Europejski Fundusz Społeczny


Wyniki naboru na wolne stanowisko- Wychowawca Podwórkowy

2020-09-25

logo FEPR UE

W załączeniu wyniki

Dołączone pliki:


Kontrola z Banku Żywności w OPS Dąbrowa

2020-09-24

logo popz

W załączeniu raport z monitoringu standardów administrowania, magazynowania i dystrybucji żywności w OPL

Dołączone pliki:


Nabór na wychowawcę podwórkowego

2020-09-17

logo FEPR UE

W załączeniu informacja o wolnym stanowisku pracy

Dołączone pliki:


Zakończenie Podprogramu 2019 w Gminie Dąbrowa

2020-08-31

logo popz

W dniu 27 sierpnia 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie wydał ostatnie paczki żywnościowe z Podprogramu 2019 w ramach POPŻ na lata 2014-2020. Wydano 1.644,98 kg. dla 150 mieszkańców Gminy Dąbrowa. Jednocześnie informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie zakończył proces wydawania paczek żywnościowych.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

Dołączone pliki:


Wycieczka do ZOO

2020-08-20

logo FEPR UE

Dnia 20 sierpnia 2020 r. 15 dzieci z gminy Dąbrowa pojechało na wycieczkę do opolskiego ZOO. Zwiedzając piękny ogród zoologiczny dzieci zapoznały się z wieloma gatunkami zwierząt, które znały ze zdjęć i ilustracji. Dzieciom podobały się żyrafy , kangury, zebry, hipopotamy, wilki i cały szereg gatunków małp. Celem wycieczki było wzbogacenie wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata. Pobyt w ZOO był dla dzieci wspaniałą lekcją przyrody a także kolejną ciekawą przygodą i miłym doświadczeniem.
Wycieczka odbyła się w ramach projektu „ Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo –wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” - II edycja.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (30 fot.)...


  Paczki żywnościowe w lipcu 2020 r.

  2020-07-17

  logo popz

  W dniu 16 lipca 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie po raz kolejny wydał paczki żywnościowe 150 mieszkańcom z terenu Gminy Dąbrowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020. Wydano 1.196,72 kg żywności.
  Jednocześnie Informujemy, że Podprogram 2019 dobiega końca , jednak przed nami kolejny Podprogram 2020 o którym będziemy na bieżąco informować mieszkańców w najbliższych miesiącach.


  Ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym

  2020-07-02

  logo FEPR UE

  No i stało się!!
  Od 22 czerwca 2020 r. ruszyły zajęcia z wychowawcą podwórkowym w ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej –II edycja” . W ramach zajęć odbywają się zajęcia z dziećmi w szczególności na świeżym powietrzu z zachowaniem reżimu sanitarnego. Pierwsze zajęcia miały charakter edukacyjny mający na celu uświadomienie dzieci o zagrożeniu zarażenia się koronawirusem i sposobach działania, by manimalizować to zagrożenie.
  Podczas zajęć dzieci były bardzo aktywnie i w sposób ciekawy spędziły wolny czas.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (31 fot.)...


   Wznowienie działalności Placówki Wsparcia Dziennego - Wychowawca Podwórkowy

   2020-06-22

   logo FEPR UE

   W związku z otrzymaną pozytywną opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu dot. wznowienia działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Dąbrowe informujemy, iż od dnia 22.06.2020 r. zostają ponownie uruchomione zajęcia z wychowawcą podwórkowym w ramach projektu „ Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wpsarcie pieczy zastępczej – II edycja”. Zajęcia te będą prowadzone naprzemiennie tj. stacjonarnie oraz zdalnie ( w zależności od warunków atmosferycznych ). Rekomenduje się prowadzenie zajęć z dziećmi na świeżym powietrzu przez wychowawcę podwórkowego przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności i zgodnie z utrzymaniem reżimu sanitarnego.
   W zależności od frekwencji planuje się zajęcia w miejscowościach w których rodzice/ opiekunowie wyrażą zgodę na uczestnictwo dzieci w w/w zajęciach.


   Wsparcie żywnościowe w okresie epidemi cd.

   2020-06-06

   logo popz

   W dniu 5 czerwca 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 Podprogram 2019 wydał paczki żywnościowe dla 150 mieszkańców Gminy Dąbrowa. W miesiącu czerwcu 2020 r. wydano 837,24 kg. żywności. Natomiast w ramach współpracy w programie „ Nie Marnuj Jedzenia 2020” wydano artykuły spożywcze dla 100 mieszkańców i rozdysponowano 232,5 kg. W sumie do 250 mieszkańców Gminy Dąbrowa w czerwcu 2020 r. trafilo 1.069,74 kg. żywności.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    Wsparcie dla mieszkańców Gminy Dąbrowa w czasie epidemii

    2020-05-18

    logo popz

    Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. Gmina Dąbrowa we współpracy z liderem projektu ROPS w Opolu uruchomiła usługi tzw. kuriera społecznego oraz dożywiania osób niesamodzielnych w ramach Projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach RPO WO 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS.
    Usługi skierowane są do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na wiek, stan zdrowia oraz niepełnosprawność a także do osób starszych samotnie gospodarujących i nieposiadających rodziny do pomocy. Kwalifikowanie osób do usługi ciepłego posiłku nastąpiło po uzgodnieniu z Sołtysami , Liderem Projektu oraz OPS.
    Dodatkowo OPS w Dąbrowie zwiększył zapotrzebowanie na pomoc żywnościową z Banku Żywności. Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnienie kryterium dochodowego tj. dochód poniżej
    1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
    Osoby zainteresowane wsparciem prosimy o kontakt z OPS w Dąbrowie 77/464 17 78


    Wsparcie żywnościowe w okresie epidemi

    2020-05-11

    logo popz

    W dniu 11.05.2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie po raz kolejny wydał paczki żywnościowe dla 150 mieszkańców gminy Dąbrowa . Działania te są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 we współpracy z Bankiem Żywności w Opolu o/ Luboszyce.

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


     Zajęcia z wychowawcą podwórkowym

     2020-05-04

     logo FEPR UE

     Z uwagi na trwajacą w Polsce epidemię COVID -19 placówka wsparcia dziennego na terenie gminy Dąbrowa ma zawieszoną działalność do odwołania. Dotyczy to zajęć w trybie stacjonarnym. Jednak z inicjatywy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie we współpracy z wychowawcą podwórkowym od dnia 4 maja 2020 r. zostały uruchomione zajęcia zdalne z dziećmi w ramach projektu „ Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo –wychowawcze oraz waparcie pieczy zastępczej- II edycja” . Kontakt wychowawcy podwórkowego z dziećmi i rodzicami będzie odbywał się w różny sposób tj. telefonicznie, mailowo bądź za pośrednictwem komunikatorów internetowych.
     Zajęcia będą poruszać różną tematykę, jednak duży wpływ na temat zajęć będą miały same dzieci. W związku z tym zapraszamy do czynnego udziału zarówno dzieci jak i rodziców. Niech ten trudny czas choć trochę będzie przyjemny.


     Wsparcie żywnościowe w okresie epidemi

     2020-03-31

     logo popz

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców gminy w okresie stanu epidemii dwukrotnie wydał paczki żywnościowe dla 136 osób we współpracy z Bankiem Żywności w Opolu o/ Luboszyce w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      Zajęcia z wychowawcą podwórkowym zawieszone !!!

      2020-03-11

      logo FEPR UE

      Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje, że w związku z decyzją rządu i Men od jutra 12 marca 2020 r. do odwołania będą zawieszone zajęcia z wychowawcą podwórkowym . O dalszych decyzjach mieszkańcy gminy Dabrowa będą na bieżąco informowani.


      Warsztaty kulinarne z wychowawcą podwórkowym

      2020-03-10

      logo FEPR UE

      Dnia 9 marca 2020 r. podczas zajęć z wychowawcą podwórkowym w ramach projektu " Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo -wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" odbyły się warsztaty kulinarne. Dzieci upiekły pizzę, którą następnie " spaliły" korzystając z pogody i udały się na spacer. Na boisku grały w piłkę i aktywnie spędziły czas.

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      pelna galeriaZobacz pełną galerię (13 fot.)...


       Kolejna dostawa produktów żywnościowych z Podprogramu 2019

       2020-03-06

       logo popz

       W dniu 4 marca 2020 r. pracownicy socjalni przywieźli z Banku Żywności w Luboszycach kolejną dostawę produktów żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących, korzystających z Podprogramu POPŻ 2019. W miesiącu marcu 2020 r. wsparciem objęto 135 osoby, ogółem wydano ponad tonę żywności. W skład paczki żywnościowej wchodziły art. spożywcze tj. marchewka z groszkiem, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany, ryż, ser gouda, szynka drobiowa, mleko, herbatniki maślane, fasola biała, filet z makreli, olej rzepakowy.
       Dziękujemy pracownikom Urzędu Gminy Dąbrowa - konserwatorom za okazaną pomoc w rozładunku artykułów spożywczych, które szybko trafiły do potrzebujących.

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

        Pomoc Żywnościowa POPŻ 2019

        2020-03-05

        logo popz

        W załączeniu wszelkie informacje na temat Podprogramu 2019

        Dołączone pliki:


        Bal karnawałowy 25 luty 2020 r.

        2020-02-26

        logo FEPR UE

        Karnawał to czas balów i tanecznych szaleństw, którym towarzyszy muzyka i zabawa. Dzieci z naszej gminy miały okazję wspólnie zintegrować się na balu. Dla naszych milusińskich to dzień szczególny, często wyczekiwany przez wiele tygodni. W dniu 25 lutego 2020 r. w świetlicy wiejskiej w Skarbiszowie odbył się bal karnawałowy organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie w ramach projektu „ Bliżej rodziny i dziecka –wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastepczej –II edycja” w którym wzięli udział najmłodsi mieszkańcy Gminy Dąbrowa. Dzieci tego dnia miały okazję przebrać się za różne postacie z bajek i nie tylko. Na balu można było spotkać: wróżki, księżniczki, aniołki, rycerzy, policjantów, strażaków, Spider-mana i wiele innych postaci. Podczas balu dzieci brały udział w konkurencjach i zabawach dzięki wsparciu wolontariuszek z Fundacji Dr Clown, które zapewniły dzieciom super zabawę. Dzieci ochoczo brały udział w różnych zabawach tanecznych i ruchowych. Dzieci bawiły się w rytm muzyki wraz ze swoimi rodzicami, którzy mogli wypić pyszną kawę i zjeść domowej roboty ciasto przygotowane przez rodziców i wychowawcę podwórkowego Panią Justynę Soppa. Podczas zabawy nie zabrakło Wójta Gminy Dąbrowa Pani Katarzyny Gołębiowskiej -Jarek, która wspólnie z uczestnikami balu spędzała ostatnie dni karnawału. Wszyscy uczestnicy świetnie się bawili, humory dopisywały a wesołym pląsom nie było końca. Bajkowa atmosfera na długo pozostanie w pamięci naszych pociech. Szalonej zabawy nie było końca, a wspomnienia zostaną z nami na długie miesiące.

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

        pelna galeriaZobacz pełną galerię (35 fot.)...


         Ferie z wychowawcą podwórkowym- Dąbrowa 18 luty 2020 r.

         2020-02-19

         logo FEPR UE

         W dniu 18 lutego 2020 r. odbyły się zajęcia prowadzone przez wychowawcę podwórkowego w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie w ramach projektu „ Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej –II edycja”.
         Podczas zajęć dzieci ćwiczyły pamięć poprzez zgadywanki, mówiły o swoich korzeniach przy tworzeniu drzewa genealogicznego , tworzyły „ tajemnicze kartki” a także miały możliwość aktywnego spędzania czasu poprzez zawody grupowe oraz „ grające krzesła”. Wiele radości przyniosła dzieciom chyba najstarsza gra na świecie a mianowicie „ kółko- krzyzyk”, podczas których pobudzona została rywalizacja i która przyniosła wiele śmiechu i pozytywnej energi. Dzieci miały głowy pełne twórczych pomysłów. To był mega udany dzień.

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

         pelna galeriaZobacz pełną galerię (29 fot.)...


          Ferie z wychowawcą podwórkowym- Niewodniki 17 luty 2020 r.

          2020-02-18

          logo FEPR UE

          W dniu 17 lutego 2020 r. podczas zajęć z wychowawcą podwórkowym Panią Justyną Soppa dzieci z miejscowości Niewodniki miały możliwość aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Aura uraczyła dzieci piękną pogodą więc mogły skorzystać z uroków pięknego parku i obiektu sportowego mieszczącego się niedaleko świetlicy wiejskiej. Dzieci poznawały siebie nawzajem, zawierały nowe znajomości, grały w chowanego, " zbijaka", w zgadywanie haseł, były na spacerze , na placu zabaw. Celem spotkania była integracja dzieci z Niewodnik z dziećmi z Naroka i Żelaznej poprzez zajęcia socjoterapeutyczne rozwijające kompetencje kluczowe.
          Zajęcia były prowadzone w ramach projektu " Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej -II edycja"

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

          pelna galeriaZobacz pełną galerię (30 fot.)...


           BAL KARNAWAŁOWY !

           2020-02-18

           logo FEPR UE

           logo


           Ferie z Wychowawcą Podwórkowym

           2020-02-12

           logo FEPR UE

           Dnia 11.02.2020 r. w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie na zajęciach z wychowawcą podwórkowym Panią Justyną Soppa dzieci miały okazję poznać zwycięzcę 10 edycji telewizyjnego show "Mam Talent" mianowicie Lukasa Gogol. Dzieci mogły posłuchać jego zwycięskiego repertuaru, ale także utworów których nie słyszały w telewizji. Miały okazję zadawać pytania gościowi, jak i dzięki Lukasowi zgłębić tajniki gry na jakże cudownym instrumencie jakim jest akordeon.
           Było to dla nich wielkie przeżycie i z tej lekcji wyniosły wiele ciekawych informacji na temat samego instrumentu jak i o życiu oraz wspaniałej pasji samego Lukasa.
           Bardzo dziękujemy samemu artyście za przyjęcie zaproszenia i zapewnienia dzieciom wielu atrakcji.
           Zajęcia prowadzone są w ramach projektu „ Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej“ –II edycja.

           Dołączona galeria:

           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

           pelna galeriaZobacz pełną galerię (12 fot.)...


            Harmonogram wydawania paczek żywnościowych

            2020-01-31

            logo popz

            W załączeniu harmonogram wydawania paczek żywnościowych w okresie luty -lipiec 2020

            Dołączone pliki:


            Harmonogram zajęć z wychowawcą podwórkowym na okres ferii zimowych 2020

            2020-01-31

            logo FEPR UE

            W załączeniu harmonogram zajęć z wychowawcą podwórkowym na okres ferii 2020

            Dołączone pliki:


            Nowy harmonogram wychowawcy podwórkowego

            2020-01-31

            logo FEPR UE

            W załączeniu nowy harmonogram wychowawcy podwórkowego obowiązujący od lutego 2020 r. Zmiana godzin na okres ferii 10.02.2020 -21.02.2020 r.

            Dołączone pliki:


            Harmonogram zajęć z wychowawcą podwórkowym

            2020-01-10

            logo FEPR UE

            W załączeniu harmonogram zajęć z wychowawcą podwórkowym na miesiąc styczeń 2020

            Dołączone pliki:


            Wyniki z naboru na stanowisko pracy- Wychowawca Podwórkowy

            2019-12-31

            logo FEPR UE

            W załączeniu pełna informacja o wynikach naboru

            Dołączone pliki:


            INFORMACJA O PONOWNYM OGŁOSZENIU NA WOLNE STANOWISKO PRACY - WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY

            2019-12-17

            logo FEPR UE

            W załączeniu informacja o nowym stanowisku pracy

            Dołączone pliki:


            URLOP WYCHOWAWCY PODWÓRKOWEGO

            2019-12-04

            logo FEPR UE

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje, że z uwagi na urlop wychowawcy podwórkowego zajęcia w świetlicach nie będą realizowane w okresie od 4 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
            Od nowego roku 2020 będzie obowiązywał nowy harmonogram zajęć z wychowawcą podwórkowym, który zostanie umieszczony na stronie internetowej tut. Ośrodka w styczniu 2020 r.


            Warsztaty z wychowawcą podwórkowym

            2019-12-04

            logo FEPR UE

            W dniu 3 grudnia 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie odbyły się warsztaty przedświąteczne podczas których dzieci piekły i ozdabiały pierniki a także tworzyły ozdoby świąteczne. Największą atrakcją jednak były warsztaty z robienia lizaków, podczas których dzieci mogły śledzić procesy związane z obróbka termiczną, karmelizacją ,procesami plastycznego tworzenia i formowania wyrobów cukierniczych. Wszystkie atrakcje odbyły się w ramach projektu " Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo -wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja". Dzieci szczęśliwe i pełne wrażeń wróciły do domu.

            Dołączona galeria:

            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

            pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


             OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

             2019-12-02

             logo FEPR UE

             W załączeniu informacja o wolnym stanowisku pracy

             Dołączone pliki:


             Program Żywnościowy 2019

             2019-10-28

             logo popz

             Szanowni Mieszkańcy ,
             z przykrością przypominam, że rozpoczęcie Podprogramu Żywnościowego 2019 opóźni się. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) przetargu na dostarczanie żywności. Dostawy produktów do magazynu w Luboszycach rozpoczną się dopiero w grudniu br. lub nawet w styczniu 2020 r.
             W związku z tym wszyscy musimy wykazać się cierpliwością, niestety bowiem nie mamy wpływu na przebieg procedur. Wytyczne przewidują okres dostaw od grudnia 2019, ale biorąc pod uwagę aktualne wydarzenia istnieje ryzyko, że nastąpi to znacznie później jednak w tym momencie ciężko powiedzieć jak długo to potrwa. Mamy nadzieję, że KOWR dołoży wszelkich starań, aby czas oczekiwania na realizację Podprogramu 2019 był jak najkrótszy.

             Kierownik OPS Dąbrowa
             Małgorzata Zaparta


             Wycieczka do Fabryki Robotów w Mosznej

             2019-10-20

             logo FEPR UE

             W sobotę 19.10.2019 odbyła się jednodniowa wycieczka edukacyjno - rekreacyjna dla dzieci z gminy Dąbrowa do Fabryki Robotów w Mosznej organizowana przez wychowawcę podwórkowego w ramach projektu " Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo -wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja ". Wycieczka była również współfinansowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie. Podczas wycieczki dzieci miały możliwość podziwiania m.in ogromnych stalowych robotów inspirowanych filmami Sci -fi, budowanych przez Pana Sebastiana Kucharskiego z części samochodowych. Następnie w programie wycieczki było zwiedzanie słynnego zamku, który znajduje się tuż obok. Piękny potężny kompleks, zachwycający swoim rozmiarem i kunsztem architektonicznym. Dzieci wraz z opiekunami zjadły obiad w restauracji . Po wszystkich atrakcjach bogate w nowe doświadczenia i z uśmiechem na twarzy wróciły do swoich domów.

             Dołączona galeria:

             nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

             pelna galeriaZobacz pełną galerię (13 fot.)...


              Wycieczka do Parku Miniatur Olszowa

              2019-07-12

              W dniu 10.07.2019 roku dzieci z gminy Dąbrowa pojechały na bezpłatną wycieczkę do Parku Miniatur w Olszowej w ramach projektu " Bliżej rodziny i dziecka - wspieranie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze i wsparcie rodziny zastępczej " - II edycja organizowaną przez wychowawcę podwórkowego. Park Miniatur jest pierwszym tego typu obiektem na Opolszczyźnie. Główną jego atrakcją jest przepiękny ogród o powierzchni 20000 metrów kwadratowych w którym znajduje się kilkanaście miniatur najbardziej znanych obiektów sakralnych na świecie. Dzięki przewodnikowi dzieci mogły poznać historię ich powstania. Oprócz miniatur na terenie parku znajduje się Park Linowy oraz bawialnia. W ofercie również odbyły się warsztaty z tworzenia mydeł. Po wszystkich atrakcjach pełne wiedzy i nowego doświadczenia wróciły do swoich domów. Była to udana wycieczka, która na długo pozostanie w pamięci.

              Dołączona galeria:

              nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

              pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


               Wycieczka do Parku Miniatur Olszowa

               2019-07-11

               logo FEPR UE

               W dniu 10.07.2019 roku dzieci z gminy Dąbrowa pojechały na bezpłatną wycieczkę do Parku Miniatur w Olszowej w ramach projektu " Bliżej rodziny i dziecka - wspieranie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze i wsparcie rodziny zastępczej " - II edycja organizowaną przez wychowawcę podwórkowego. Park Miniatur jest pierwszym tego typu obiektem na Opolszczyźnie. Główną jego atrakcją jest przepiękny ogród o powierzchni 20000 metrów kwadratowych w którym znajduje się kilkanaście miniatur najbardziej znanych obiektów sakralnych na świecie. Dzięki przewodnikowi dzieci mogły poznać historię ich powstania. Oprócz miniatur na terenie parku znajduje się Park Linowy oraz bawialnia. W ofercie również odbyły się warsztaty z tworzenia mydeł. Po wszystkich atrakcjach pełne wiedzy i nowego doświadczenia wróciły do swoich domów. Była to udana wycieczka, która na długo pozostanie w pamięci.

               Dołączona galeria:

               nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

               pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


                Wycieczka do Wrocławia

                2018-12-19

                logo FEPR UE

                W dniu 15.12.2018 roku dzieci z gminy Dąbrowa pojechały na bezpłatną wycieczkę do Wrocławia w ramach projektu „ Bliżej rodziny i dziecka – wspieranie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo –wychowawcze i wsparcie rodziny zastępczej” – II edycja oraz finansowaną ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi organizowaną przez wychowawcę podwórkowego. W czasie całodniowego pobytu dzieci zwiedziły całe zoo wraz z pawilonami, oraz Afrykarium, które było główną atrakcją wyjazdu. Spacerując po obiekcie dzieci zapoznały się ze zróżnicowanymi ekosystemami Czarnego Lądu. Kolejną atrakcję stanowiły liczne akwaria, zbiorniki wodne oraz baseny reprezentujące m.in. rafę koralową Morza Czerwonego, jezior Malawi i Tanganiki, głębiny Kanału Mozambickiego, gdzie występują rekiny, płaszczki i inne duże ryby pelagiczne, które dzieci podziwiały z podwodnego, akrylowego tunelu o długości około 18 m. Kolejna odwiedzana ekspozycja poświęcona była Wybrzeżu Szkieletów w Namibii, które zamieszkują pingwiny oraz kotiki afrykańskie. Na koniec dnia dzieci zjadły obiad i pełne entuzjazmu wróciły do swoich domów.
                To była niewątpliwie wspaniała i pouczająca wycieczka, którą możemy polecić wszystkim dzieciom
                oraz ich rodzicom.

                Dołączona galeria:

                nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


                 Nowy harmonogram pracy wychowawcy podworkowego

                 2018-09-03

                 W załączeniu nowy harmonogram zajęć wychowawcy podwórkowego obowiązujący od września 2018 r.

                 Dołączone pliki:


                 Wycieczka do Krasiejowa

                 2018-08-14

                 Początkiem sierpnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie zorganizował dla dzieci z naszej gminy wycieczkę do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie. Uczestnicy zwiedzili wiele ciekawych miejsc, które dzięki przewodnikowi zostały wzbogacone o interesujące historie.
                 Pomimo upału dzieciom dopisywały dobre humory, a przeżyta przygoda z dinozaurami pozostanie w ich pamięci na długie lata.
                 Wycieczkę sfinansowano ze środków EFS z projektu "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja.

                 Dołączona galeria:

                 nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                 pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


                  Zajęcia z wychowawcą podwórkowym

                  2018-07-19

                  W załączeniu informacja z działalności wychowawcy podwórkowego

                  Dołączone pliki:


                  Projekt " Bliżej rodziny i dziecka...- II edycja"

                  2018-06-06

                  Projekt " Bliżej rodziny i dziecka...- II edycja"

                  Dołączone pliki:


                  Projekt " Bliżej rodziny i dziecka...- II edycja"

                  2018-05-08

                  W załączeniu informacja o projekcie

                  Dołączone pliki:


                  Harmonogram superwizji

                  2017-07-27

                  W załączeniu harmonogram superwizji dla pracowników socjalnych w trakcie realizacji projektu: „ Nowa perspektywa pomocy społecznej w Gminie Dąbrowa” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

                  Dołączone pliki:


                  Informacja o wynikach postępowania dot. superwizji

                  2017-07-20

                  W załączeniu szczegóły

                  Dołączone pliki:


                  Zapytanie ofertowe- usługi szkoleniowe

                  2017-07-14

                  W załączeniu szczegóły

                  Dołączone pliki:


                  Zapytanie ofertowe- realizacja superwizji pracy socjalnej

                  2017-07-12

                  W załączeniu szczegóły

                  Dołączone pliki:


                  Unieważnienie postępowania

                  2017-06-28

                  W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania

                  Dołączone pliki:


                  Projekt pn Nowa perspektywa pomocy społecznej w Gminie Dąbrowa

                  2017-03-21


                  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie w 2016r. złożył wniosek do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej projekt pn „Nowa perspektywa pomocy społecznej w Gminie Dąbrowa” w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP-03-00-006/16 pn „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta”.
                  Projekt w 100 % będzie realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach II Osi priorytetowej – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WR – Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Całkowita wartość projektu wynosi 251 196,75 zł.
                  Głównym celem projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do OPS w Dąbrowie (w zakresie umożliwienia im przezwyciężenia trudnej sytuacji w której się znaleźli) poprzez zmianę organizacji pracy Ośrodka, obejmującą wprowadzenie optymalnych rozwiązań wykorzystując przy tym kompetencje zatrudnionych pracowników.
                  Ośrodek Pomocy Społecznej zapewni wykorzystanie modelowych rozwiązań oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń z pomocy społecznej od pracy socjalnej w oparciu o „ Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej” oraz model realizacji usług o określonym standardzie w gminie.


                  Bliżej rodziny i dziecka

                  2016-05-30

                  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie realizuje Projekt Bliżej rodziny i
                  dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-
                  wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej
                  współfinansowany z środków
                  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
                  Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
                  Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna


                  przejdź do góry...

                  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie. ul. Powstańców Śl. 2, 49-120 Dąbrowa tel./fax (77) 464 17 78

                  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji