Europejski Fundusz Społeczny


Wycieczka do Parku Miniatur Olszowa

2019-07-12

W dniu 10.07.2019 roku dzieci z gminy Dąbrowa pojechały na bezpłatną wycieczkę do Parku Miniatur w Olszowej w ramach projektu " Bliżej rodziny i dziecka - wspieranie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze i wsparcie rodziny zastępczej " - II edycja organizowaną przez wychowawcę podwórkowego. Park Miniatur jest pierwszym tego typu obiektem na Opolszczyźnie. Główną jego atrakcją jest przepiękny ogród o powierzchni 20000 metrów kwadratowych w którym znajduje się kilkanaście miniatur najbardziej znanych obiektów sakralnych na świecie. Dzięki przewodnikowi dzieci mogły poznać historię ich powstania. Oprócz miniatur na terenie parku znajduje się Park Linowy oraz bawialnia. W ofercie również odbyły się warsztaty z tworzenia mydeł. Po wszystkich atrakcjach pełne wiedzy i nowego doświadczenia wróciły do swoich domów. Była to udana wycieczka, która na długo pozostanie w pamięci.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


  Wycieczka do Wrocławia

  2018-12-19

  W dniu 15.12.2018 roku dzieci z gminy Dąbrowa pojechały na bezpłatną wycieczkę do Wrocławia w ramach projektu „ Bliżej rodziny i dziecka – wspieranie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo –wychowawcze i wsparcie rodziny zastępczej” – II edycja oraz finansowaną ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi organizowaną przez wychowawcę podwórkowego. W czasie całodniowego pobytu dzieci zwiedziły całe zoo wraz z pawilonami, oraz Afrykarium, które było główną atrakcją wyjazdu. Spacerując po obiekcie dzieci zapoznały się ze zróżnicowanymi ekosystemami Czarnego Lądu. Kolejną atrakcję stanowiły liczne akwaria, zbiorniki wodne oraz baseny reprezentujące m.in. rafę koralową Morza Czerwonego, jezior Malawi i Tanganiki, głębiny Kanału Mozambickiego, gdzie występują rekiny, płaszczki i inne duże ryby pelagiczne, które dzieci podziwiały z podwodnego, akrylowego tunelu o długości około 18 m. Kolejna odwiedzana ekspozycja poświęcona była Wybrzeżu Szkieletów w Namibii, które zamieszkują pingwiny oraz kotiki afrykańskie. Na koniec dnia dzieci zjadły obiad i pełne entuzjazmu wróciły do swoich domów.
  To była niewątpliwie wspaniała i pouczająca wycieczka, którą możemy polecić wszystkim dzieciom
  oraz ich rodzicom.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


   Nowy harmonogram pracy wychowawcy podworkowego

   2018-09-03

   W załączeniu nowy harmonogram zajęć wychowawcy podwórkowego obowiązujący od września 2018 r.

   Dołączone pliki:


   Wycieczka do Krasiejowa

   2018-08-14

   Początkiem sierpnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie zorganizował dla dzieci z naszej gminy wycieczkę do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie. Uczestnicy zwiedzili wiele ciekawych miejsc, które dzięki przewodnikowi zostały wzbogacone o interesujące historie.
   Pomimo upału dzieciom dopisywały dobre humory, a przeżyta przygoda z dinozaurami pozostanie w ich pamięci na długie lata.
   Wycieczkę sfinansowano ze środków EFS z projektu "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


    Zajęcia z wychowawcą podwórkowym

    2018-07-19

    W załączeniu informacja z działalności wychowawcy podwórkowego

    Dołączone pliki:


    Projekt " Bliżej rodziny i dziecka...- II edycja"

    2018-06-06

    Projekt " Bliżej rodziny i dziecka...- II edycja"

    Dołączone pliki:


    Projekt " Bliżej rodziny i dziecka...- II edycja"

    2018-05-08

    W załączeniu informacja o projekcie

    Dołączone pliki:


    Harmonogram superwizji

    2017-07-27

    W załączeniu harmonogram superwizji dla pracowników socjalnych w trakcie realizacji projektu: „ Nowa perspektywa pomocy społecznej w Gminie Dąbrowa” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

    Dołączone pliki:


    Informacja o wynikach postępowania dot. superwizji

    2017-07-20

    W załączeniu szczegóły

    Dołączone pliki:


    Zapytanie ofertowe- usługi szkoleniowe

    2017-07-14

    W załączeniu szczegóły

    Dołączone pliki:


    Zapytanie ofertowe- realizacja superwizji pracy socjalnej

    2017-07-12

    W załączeniu szczegóły

    Dołączone pliki:


    Unieważnienie postępowania

    2017-06-28

    W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania

    Dołączone pliki:


    Projekt pn Nowa perspektywa pomocy społecznej w Gminie Dąbrowa

    2017-03-21


    Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie w 2016r. złożył wniosek do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej projekt pn „Nowa perspektywa pomocy społecznej w Gminie Dąbrowa” w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP-03-00-006/16 pn „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta”.
    Projekt w 100 % będzie realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach II Osi priorytetowej – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WR – Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Całkowita wartość projektu wynosi 251 196,75 zł.
    Głównym celem projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do OPS w Dąbrowie (w zakresie umożliwienia im przezwyciężenia trudnej sytuacji w której się znaleźli) poprzez zmianę organizacji pracy Ośrodka, obejmującą wprowadzenie optymalnych rozwiązań wykorzystując przy tym kompetencje zatrudnionych pracowników.
    Ośrodek Pomocy Społecznej zapewni wykorzystanie modelowych rozwiązań oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń z pomocy społecznej od pracy socjalnej w oparciu o „ Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej” oraz model realizacji usług o określonym standardzie w gminie.


    Bliżej rodziny i dziecka

    2016-05-30

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie realizuje Projekt Bliżej rodziny i
    dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-
    wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej
    współfinansowany z środków
    Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
    Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
    Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna


    przejdź do góry...

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie. ul. Powstańców Śl. 2, 49-120 Dąbrowa tel./fax (77) 464 17 78

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji