wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" odbyły się warsztaty kulinarne. Dzieci upiekły pizzę, którą następnie " spaliły" korzystając z pogody i udały się na spacer. Na boisku grały w piłkę i aktywnie spędziły czas.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (13 fot.)...


    Kolejna dostawa produktów żywnościowych z Podprogramu 2019

    2020-03-06

    logo popz

    W dniu 4 marca 2020 r. pracownicy socjalni przywieźli z Banku Żywności w Luboszycach kolejną dostawę produktów żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących, korzystających z Podprogramu POPŻ 2019. W miesiącu marcu 2020 r. wsparciem objęto 135 osoby, ogółem wydano ponad tonę żywności. W skład paczki żywnościowej wchodziły art. spożywcze tj. marchewka z groszkiem, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany, ryż, ser gouda, szynka drobiowa, mleko, herbatniki maślane, fasola biała, filet z makreli, olej rzepakowy.
    Dziękujemy pracownikom Urzędu Gminy Dąbrowa - konserwatorom za okazaną pomoc w rozładunku artykułów spożywczych, które szybko trafiły do potrzebujących.

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     Pomoc Żywnościowa POPŻ 2019

     2020-03-05

     logo popz

     W załączeniu wszelkie informacje na temat Podprogramu 2019

     Dołączone pliki:


     Bal karnawałowy 25 luty 2020 r.

     2020-02-26

     logo FEPR UE

     Karnawał to czas balów i tanecznych szaleństw, którym towarzyszy muzyka i zabawa. Dzieci z naszej gminy miały okazję wspólnie zintegrować się na balu. Dla naszych milusińskich to dzień szczególny, często wyczekiwany przez wiele tygodni. W dniu 25 lutego 2020 r. w świetlicy wiejskiej w Skarbiszowie odbył się bal karnawałowy organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie w ramach projektu „ Bliżej rodziny i dziecka –wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastepczej –II edycja” w którym wzięli udział najmłodsi mieszkańcy Gminy Dąbrowa. Dzieci tego dnia miały okazję przebrać się za różne postacie z bajek i nie tylko. Na balu można było spotkać: wróżki, księżniczki, aniołki, rycerzy, policjantów, strażaków, Spider-mana i wiele innych postaci. Podczas balu dzieci brały udział w konkurencjach i zabawach dzięki wsparciu wolontariuszek z Fundacji Dr Clown, które zapewniły dzieciom super zabawę. Dzieci ochoczo brały udział w różnych zabawach tanecznych i ruchowych. Dzieci bawiły się w rytm muzyki wraz ze swoimi rodzicami, którzy mogli wypić pyszną kawę i zjeść domowej roboty ciasto przygotowane przez rodziców i wychowawcę podwórkowego Panią Justynę Soppa. Podczas zabawy nie zabrakło Wójta Gminy Dąbrowa Pani Katarzyny Gołębiowskiej -Jarek, która wspólnie z uczestnikami balu spędzała ostatnie dni karnawału. Wszyscy uczestnicy świetnie się bawili, humory dopisywały a wesołym pląsom nie było końca. Bajkowa atmosfera na długo pozostanie w pamięci naszych pociech. Szalonej zabawy nie było końca, a wspomnienia zostaną z nami na długie miesiące.

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     pelna galeriaZobacz pełną galerię (35 fot.)...


      Ferie z wychowawcą podwórkowym- Dąbrowa 18 luty 2020 r.

      2020-02-19

      logo FEPR UE

      W dniu 18 lutego 2020 r. odbyły się zajęcia prowadzone przez wychowawcę podwórkowego w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie w ramach projektu „ Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej –II edycja”.
      Podczas zajęć dzieci ćwiczyły pamięć poprzez zgadywanki, mówiły o swoich korzeniach przy tworzeniu drzewa genealogicznego , tworzyły „ tajemnicze kartki” a także miały możliwość aktywnego spędzania czasu poprzez zawody grupowe oraz „ grające krzesła”. Wiele radości przyniosła dzieciom chyba najstarsza gra na świecie a mianowicie „ kółko- krzyzyk”, podczas których pobudzona została rywalizacja i która przyniosła wiele śmiechu i pozytywnej energi. Dzieci miały głowy pełne twórczych pomysłów. To był mega udany dzień.

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      pelna galeriaZobacz pełną galerię (29 fot.)...


       Ferie z wychowawcą podwórkowym- Niewodniki 17 luty 2020 r.

       2020-02-18

       logo FEPR UE

       W dniu 17 lutego 2020 r. podczas zajęć z wychowawcą podwórkowym Panią Justyną Soppa dzieci z miejscowości Niewodniki miały możliwość aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Aura uraczyła dzieci piękną pogodą więc mogły skorzystać z uroków pięknego parku i obiektu sportowego mieszczącego się niedaleko świetlicy wiejskiej. Dzieci poznawały siebie nawzajem, zawierały nowe znajomości, grały w chowanego, " zbijaka", w zgadywanie haseł, były na spacerze , na placu zabaw. Celem spotkania była integracja dzieci z Niewodnik z dziećmi z Naroka i Żelaznej poprzez zajęcia socjoterapeutyczne rozwijające kompetencje kluczowe.
       Zajęcia były prowadzone w ramach projektu " Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej -II edycja"

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

       pelna galeriaZobacz pełną galerię (30 fot.)...


        BAL KARNAWAŁOWY !

        2020-02-18

        logo FEPR UE

        logo


        Ferie z Wychowawcą Podwórkowym

        2020-02-12

        logo FEPR UE

        Dnia 11.02.2020 r. w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie na zajęciach z wychowawcą podwórkowym Panią Justyną Soppa dzieci miały okazję poznać zwycięzcę 10 edycji telewizyjnego show "Mam Talent" mianowicie Lukasa Gogol. Dzieci mogły posłuchać jego zwycięskiego repertuaru, ale także utworów których nie słyszały w telewizji. Miały okazję zadawać pytania gościowi, jak i dzięki Lukasowi zgłębić tajniki gry na jakże cudownym instrumencie jakim jest akordeon.
        Było to dla nich wielkie przeżycie i z tej lekcji wyniosły wiele ciekawych informacji na temat samego instrumentu jak i o życiu oraz wspaniałej pasji samego Lukasa.
        Bardzo dziękujemy samemu artyście za przyjęcie zaproszenia i zapewnienia dzieciom wielu atrakcji.
        Zajęcia prowadzone są w ramach projektu „ Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej“ –II edycja.

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

        pelna galeriaZobacz pełną galerię (12 fot.)...


         Harmonogram wydawania paczek żywnościowych

         2020-01-31

         logo popz

         W załączeniu harmonogram wydawania paczek żywnościowych w okresie luty -lipiec 2020

         Dołączone pliki:


         Harmonogram zajęć z wychowawcą podwórkowym na okres ferii zimowych 2020

         2020-01-31

         logo FEPR UE

         W załączeniu harmonogram zajęć z wychowawcą podwórkowym na okres ferii 2020

         Dołączone pliki:


         Nowy harmonogram wychowawcy podwórkowego

         2020-01-31

         logo FEPR UE

         W załączeniu nowy harmonogram wychowawcy podwórkowego obowiązujący od lutego 2020 r. Zmiana godzin na okres ferii 10.02.2020 -21.02.2020 r.

         Dołączone pliki:


         Harmonogram zajęć z wychowawcą podwórkowym

         2020-01-10

         logo FEPR UE

         W załączeniu harmonogram zajęć z wychowawcą podwórkowym na miesiąc styczeń 2020

         Dołączone pliki:


         Nowy harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego 2020

         2020-01-10

         W załączeniu nowy harmonogram Punktu Konsultacyjnego w roku 2020

         Dołączone pliki:


         Podprogram POPŻ

         2020-01-09

         Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje, że przyjmuje wnioski na paczki żywnościowe z POPŻ. Więcej informacji o zasadach przyznawania paczek żywnościowych w załączeniu.

         Dołączone pliki:


         Wyniki z naboru na stanowisko pracy- Wychowawca Podwórkowy

         2019-12-31

         logo FEPR UE

         W załączeniu pełna informacja o wynikach naboru

         Dołączone pliki:


         Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent do spraw świadczeń w dziale Pierwszego Kontaktu

         2019-12-30

         Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent do spraw świadczeń w dziale Pierwszego Kontaktu

         Dołączone pliki:


         Informator dla osób opuszczających zakłady karne

         2019-12-27

         W załączeniu szczegóły

         Dołączone pliki:


         Gminna Wigilia 2019

         2019-12-20

         W czwartek 19 grudnia 2019 r. w Klubie Seniora w Żelaznej odbyła się uroczysta kolacja wigilijna dla 150 mieszkańców Gminy Dąbrowa. Wójt Gminy Dąbrowa Pani Katarzyna Gołębiowska – Jarek wraz z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Panią Małgorzatą Zapartą złożyła gościom świąteczne życzenia szczęścia, radości i pokoju na nadchodzące dni oraz cały Nowy Rok. Do życzeń Pani Wójt przyłączyli się obecni ks. Edmund Sachta i ks. Marcin Bonk, którzy wszystkim mieszkańcom życzyli zdrowia i pomyślności w kolejnym 2020 roku! Nie zabrakło także modlitwy, dzielenia się opłatkiem i wspólnego biesiadowania przy wigilijnym stole.
         Zebranych licznie gości w świąteczny nastrój wprowadziła Paulina Kijowska, która swoim krótkim występem na skrzypcach zagrała kolędy.
         O świąteczną atmosferę zadbały także dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Naroku, które zaprezentowały wszystkim zgromadzonym gościom jasełka. Dziękujemy Pani Marii Sikora za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc na rzecz osób samotnych i starszych.
         Podczas spotkania seniorzy z Dąbrowy umilili czas wszystkim zgromadzonym i przedstawili spektakl przygotowany przez Pana Sławomira Kuligowskiego poruszający temat nadziei, wiary i miłości. To szczególny temat dla osób samotnych i starszych, które na co dzień borykają się z wieloma problemami jednak nie mają tracić nadziei na lepsze życie.
         Na koniec seniorzy z Żelaznej zaprosili wszystkich do wspólnego kolędowania dzięki występowi lokalnego chóru.
         Wszyscy chętnie włączali się śpiewając nie tylko te najpopularniejsze utwory. Radości było co niemiara. Spotkanie wigilijne było bardzo udane, mieszkańcy okazywali sobie dużo życzliwości i serdeczności. Życzyli sobie nawzajem Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

         pelna galeriaZobacz pełną galerię (14 fot.)...


          Życzenia świąteczne

          2019-12-18

          logo


          INFORMACJA O PONOWNYM OGŁOSZENIU NA WOLNE STANOWISKO PRACY - WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY

          2019-12-17

          logo FEPR UE

          W załączeniu informacja o nowym stanowisku pracy

          Dołączone pliki:


          ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

          2019-12-16

          w dniu 16 grudnia 2019 roku Szkoła Podstawowa w Dąbrowie przekazała do tut. OPS żywność w celu wsparcia mieszkańców gminy Dąbrowa znajdujących się w trudnej sytuacji. Dzięki zbiórce żywności udzielono pomocy 15 rodzinom ( 22 osobom ). Żywność została zebrana przez uczniów szkoły z inicjatywy Pani Beaty Derda. W imieniu mieszkańców, którzy skorzystali z tej formy wsparcia dziękujemy za zaangażowanie i okazane dobre serce w tym szczególnym świątecznym okresie.

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

          Dołączone pliki:


          W WIGILIĘ OPS NIECZYNNY

          2019-12-09

          INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 24 GRUDNIA 2019 R. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE BĘDZIE NIECZYNNY.


          Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent Rodziny

          2019-12-09

          W załączeniu informacja o naborze

          Dołączone pliki:


          Nabór na wolne stanowisko pracy w dziale Pierwszego Kontaktu

          2019-12-09

          W załączeniu informacja o naborze

          Dołączone pliki:


          Św. Mikołaj w Dąbrowie

          2019-12-06

          W dniu 5 grudnia 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie odbyło się mikołajkowe spotkanie w którym uczestniczyły dzieci objęte wsparciem opiekunów dziennych na terenie Gminy Dąbrowa. Na początku spotkania przybyłych gości przywitała Pani Wójt Gminy Dąbrowa Katarzyna Gołębiowska – Jarek oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Pani Małgorzata Zaparta. Najważniejszym momemtem było spotkanie z Mikołajem, który wręczył najmłodszym mieszkańcom paczki pełne słodyczy. Podczas spotkania dzieci miały możliwość zabawy ruchowej dzięki wolonatriuszom z fundacji Dr. Clown. Radości i śmiechu było co nie miara. Goście pełni wrażeń powrócili do domów z nadzieją, że za rok znów spotkają Świetego!! Do zabaczenia za rok Mikołaju!!!
          Spotkanie odbylo się dzięki realizacji rządowego programu „ Maluch +” – rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

          pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


           URLOP WYCHOWAWCY PODWÓRKOWEGO

           2019-12-04

           logo FEPR UE

           Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje, że z uwagi na urlop wychowawcy podwórkowego zajęcia w świetlicach nie będą realizowane w okresie od 4 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
           Od nowego roku 2020 będzie obowiązywał nowy harmonogram zajęć z wychowawcą podwórkowym, który zostanie umieszczony na stronie internetowej tut. Ośrodka w styczniu 2020 r.


           Warsztaty z wychowawcą podwórkowym

           2019-12-04

           logo FEPR UE

           W dniu 3 grudnia 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie odbyły się warsztaty przedświąteczne podczas których dzieci piekły i ozdabiały pierniki a także tworzyły ozdoby świąteczne. Największą atrakcją jednak były warsztaty z robienia lizaków, podczas których dzieci mogły śledzić procesy związane z obróbka termiczną, karmelizacją ,procesami plastycznego tworzenia i formowania wyrobów cukierniczych. Wszystkie atrakcje odbyły się w ramach projektu " Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo -wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja". Dzieci szczęśliwe i pełne wrażeń wróciły do domu.

           Dołączona galeria:

           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

           pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


            OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

            2019-12-02

            logo FEPR UE

            W załączeniu informacja o wolnym stanowisku pracy

            Dołączone pliki:


            WSPARCIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

            2019-11-25

            W załączeniu informacja dotycząca wsparcia

            Dołączone pliki:


            DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

            2019-11-21

            Dzisiejszego dnia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedziły Pani Wójt oraz Pani Sekretarz, które złożyły najserdeczniejsze życzenia pracownikom z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Dziękujemy za pamięć i dobre słowo a Kierownikowi za wsparcie i zaangażowanie w ciężką pracę na rzecz mieszkańców Gminy Dąbrowa

            Dołączone pliki:


            Program Żywnościowy 2019

            2019-10-28

            logo popz

            Szanowni Mieszkańcy ,
            z przykrością przypominam, że rozpoczęcie Podprogramu Żywnościowego 2019 opóźni się. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) przetargu na dostarczanie żywności. Dostawy produktów do magazynu w Luboszycach rozpoczną się dopiero w grudniu br. lub nawet w styczniu 2020 r.
            W związku z tym wszyscy musimy wykazać się cierpliwością, niestety bowiem nie mamy wpływu na przebieg procedur. Wytyczne przewidują okres dostaw od grudnia 2019, ale biorąc pod uwagę aktualne wydarzenia istnieje ryzyko, że nastąpi to znacznie później jednak w tym momencie ciężko powiedzieć jak długo to potrwa. Mamy nadzieję, że KOWR dołoży wszelkich starań, aby czas oczekiwania na realizację Podprogramu 2019 był jak najkrótszy.

            Kierownik OPS Dąbrowa
            Małgorzata Zaparta


            Program Żywnościowy 2019

            2019-10-22

            W załączeniu informacja na temat programu

            Dołączone pliki:


            PORADNIA PRAWNO - MEDIACYJNA MEDIATIO

            2019-10-22

            W załączeniu informacja dotycząca wsparcia

            Dołączone pliki:


            Akcja Zima

            2019-10-22

            W załączeniu ogłoszenie tut. Ośrodka

            Dołączone pliki:


            Wycieczka do Fabryki Robotów w Mosznej

            2019-10-20

            logo FEPR UE

            W sobotę 19.10.2019 odbyła się jednodniowa wycieczka edukacyjno - rekreacyjna dla dzieci z gminy Dąbrowa do Fabryki Robotów w Mosznej organizowana przez wychowawcę podwórkowego w ramach projektu " Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo -wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja ". Wycieczka była również współfinansowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie. Podczas wycieczki dzieci miały możliwość podziwiania m.in ogromnych stalowych robotów inspirowanych filmami Sci -fi, budowanych przez Pana Sebastiana Kucharskiego z części samochodowych. Następnie w programie wycieczki było zwiedzanie słynnego zamku, który znajduje się tuż obok. Piękny potężny kompleks, zachwycający swoim rozmiarem i kunsztem architektonicznym. Dzieci wraz z opiekunami zjadły obiad w restauracji . Po wszystkich atrakcjach bogate w nowe doświadczenia i z uśmiechem na twarzy wróciły do swoich domów.

            Dołączona galeria:

            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

            pelna galeriaZobacz pełną galerię (13 fot.)...


             Październik i listopad miesiącami przeciwdzialania przemocy w rodzinie

             2019-10-17

             Stop-przemocy

             Miesiące październik i listopad kojarzą nam się z miesiącami manifestującymi przeciwdziałanie przemocy.

             Na co dzień powinna mam przyświecać nam jedna zasada - zasada unikania wszelkiej przemocy (psychicznej, fizycznej).
             W przypadku doświadczania przemocy w rodzinie, nie można tego ukrywać. To nieprawda, że przemoc skończy się sama. Właśnie pierwszym krokiem do zerwania z nią jest przełamanie izolacji i milczenia. Przemoc jest nie tylko wtedy gdy są widoczne ślady pobicia. Nie trzeba mieć siniaków, ani złamanych kości by być ofiarą przemocy domowej. Poniżanie i obelgi bolą tak samo jak bicie, a czasami nawet bardziej. Rodzina nie jest przedmiotem wyładowania niczyjej agresji. Każdy ma prawo do życia z poczuciem bezpieczeństwa.

             Nie ucz swojego dziecka przemocy! przemoc wobec rodziny to przestępstwo. Dzieci, które obserwują Twoją agresję, są okaleczone na całe życie.
             Doświadczenie bycia świadkiem przemocy w domu pozostaje w dzieciach na całe życie. Pomóż im odzyskać spokój i daj szansę na normalną przeszłość!
             Dzieci powielają zachowania rodziców! Dla młodego człowieka dom to wzór normalnego życia. Synowie, którzy obserwują w domu sceny bicia, uczą się że jest to naturalny sposób dochodzenia swoich relacji. Z kolei córki częściej wikłają się w toksyczne związki, w których stają się ofiarami.


             Baza instytucji działających na rzecz rodzin w których występuje przemoc

             2019-10-09

             W załączeniu baza instytucji

             Dołączone pliki:


             500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

             2019-09-23

             W załączniku informacje o warunkach uzyskania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

             czytaj całośćczytaj całość...

             Dołączone pliki:


             Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy

             2019-09-18

             Konkurs na stanowisko referenta do spraw świadczeń do działu Pierwszego Kontaktu został odwołany


             Wykaz opiekunów dziennych 2019 r.

             2019-09-12

             W załączeniu nowy wykaz opiekunów dziennych 2019 r.

             Dołączone pliki:


             URLOP WYCHOWAWCY PODWÓRKOWEGO

             2019-09-11

             Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje, że od dnia 16 września 2019 r. do 27 września 2019 r. wychowawca podwórkowy będzie przebywał na urlopie. W związku z tym zajęcia w tym okresie nie odbędą się w poszczególnych świetlicach. Zapraszamy na zajęcia od dnia 30.09.2019 r. Za utrudnienia przepraszamy.


             Pomoc Żywnościowa POPŻ 2019

             2019-09-03

             Szanowni Mieszkańcy,

             uprzejmie informuję, że otrzymaliśmy z Banku Żywności w Luboszycach wiadomość, że rozpoczęcie Podprogramu 2019 ( POPŻ 2014-2020 Pomoc Żywnościowa ) opóźni się. Powodem opóźnienia jest unieważnienie przetargów na dostarczenie żywności jakie przeprowadził Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)..
             W związku z powyższym spodziewamy się, że start dostaw artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2019 rozpocznie się w grudniu 2019 r. i trwać będzie do lipca 2020 r.
             Ostateczny termin rozpoczęcia realizacji dostaw poszczególnych artykułów spożywczych będzie uzależniony od terminu zawarcia przez KOWR umów z wykonawcami dostaw poszczególnych artykułów spożywczych.
             Po otrzymaniu więcej informacji na powyższy temat zostaną one Państwu niezwłocznie przekazane.


             Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
             w Dąbrowie
             Marzena Nowak


             Nowy harmonogram pracy wychowawcy podworkowego

             2019-08-30

             W załączeniu nowy harmonogram pracy wychowawcy podwórkowego obowiązujący od września 2019 r.

             Dołączone pliki:


             Nowy harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego

             2019-08-30

             W załączeniu szczegóły

             Dołączone pliki:


             Nieodpłatna pomoc specjalistów

             2019-08-28

             W załączeniu informacje o nieodpłatnej pomocy specjalistów

             Dołączone pliki:


             Konkurs ofert dotyczący wyboru dziennego opiekuna

             2019-08-14

             Wójt Gminy Dąbrowa ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennego opiekuna.

             Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku życia, zgodnie z zapisami Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2019r poz. 688).

             Do zadań dziennego opiekuna, należy w szczególności:

             zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
             zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
             prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

             Dzienny opiekun sprawuje opiekę maksymalnie nad pięciorgiem dzieci.

             Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu z dnia 24 października 2018 r. Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057) wraz z kompletem załączników w nieprzekraczalnym terminie
             do 4 września 2019r.

             Oferty należy składać lub przesłać listem poleconym na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie, 49-120 Dąbrowa, Pl. Powstańców Śl. 2 z dopiskiem „KONKURS W SPRAWIE WYBORU DZIENNEGO OPIEKUNA” (liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie).

             Odpowiedzi na wszelkie pytanie można uzyskać pod numerem telefonu 77 464 17 78

             Dołączone pliki:


             Wycieczka do Parku Miniatur Olszowa

             2019-07-12

             W dniu 10.07.2019 roku dzieci z gminy Dąbrowa pojechały na bezpłatną wycieczkę do Parku Miniatur w Olszowej w ramach projektu " Bliżej rodziny i dziecka - wspieranie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze i wsparcie rodziny zastępczej " - II edycja oraz finansowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizowaną przez wychowawcę podwórkowego. Park Miniatur jest pierwszym tego typu obiektem na Opolszczyźnie. Główną jego atrakcją jest przepiękny ogród o powierzchni 20000 metrów kwadratowych w którym znajduje się kilkanaście miniatur najbardziej znanych obiektów sakralnych na świecie. Dzięki przewodnikowi dzieci mogły poznać historię ich powstania. Oprócz miniatur na terenie parku znajduje się Park Linowy oraz bawialnia. W ofercie również odbyły się warsztaty z tworzenia mydeł. Po wszystkich atrakcjach pełne wiedzy i nowego doświadczenia wróciły do swoich domów. Była to udana wycieczka, która na długo pozostanie w pamięci.

             Dołączona galeria:

             nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

             pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


              Wycieczka do Parku Miniatur Olszowa

              2019-07-11

              logo FEPR UE

              W dniu 10.07.2019 roku dzieci z gminy Dąbrowa pojechały na bezpłatną wycieczkę do Parku Miniatur w Olszowej w ramach projektu " Bliżej rodziny i dziecka - wspieranie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze i wsparcie rodziny zastępczej " - II edycja organizowaną przez wychowawcę podwórkowego. Park Miniatur jest pierwszym tego typu obiektem na Opolszczyźnie. Główną jego atrakcją jest przepiękny ogród o powierzchni 20000 metrów kwadratowych w którym znajduje się kilkanaście miniatur najbardziej znanych obiektów sakralnych na świecie. Dzięki przewodnikowi dzieci mogły poznać historię ich powstania. Oprócz miniatur na terenie parku znajduje się Park Linowy oraz bawialnia. W ofercie również odbyły się warsztaty z tworzenia mydeł. Po wszystkich atrakcjach pełne wiedzy i nowego doświadczenia wróciły do swoich domów. Była to udana wycieczka, która na długo pozostanie w pamięci.

              Dołączona galeria:

              nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

              pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


               Zakończenie projektu Ex Bono

               2019-07-10

               Z przykrością informujemy, iż decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości
               Fundacja EX Bono z Opola od lipca br., musi zakończyć działalność na rzecz
               Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.


               Program Żywnościowy 2018

               2019-06-28

               Program żywnościowy 2018 – efekty

               1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie przy współpracy z Bankiem Żywności w Opolu z filią w Luboszycach realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019.

               2. Pomoc żywnościowa trafiła do 60 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Dąbrowa
               3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
               - 2 875,30 kg żywności;
               - 329 paczek żywnościowych.

               4. W ramach Podprogramu 2018 dla 25 osób korzystających z pomocy żywnościowej
               przeprowadzono 1 warsztat dietetyczny w ramach działań towarzyszących.


               Pracownicy socjalni którzy zajmowali się przekazywaniem żywności najbardziej potrzebującym dziękują za współpracę konserwatorom z Urzędu Gminy Dąbrowa, którzy wspierali pracowników w powyższych działaniach i przyczynili się do szybkiego i skutecznego przekazywania żywności mieszkańcom gminy Dąbrowa.

               Dołączona galeria:

               nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                NABÓR WNIOSKÓW 500+, 300+, ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

                2019-06-17

                Już od lipca rusza nowy nabór wniosków...

                Dołączone pliki:


                Jednostki nieodpłatnego poradnictwa

                2019-05-30

                W załączeniu wykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa

                Dołączone pliki:


                Wsparcie osobom pokrzywdzonym przestępstwem

                2019-05-07

                Szanowni Państwo

                Fundacja Ex Bono realizuje w latach 2019-2021 na terenie województwa opolskiego projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, mający na celu udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym a także udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym.
                Każda osoba, która doświadczyła przestępstwa (m. in. przemocy w rodzinie, kradzieży, oszustwa, rozboju, pobicia, uchylania się od alimentów, groźby karalnej, stalkingu, uszkodzenia ciała, przestępstwa seksualnego, wypadku komunikacyjnego albo innego przestępstwa), jest bliskim członkiem rodziny osoby pokrzywdzonej lub świadkiem, ma możliwość uzyskać bezpłatną, profesjonalną i specjalistyczną pomoc, która obejmuje poradnictwo prawne, psychologiczne i psychiatryczne oraz ekonomiczne (np. w postaci zakupu sprzętu, bonów żywnościowych/towarowych, usług rehabilitacyjnych itp.)
                Na terenie Gminy Dąbrowa podjęliśmy współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który aktywnie włączył się w działania na rzecz osób pokrzywdzonych.

                W załączeniu informacja o lokalizacjach punktów pomocy:

                Fundacja ExBono
                Okręgowy Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
                ul. Niemodlińska 3a
                45-710 Opole
                tel. 574-225-295 (telefon czynny całodobowo)
                Godziny działalności punktu:
                pon., wt., czw., pt., 8:00-15:00
                śr., 13:00-20:00
                sob. 8:00-12:00

                Administrator danych i dane kontaktowe
                Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych będą:
                1) Dysponent Funduszu – Minister Sprawiedliwości, z siedzibą w Warszawie. Może się Pani/Pan z nim skontaktować listownie: Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa;
                2) Fundacja EX BONO z siedzibą w Opolu, ul. Niemodlińska 3a

                Inspektor ochrony danych i dane kontaktowe
                Inspektorem Ochrony Danych(IOD) w Ministerstwie Sprawiedliwości jest pan Tomasz Osmólski. Dane kontaktowe: Tomasz Osmólski, Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, email: iod@ms.gov.pl

                Dołączone pliki:


                Bal Karnawałowy 26.02.2019 r.

                2019-03-01

                We wtorek 26 lutego w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie odbył się bal karnawałowy dla dzieci z całej gminy . Na balu można było spotkać policjantów , księżniczki, czarownice, wróżki. ..nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Dzieci świetnie się bawiły , uczestnicząc w zabawach i konkursach przygotowanych przez wychowawcę podwórkowego. Dzięki paniom z Koła Gospodyń Wiejskich uczestnicy balu mogli kosztować do woli waty cukrowej, popcornu oraz frytek . O karnawałowy wystrój sali oraz smakowite ciasta zadbali seniorzy z Klubu Seniora w Dąbrowie . Dodatkowa atrakcja było malowanie twarzy dzieciom o co zadbała Pani Anna Błaszczyk - Czyż. Bal umożliwił dzieciom i ich rodzicom spędzenie czasu w miłej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości.

                Dołączona galeria:

                nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                pelna galeriaZobacz pełną galerię (25 fot.)...


                 BAL KARNAWAŁOWY

                 2019-02-19

                 SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA BAL KARNAWAŁOWY

                 Dołączone pliki:


                 Bezpłatne badania mammograficzne

                 2019-02-12

                 W załączeniu plakat wraz z informacją o miejscu i dacie badań

                 Dołączone pliki:


                 Ferie z Wychowawcą Podwórkowym

                 2019-02-12

                 Ferie z wychowawcą podwórkowym

                 Ferie to czas odpoczynku od codziennych obowiązków szkolnych, czas rodzinnych wyjazdów. Nie każde dziecko jednak ma możliwość wyjazdu z rodzicami. Dla dzieci które zostały w domach wychowawca podwórkowy przez dwa tygodnie w ramach II edycji projektu "Bliżej rodziny i dziecka- wspieranie rodzin przeżywajacych problemy opiekuńczo -wychowawcze i wsparcie rodziny zastepczej"przygotował kilka atrakcji. Było aktywnie, twórczo, smacznie, zdrowo i wesoło. Na zakończenie ferii dzieci miały możliwość wysłać własnoręcznie zrobioną pocztówkę z pozdrowieniami do swoich bliskich.

                 Dołączona galeria:

                 nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                 pelna galeriaZobacz pełną galerię (14 fot.)...


                  Harmonogram - Wychowawca Podwórkowy

                  2019-02-11

                  W załączeniu harmonogram zajęć z wychowawcą podwórkowym po feriach zimowych

                  Dołączone pliki:


                  Pomoc Żywnościowa w gminie Dąbrowa

                  2019-02-05

                  W załączeniu treść o podjętych działaniach

                  Dołączone pliki:


                  Dzień Babci i Dziadka z wychowawcą podwórkowym

                  2019-01-23

                  "Dzień babci i dziadka "
                  22 stycznia w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie odbyło się przedstawienie z okazji dnia babci i dziadka , przygotowane przez dzieci oraz wychowawcę podwórkowego dla Naszych seniorów.
                  Po zakończeniu przedstawienia dzieci wręczyły własnoręcznie wykonane laurki .
                  Uroczystość zakończono wspólną gościną przy stole zastawionym domowymi wypiekami przygotowanymi przez Naszych seniorów.
                  Był to dzień niezwykły , nie tylko dla dzieci, ale również dla seniorów , dzien pelen usmiechow i radości.

                  Dołączona galeria:

                  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                  pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


                   Zmiany w harmonogramie zajęć wychowawcy podwórkowego

                   2019-01-18

                   W załączeniu nowy harmonogram zajęć wychowawcy podwórkowego

                   Dołączone pliki:


                   Karnawał z wychowawcą podwórkowym

                   2019-01-14

                   Niektórzy jeszcze w klimacie świąteczno- noworocznym a u nas karnawał w pełni, a jak wiemy jest to czas zabaw, balów przebierańców. Już drobny element może sprawić, że ciężko będzie nas rozpoznać a maska z papieru może zdziałać cuda i zupełnie odmienić nasze przebranie, sprawi ,że będziemy wyglądać inaczej niż zwykle.
                   Dzieci pod okiem wychowawcy podwórkowego wykonały piękne maski karnawałowe, wykazały się przy tym ogromna kreatywnością a wszystko w ramach projektu "Bliżej rodziny i dziecka- wspieranie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze i wsparcie rodziny zastępczej " II edycja.

                   Dołączona galeria:

                   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                   pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                    ZMIANY W KARCIE DUŻEJ RODZINY

                    2019-01-03

                    W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

                    czytaj całośćczytaj całość...


                    Nowy harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego

                    2019-01-03

                    W załączeniu nowy harmonogram

                    Dołączone pliki:


                    Nowy harmonogram pracy wychowawcy podworkowego

                    2019-01-02

                    W załączeniu nowy harmonogram zajęć z wychowawcą podwórkowym

                    Dołączone pliki:


                    Wycieczka do Wrocławia

                    2018-12-19

                    logo FEPR UE

                    W dniu 15.12.2018 roku dzieci z gminy Dąbrowa pojechały na bezpłatną wycieczkę do Wrocławia w ramach projektu „ Bliżej rodziny i dziecka – wspieranie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo –wychowawcze i wsparcie rodziny zastępczej” – II edycja oraz finansowaną ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi organizowaną przez wychowawcę podwórkowego. W czasie całodniowego pobytu dzieci zwiedziły całe zoo wraz z pawilonami, oraz Afrykarium, które było główną atrakcją wyjazdu. Spacerując po obiekcie dzieci zapoznały się ze zróżnicowanymi ekosystemami Czarnego Lądu. Kolejną atrakcję stanowiły liczne akwaria, zbiorniki wodne oraz baseny reprezentujące m.in. rafę koralową Morza Czerwonego, jezior Malawi i Tanganiki, głębiny Kanału Mozambickiego, gdzie występują rekiny, płaszczki i inne duże ryby pelagiczne, które dzieci podziwiały z podwodnego, akrylowego tunelu o długości około 18 m. Kolejna odwiedzana ekspozycja poświęcona była Wybrzeżu Szkieletów w Namibii, które zamieszkują pingwiny oraz kotiki afrykańskie. Na koniec dnia dzieci zjadły obiad i pełne entuzjazmu wróciły do swoich domów.
                    To była niewątpliwie wspaniała i pouczająca wycieczka, którą możemy polecić wszystkim dzieciom
                    oraz ich rodzicom.

                    Dołączona galeria:

                    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                    pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


                     W Wigilie Ośrodek Pomocy Spolecznej w Dabrowie będzie nieczynny

                     2018-12-11

                     W załączeniu zarządzenie Kierownika OPS

                     Dołączone pliki:


                     Zajęcia wychowawcy podwórkowego

                     2018-12-10

                     Choć na razie nie pełnią jeszcze najważniejszych ról w trakcie świątecznych przygotowań, to już zdobywają wiedzę, która na pewno przyda im się w przyszłości. Sztukę tworzenia bożonarodzeniowych ozdób i stroików, ale też tajemnice związane z przygotowaniem pysznych potraw, które pojawiają się na świątecznych stołach, odkrywano podczas zajęć prowadzonych przez wychowawcę podwórkowego ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo –wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” – II edycja. Zarówno dzieci, jak i rodzice wykazali się ogromną pracowitością, zaangażowaniem i kreatywnością.

                     Dołączona galeria:

                     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                     pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


                      APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY DĄBROWA

                      2018-11-22

                      AKCJA ZIMA

                      czytaj całośćczytaj całość...


                      Dzień pracownika socjalnego

                      2018-11-21

                      Dzisiejszego dnia z rąk Wójta Gminy Dąbrowa Pani Katarzyny Gołębiowskiej -Jarek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Pani Marzena Nowak odebrała podziękowania za zaangażowanie w pracę i trud wniesiony w realizację wielu zadań na rzecz mieszkańców gminy

                      Dołączone pliki:


                      UWAGA!! Zmiana harmonogramu zajęc z wychowawca podwórkowym

                      2018-10-30

                      W załączeniu nowy harmonogram...

                      Dołączone pliki:


                      Nabór na wychowawcę podwórkowego

                      2018-10-22

                      W załączeniu informacje dot. rekrutacji na wychowawcę podwórkowego

                      Dołączone pliki:


                      Profilaktyka Raka Piersi

                      2018-10-08

                      W załączeniu plakat z informacją o miejscu i terminie badań mammograficznych

                      Dołączone pliki:


                      Poszerzona oferta WOTUiW

                      2018-09-19

                      W załączeniu pismo Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu w sprawie poszerzonej oferty terapeutycznej

                      Dołączone pliki:


                      Ogłoszenie

                      2018-09-12

                      Polski Komitet Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Charytatywne, Zarząd Rejonowy w Niemodlinie tworzy bazę osób chętnych do świadczenia usług opiekuńczych w oparciu o umowę zlecenie na terenie Gminy Dąbrowa. Chętne osoby prosimy o kontakt z pracownikiem PKPS-u pod numerem telefonu:77-460-62-21.


                      Harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego

                      2018-09-06

                      W załączeniu harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego w Dąbrowie, który obowiązuje od września 2018 r.

                      Dołączone pliki:


                      Nowy harmonogram pracy wychowawcy podworkowego

                      2018-09-03

                      W załączeniu nowy harmonogram zajęć wychowawcy podwórkowego obowiązujący od września 2018 r.

                      Dołączone pliki:


                      Wycieczka do zoo

                      2018-08-29

                      W załączeniu galeria zdjęć z wycieczki do opolskiego ZOO

                      Dołączone pliki:


                      Spotkanie dot. mozliwości podjęcia zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne

                      2018-08-20

                      Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje, że podjął współpracę z Fundacją Aktywizacja Oddział w Opolu, która prowadzi AGENCJĘ ZATRUDNIENIA i jest jedną z pierwszych niepublicznych jednostek o takim charakterze działających w obszarze aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, obejmując nieodpłatnym wsparciem pracodawców i osoby niepełnosprawne w całym kraju.
                      Pracodawcom oferują:
                      • wsparcie w opracowania profilu kandydata oraz przygotowaniu ogłoszenia rekrutacyjnego
                      • udostępnianie ogłoszenia w serwisie internetowym prowadzonym przez Fundację i na tablicach informacyjnych w siedzibach Agencji oraz rozesłanie go w formie mailingu wśród poszukujących pracy osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych w bazie Fundacji
                      • weryfikację i wstępną selekcję nadesłanych CV i dokumentów aplikacyjnych oraz przekazanie ich do pracodawcy
                      Jeśli są Państwo zainteresowani podjęciem zatrudnienia zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 21.08.2018 r. o godz. 13:15 i o godz. 14:10 w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie, ul. Ks. J. Sztonyka 19a.


                      Wycieczka do Krasiejowa

                      2018-08-14

                      Początkiem sierpnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie zorganizował dla dzieci z naszej gminy wycieczkę do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie. Uczestnicy zwiedzili wiele ciekawych miejsc, które dzięki przewodnikowi zostały wzbogacone o interesujące historie.
                      Pomimo upału dzieciom dopisywały dobre humory, a przeżyta przygoda z dinozaurami pozostanie w ich pamięci na długie lata.
                      Wycieczkę sfinansowano ze środków EFS z projektu "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja.

                      Dołączona galeria:

                      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                      pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


                       Urlop!!!

                       2018-08-10

                       Informujemy, że w dniach od 13.08.2018 r. do 17.08.2018 r. zajęcia dla dzieci prowadzone przez wychowawcę podwórkowego nie będą się odbywały z powodu urlopu. Serdecznie zapraszamy ponownie dzieci na zajęcia od 20.08.2018 r. zgodnie z wcześniejszym harmonogramem.


                       Zajęcia z wychowawcą podwórkowym

                       2018-07-19

                       W załączeniu informacja z działalności wychowawcy podwórkowego

                       Dołączone pliki:


                       NABÓR WNIOSKÓW NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2018/2019

                       2018-07-18

                       NABÓR WNIOSKÓW NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2018/2019

                       czytaj całośćczytaj całość...


                       Nowy harmonogram pracy wychowawcy podworkowego

                       2018-07-10

                       W załączeniu nowy harmonogram pracy wychowawcy podwórkowego obowiązujący od 16.07.2018 do 28.08.2018 r.

                       Dołączone pliki:


                       500+

                       2018-07-01

                       Wnioski 500+ elektronicznie już od lipca

                       czytaj całośćczytaj całość...


                       Ogłoszenie z PCPR Opole - nabór

                       2018-06-29

                       W załączeniu ogłoszenie PCPR Opole z ofertą na prowadzenie programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w 2018 r.

                       Dołączone pliki:


                       Harmonogram pracy wychowawcy podwórkowego

                       2018-06-18

                       W załączeniu harmonogram pracy wychowawcy podwórkowego

                       Dołączone pliki:


                       Wnioski na świadczenie "Dobry Start"

                       2018-06-11

                       Zachęcamy do zapoznania się z wnioskami, które można składać drogą elektroniczną od lipca a papierowo od sierpnia.

                       Dołączone pliki:


                       Festyn rodzinny w Dąbrowie

                       2018-06-08

                       W załączeniu informacja o wizycie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu na festynie rodzinnym w Dąbrowie.

                       Dołączone pliki:


                       "DOBRY START " DLA UCZNIA

                       2018-06-07

                       300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

                       Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

                       Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

                       czytaj całośćczytaj całość...

                       Dołączone pliki:


                       Projekt " Bliżej rodziny i dziecka...- II edycja"

                       2018-06-06

                       Projekt " Bliżej rodziny i dziecka...- II edycja"

                       Dołączone pliki:


                       Ankieta

                       2018-05-23

                       W załączeniu ankieta w sprawie przemocy. Prosimy o wypełnienie i dostarczenia do Ośrodka.

                       Dołączone pliki:


                       NABÓR NA WYCHOWAWCĘ PODWÓRKOWEGO

                       2018-05-15

                       Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie ogłasza nabór na wychowawcę podwórkowego. W załączeniu szczegóły.

                       Dołączone pliki:


                       Projekt " Bliżej rodziny i dziecka...- II edycja"

                       2018-05-08

                       W załączeniu informacja o projekcie

                       Dołączone pliki:


                       I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ...

                       2018-05-07

                       W załączniku szczegóły ogłoszenia

                       Dołączone pliki:


                       WYNIKI NABORU

                       2018-04-20

                       Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds świadczeń

                       Dołączone pliki:


                       Lista kandydatów do kolejnego etapu rekrutacji

                       2018-04-20

                       Lis

                       Dołączone pliki:


                       WYNIKI NABORU

                       2018-04-20

                       Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds świadczeń

                       Dołączone pliki:


                       Lista kandydatów do kolejnego etapu rekrutacji

                       2018-04-18

                       LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KOLEJNEGO ETAPU REKRUTACJI
                       Stanowisko pracy referent ds. świadczeń

                       Dołączone pliki:


                       HARMONOGRAM ZAJĘĆ W KLUBIE SENIORA

                       2018-04-18

                       W załączeniu szczegóły

                       Dołączone pliki:


                       Plan zajęć Klubu Seniora

                       2018-04-09

                       W załączeniu plan zajęć w Klubie Seniora 09.04.2018 r- 13.04.2018 r.

                       Dołączone pliki:


                       Nabór na wolne stanowisko

                       2018-04-03

                       KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko: referent ds. świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie, Plac Powstańców Śląskich 2 49-120 Dąbrowa

                       Dołączone pliki:


                       Plan zajęć klubu seniora

                       2018-03-19

                       Tygodniowy rozkład zajęć Klubu Seniora

                       Dołączone pliki:


                       HARMONOGRAM ZAJĘĆ W KLUBIE SENIORA W DNIACH 05.03.2018 r.- 09.03.2018 r.

                       2018-03-05

                       W załączeniu harmonogram zajęć w Kubie Seniora od dnia 05.03.2018 r. do 09.03.2018 r.

                       Dołączone pliki:


                       Otwarcie Klubu Seniora w Dąbrowie

                       2018-01-23

                       W piątek 19 stycznia w Dąbrowie odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Seniora. W 2017 r. Urząd Gminy w Dąbrowie złożył wniosek do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie z programu wieloletniego” Senior +” na lata 2015-2020. Koszt realizacji zadania ogółem wyniósł 300.030,22 zł. W tym środki własne w wysokości 150.065,84 zł. i z dotacji budżetu państwa 149.964,38 zł. Klub seniora w Dąbrowie to jeden z trzech Klubów Seniora, który został oddany do użytku w tym roku w województwie opolskim.
                       Po przywitaniu gości i przemówieniach, Wójt Gminy Dąbrowa Pan Marek Leja oraz Dyrektor Opolskiego Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Pan Mieczysław Wojtaszek dokonali uroczystego otwarcia poprzez przecięcie symbolicznej wstęgi. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem seniorów co potwierdza potrzebę integrowania się osób starszych w środowisku.
                       Spotkanie uatrakcyjnił występ młodej i utalentowanej skrzypaczki Pauliny Kijowskiej, mieszkanki gminy Dąbrowa, która zagrała kilka znanych utworów muzycznych.

                       Dołączona galeria:

                       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                        Grafik zajęć dla dzieci w świetlicach wiejskich

                        2018-01-09

                        Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w zajęciach zorganizowanych w świetlicach wiejskich działających w okresie ferii zimowych w poszczególnych miejscowościach Gminy Dąbrowa. W załączeniu grafik zajęć.

                        Dołączone pliki:


                        Harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego

                        2018-01-03

                        W załączeniu harmonogram na I półrocze 2018 roku

                        Dołączone pliki:


                        Spotkanie wigilijne

                        2017-12-21

                        Spotkanie wigilijne

                        czytaj całośćczytaj całość...

                        Dołączona galeria:

                        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                         UWAGA !!! WAŻNY KOMUNIKAT !!!

                         2017-12-18

                         Uprzejmie informujemy, iż od 1 stycznia 2018 roku sprawy dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego będą realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

                         Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
                         45-082 Opole, ul. Piastowska 14

                         Telefon: 77 452 43 39 ( aktywny od 2 stycznia 2018 r.)
                         Fax. 77 452 43 40 ( aktywny od 2 stycznia 2018 r.)
                         e- mail: kszs@opole.uw.gov.pl ( aktywny od 2 stycznia 2018 r.)
                         strona internetowa: https://www.opole.uw.gov.pl/


                         Projekt " Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2"

                         2017-11-02

                         W załączeniu pismo z Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

                         Dołączone pliki:


                         Harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego

                         2017-09-01

                         W załączeniu harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego

                         Dołączone pliki:


                         Informacja o wynikach zapytania ofertowego

                         2017-07-31

                         Informacja o wynikach zapytania ofertowego dotyczącego szkoleń w ramach projektu pn. " Nowa perspektywa pomocy społecznej w Gminie Dąbrowa".

                         czytaj całośćczytaj całość...

                         Dołączone pliki:


                         Harmonogram superwizji

                         2017-07-27

                         W załączeniu harmonogram superwizji dla pracowników socjalnych w trakcie realizacji projektu: „ Nowa perspektywa pomocy społecznej w Gminie Dąbrowa” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

                         Dołączone pliki:


                         ZMIANY W ŚWIADCZENIACH WYCHOWAWCZYCH, RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNYM

                         2017-07-24

                         Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin

                         czytaj całośćczytaj całość...


                         NABÓR WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ZASIŁKU RODZINNEGO

                         2017-07-24

                         Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje, iż od 1 sierpnia 2017r. rozpoczyna się nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), zasiłku rodzinnego i funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018. Kompletne wnioski można składać w siedzibie Ośrodka przy Placu Powstańców Śląskich 2 w Dąbrowie w godzinach od poniedziałku do środy w godz. 7:30- 15:30, w czwartki 7:30- 17:30 i piątki 7:30-13:30 oraz w poszczególnych Sołectwach (w załączniku wykaz punktów przyjmowania wniosków). Szczegóły pod numerem tel. 774641778 i 774641071.

                         czytaj całośćczytaj całość...

                         Dołączone pliki:


                         Informacja o wynikach postępowania dot. superwizji

                         2017-07-20

                         W załączeniu szczegóły

                         Dołączone pliki:


                         Zapytanie ofertowe- usługi szkoleniowe

                         2017-07-14

                         W załączeniu szczegóły

                         Dołączone pliki:


                         Zapytanie ofertowe- realizacja superwizji pracy socjalnej

                         2017-07-12

                         W załączeniu szczegóły

                         Dołączone pliki:


                         Grafik zajęć świetlicowych w czasie wakacji 2017 r.

                         2017-07-04

                         W załączeniu harmonogram zajęć

                         Dołączone pliki:


                         Unieważnienie postępowania

                         2017-06-28

                         W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania

                         Dołączone pliki:


                         Zapytanie ofertowe- realizacja superwizji pracy socjalnej

                         2017-06-09

                         W załączeniu szczegóły

                         Dołączone pliki:


                         Wyniki naboru na stanowisko pracownika socjalnego

                         2017-04-05

                         W załączeniu wyniki naboru na stanowisko pracownika socjalnego

                         Dołączone pliki:


                         Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika socjalnego

                         2017-04-05

                         W załączeniu lista kandydatów spełniających wymagania formalne

                         Dołączone pliki:


                         NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

                         2017-03-22

                         ZAŁĄCZNIKI

                         Dołączone pliki:


                         Projekt pn Nowa perspektywa pomocy społecznej w Gminie Dąbrowa

                         2017-03-21


                         Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie w 2016r. złożył wniosek do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej projekt pn „Nowa perspektywa pomocy społecznej w Gminie Dąbrowa” w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP-03-00-006/16 pn „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta”.
                         Projekt w 100 % będzie realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach II Osi priorytetowej – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WR – Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Całkowita wartość projektu wynosi 251 196,75 zł.
                         Głównym celem projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do OPS w Dąbrowie (w zakresie umożliwienia im przezwyciężenia trudnej sytuacji w której się znaleźli) poprzez zmianę organizacji pracy Ośrodka, obejmującą wprowadzenie optymalnych rozwiązań wykorzystując przy tym kompetencje zatrudnionych pracowników.
                         Ośrodek Pomocy Społecznej zapewni wykorzystanie modelowych rozwiązań oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń z pomocy społecznej od pracy socjalnej w oparciu o „ Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej” oraz model realizacji usług o określonym standardzie w gminie.


                         Ferie Zimowe 2017

                         2017-02-09

                         W załączeniu plakat informacyjny o zajęciach świetlicowych dla dzieci

                         Dołączone pliki:


                         NIEBIESKA LINIA- ZMIANA NUMERU TELEFONU

                         2017-01-25

                         Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” poinformowało, że rozszerzyło swoją działalność w zakresie Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, który
                         od 1 stycznia 2017 r. zmienił numer telefonu i pracuje przez całą dobę. Pogotowie oferuje pomoc
                         psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i świadkom przemocy w rodzinie.
                         Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym. Ponadto
                         podejmuje działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia
                         pomocy osobom, które tego potrzebują, interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo
                         z użyciem przemocy, a także oferuje konsultacje dla specjalistów, którzy w pracy zawodowej
                         spotykają się z problematyka przemocy w rodzinie.
                         W załączeniu szczegółowa ofertę Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar
                         Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

                         Dołączone pliki:


                         Harmonogram Punktu Konsultacyjnego 2017

                         2017-01-10

                         W załączeniu nowy harmonogram Punktu Konsultacyjnego

                         Dołączone pliki:


                         DANE TELEADRESOWE INSTYTUCJI MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

                         2017-01-02

                         W załączeniu dane teleadresowe

                         Dołączone pliki:


                         DANE TELEADRESOWE INSTYTUCJI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W OPOLU

                         2017-01-02

                         W załączeniu dane teleadresowe

                         Dołączone pliki:


                         Spotkanie Mikołajkowe z Wójtem u Opiekuna Dziennego

                         2016-12-07

                         W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie Mikołajkowe z udziałem Wójta Gminy Dąbrowa i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej u Pani Teresy- jednego z Opiekunów Dziennych zatrudnionych w Gminie Dąbrowa. Dzieci z zapartym tchem oczekiwały przyjścia Świętego Mikołaja. W przyjaznej atmosferze, zapachu świątecznych wypieków i gorącej herbaty dzieci wraz z rodzicami i Opiekunem cieszyły się z otrzymanych prezentów. Rodzice mieli okazję podzielić się z Wójtem Gminy Dąbrowa swoimi pozytywnymi spostrzeżeniami dotyczącymi opieki nad dzieckiem do lat 3 która z powodzeniem funkcjonuje w naszej Gminie już drugi rok. Przyjazna atmosfera, bliski kontakt z rodzicami, przystępna cena to nie jedyne zalety jakie wynikają z tej formy opieki. Władze Gminy Dąbrowa dostrzegają potrzeby rodziców, dlatego w przyszłości planują zwiększenie zatrudnienia Opiekunów Dziennych.

                         Dołączona galeria:

                         nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                          Harmonogram Punktu Konsultacyjnego

                          2016-09-12

                          Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym harmonogramem działalności punktu konsultacyjnego.

                          Dołączone pliki:


                          Zajęcia świetlicowe w okresie wakacji

                          2016-07-01

                          W załączeniu harmonogram pracy świetlic w okresie wakacji.

                          Dołączone pliki:


                          Rodzina 500 plus

                          2016-06-30

                          Wniosek do 1 lipca, świadczenie od kwietnia

                          Jeśli złożymy wniosek o świadczenie „rodzina 500 plus” do 1 lipca włącznie, to otrzymamy pieniądze z wyrównaniem od 1 kwietnia. Później świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

                          „Jeśli są jeszcze rodziny, które nie złożyły wniosku o świadczenie wychowawcze, to zachęcam, aby zrobiły to do 1 lipca. Dzięki temu otrzymają wsparcie także za poprzednie 3 miesiące” – mówi Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

                          Jeśli złożymy wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016, gmina będzie miała do trzech miesięcy na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenie wychowawczego.

                          Jeśli nasz wniosek złożymy do 1 lipca, ale będą w nim błędy to gmina wezwie nas do poprawienia wniosku. Będziemy mieli na to do 14 dni. Jeśli we wniosku będzie brakować np. dodatkowych dokumentów wówczas gmina poprosi nas o uzupełnienie go w terminie od 14 do 30 dni (dokładny termin wyznacza gmina). Np. jeżeli złożymy wniosek 1 lipca 2016 r. i będzie on zawierał błędy wówczas gmina wezwie nas do ich poprawienia. Jeżeli zrobimy to w terminie wyznaczonym przez gminę wówczas otrzymamy świadczenie wychowawcze od 1 kwietnia 2016 r.

                          czytaj całośćczytaj całość...


                          Bliżej rodziny i dziecka

                          2016-05-30

                          Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie realizuje Projekt Bliżej rodziny i
                          dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-
                          wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej
                          współfinansowany z środków
                          Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
                          Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
                          Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna


                          Ankieta dotycząca Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

                          2016-04-29

                          Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

                          W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016- 2026 dla Gminy Dąbrowa Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza wszystkich mieszkańców do wypełnienia ankiety którą można uzupełnić wchodząc na link:

                          www.interankiety.pl

                          Ankieta skierowana jest do mieszkańców Gminy Dąbrowa i ma na celu właściwe zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na jej obszarze.
                          Wyniki ankiety posłużą do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016- 2026. Ankiety w wersji papierowej można pobrać i wrzucić do urny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie w godzinach pracy Ośrodka do dnia 20.05.2016r.

                          Zapraszamy do wypełnienia ankiety.


                          BUS 500+

                          2016-04-19

                          MASZ PYTANIA DOTYCZĄCE PROGRAMU RODZINA 500+ ?
                          Szczegóły w załączniku...

                          Dołączone pliki:


                          Uwaga !!! Zmiana harmonogramu Punktu Konsultacyjnego !!!

                          2016-04-13

                          Punkt Konsultacyjny w Dąbrowie w dniu 15 kwietnia 2016 r. będzie nieczynny, w zamian będzie można skorzystać z Punktu w dniu 18 kwietnia 2016 r. w godzinach od 15:30 do 17:30.


                          KOMUNIKAT DLA OSÓB, których członkowie rodzin (w tym: małżonkowie, rodzice dzieci) pracują za granicą lub posiadają zagraniczne świadczenia jak renty, emerytury czy zasiłki dla bezrobotnych

                          2016-03-31

                          Mieszkańcy Gminy Dąbrowa, których członkowie rodzin (w tym: małżonkowie, rodzice dzieci)przebywają, pracują za granicą (w tym także w charakterze pracownika delegowanego) lub posiadają zagraniczne świadczenia jak renty, emerytury czy zasiłki dla bezrobotnych, wnioski o świadczenie wychowawcze składają w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie. Wnioski należy składać na każde dziecko w wieku do 18 roku życia, a zatem formularz wypełnia się w ten sposób, że wnioskuje się także o świadczenie na pierwsze dziecko. Do wniosku należy dostarczyć między innymi dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (dochody uzyskiwane za granicą należy przedstawić w walucie, w której są uzyskiwane).
                          Wnioski te przekazywane będą w następnej kolejności do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.
                          ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE PODLEGA BOWIEM PRZEPISOM O KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO.


                          OGŁOSZENIE

                          2016-03-31

                          Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie zwraca się z serdeczną prośbą o przekazywanie następujących rzeczy:

                          dywaniki do pokoju dziecięcego
                          poduszki typu „ jaśki”
                          kinkiety
                          lampy sufitowe
                          szafka pod zlewozmywak+ zlewozmywak
                          płyta grzewcza/ kuchenka elektryczna
                          meble kuchenne
                          mikrofala
                          czajnik elektryczny
                          lodówka
                          wieszaki
                          wanienka dla niemowlaka
                          materac i pościel do łóżeczka dziecięcego
                          ubranka niemowlęce
                          kocyki dziecięce itp.                          W przypadku możliwości przekazania sprawnego sprzętu prosimy o kontakt telefoniczny 0 77 464 17 78.


                          Rodzina 500+

                          2016-03-14

                          logo

                          Od 1 kwietnia 2016 roku będzie można składać wnioski na świadczenie wychowawcze w programie „Rodzina 500+”. W Gminie Dąbrowa za realizację Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 r. poz. 195 ), będzie odpowiedzialny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie.
                          Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł, rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto.
                          W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy, począwszy od 1 kwietnia 2016 roku (tj. od. 01.04 do 01.07.2016r.) prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od wejścia w życie ustawy – czyli od 01.04.2016r. Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego dla złożonych w tym terminie wniosków, następuje w przeciągu 3 miesięcy od daty złożenie wniosku (! Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje nie wcześniej niż od dnia urodzenie dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia).

                          Osoby, które złożą wnioski po 01.07.2016 roku, nabędą prawo do świadczenia wychowawczego od miesiąca złożenia wniosku.

                          Wnioski będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie w godzinach pracy Ośrodka oraz w świetlicach wiejskich :
                          - Żelazna - 18.04.2016 r. w godzinach 15:00 – 17:00,
                          - Chróścina - 19.04.2016 r. w godzinach 15:17:00,
                          - Narok – 20.04.2016 r. w godzinach 15:00-17:00,
                          - Sławice – 22.04.2016 r. w godzinach 15:00-17:00,
                          - Karczów – 25.04.2016 r. w godzinach 15:00-17:00,
                          - Prądy. -26.04.2016 r. w godzinach 15:00-17:00.
                          Ponadto ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zakłada możliwość złożenia wniosków drogą elektroniczną, pocztową.
                          Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie można pobrać we wszystkich placówkach przedszkolnych na terenie Gminy Dąbrowa, w Urzędzie Gminy w biurze podawczym, w Ośrodku Pomocy społecznej w Dąbrowie oraz ze strony internetowej www.500plusopolskie.pl


                          GODZINY OTWARCIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO

                          2016-02-04

                          Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem działalności punktu konsultacyjnego. W punkcie przyjmuje psychoterapeuta.

                          Dołączone pliki:


                          PLAN ZAJĘĆ W ŚWIETLICACH WIEJSKICH W DNI NAUKI SZKOLNEJ I W CZASIE FERII ZIMOWYCH

                          2016-01-21

                          Zapraszamy do zapoznania się z grafikiem zajęć świetlic wiejskich działających na terenie Gminy Dąbrowa.

                          Dołączone pliki:


                          Wigilia- nieczynne

                          2015-12-22

                          Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie w dniu 24.12.2015 r. ( Wigilia) jest nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.


                          Wigilia 2015

                          2015-12-22

                          W dniu 21.12.2015 r w Gminie Dąbrowa odbyło się spotkanie wigilijne organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób starszych i samotnych. Na zaproszenie Wójta Gminy Dąbrowa przybyło wiele osób, by jak co roku spędzić mile czas przy wigilijnym stole i podzielić się opłatkiem. Spotkanie rozpoczęła Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składając życzenia w imieniu Wójta Gminy Dąbrowa i wszystkich pracowników Ośrodka. Następnie ks. proboszcz parafii Sławice Piotr Kondziela poprowadził modlitwę i zachęcił do wspólnego obdarowywania się dobrym gestem, słowem i pomocą przez cały rok. W części artystycznej dzieci ze świetlicy wiejskiej ze Skarbiszowa i Naroka przedstawiły Jasełka specjalnie przygotowane na tą okazję. W czasie występu odbyło się wspólne kolędowanie co wprowadziło wszystkich w nastrój świąteczny. Goście byli pod wrażeniem występu artystycznego dzieci, zachwalali również smak przygotowanych potraw wigilijnych. Dodatkową atrakcją były upominki - woskowe aniołki wykonane ręcznie przez dzieci ze świetlic. Jak co roku spotkanie przebiegało w miłej świątecznej atmosferze i z nadzieją spotkania się w przyszłym roku.

                          Dołączona galeria:

                          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                          pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


                           Zmiana zasad przyznawania prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez KRUS

                           2015-10-26

                           Zasiłek macierzyński według nowych zasad

                           Dołączone pliki:


                           Harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego

                           2015-10-02

                           Poniżej przedstawiamy harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego.

                           Dołączone pliki:


                           KONKURS DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

                           2015-09-04

                           Zapraszamy do udziału w konkursie autobiograficznym " Sensotwórcy- ludzie, dla których tworzenie ma sens- III edycja"

                           czytaj całośćczytaj całość...


                           SIERPIEŃ MIESIĄCEM TRZEŹWOŚCI

                           2015-07-30

                           8 Sierpnia 2015 o godz. 18.00 – 20.00
                           Zapraszamy na czuwanie modlitewne do Kościoła w WINOWIE na wspólną modlitwę o trzeźwość narodu. Chcemy prosić za tych, którzy cierpią z powodu uzależnień ale też za tych, którzy alkoholu nie potrzebują. Aby każdy z nas potrafił trzeźwo myśleć, żyć zgodnie z sumieniem i rozumem.


                           NABÓR WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ZASIŁKU RODZINNEGO

                           2015-07-21

                           Dział świadczeń z funduszu alimentacyjnego informuje, iż od 1 sierpnia 2015r. można składać kompletne wnioski o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2015/2016.
                           W przypadku złożenia wniosku do 31 sierpnia 2015r. ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń nastąpi do 31 października 2015r.
                           W przypadku złożenia wniosku do 1 września 2015r. do 31 października 2015r. ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń za miesiąc październik nastąpi do 30 listopada 2015r. Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów przyznana świadczeń oraz formularze wniosków znajdują się w zakładce fundusz alimentacyjny.
                           Dział świadczeń rodzinnych informuje, iż od 1 września 2015r. można składać kompletne wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2015/2016. W przypadku złożenia wniosku do 30 września 2015r. ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń nastąpi do 30 listopada 2015r.
                           W przypadku złożenia wniosku do 1 października 2015r. do 30 listopada 2015r. ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń za miesiąc listopad nastąpi do 31 grudnia 2015r. Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów przyznana świadczeń oraz formularze wniosków znajdują się
                           w zakładce świadczenia- świadczenia rodzinne.


                           Dopalacze- komunikat prasowy

                           2015-07-20

                            

                           Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

                           W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami,
                           tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu.
                           Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji.
                           Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za
                           nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze - sprzedają śmierć!

                           czytaj całośćczytaj całość...

                           Dołączone pliki:


                           PLAN ZAJĘĆ WAKACYJNYCH W ŚWIETLICACH WIEJSKICH

                           2015-06-12

                           Zachęcamy do skorzystania z wakacyjnych atrakcji przygotowanych przez świetlice działające na ternie Gminy Dąbrowa w terminach wykazanych w załączniku. Szczegółowe informacje u wychowawców świetlic.

                           Dołączone pliki:


                           INFORMACJA W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO W DĄBROWIE

                           2015-06-08

                           Z uwagi na okres urlopowy informuję, że Punkt Konsultacyjny
                           w Dąbrowie i Naroku w miesiącu lipcu i sierpniu 2015r. będzie nieczynny.
                           Informacja o wznowieniu działalności Punktu Konsultacyjnego od miesiąca września 2015r. zostanie umieszczona pod koniec sierpnia br. na stronie tut. Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na drzwiach siedziby Punktu Konsultacyjnego w Naroku i Dąbrowie.


                           DOBRY START NA RYNKU PRACY

                           2015-04-22

                           POWIATOWY URZĄD PRACY w Opolu zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. DOBRY START NA RYNKU PRACY realizowanym przez Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki w partnerstwie z Miastem Opole/Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym..

                           Dołączone pliki:


                           Niebieska Linia pomaga ofiarom przemocy

                           2015-02-09

                           Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info


                           przejdź do góry...

                           Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie. ul. Powstańców Śl. 2, 49-120 Dąbrowa tel./fax (77) 464 17 78

                           Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji