Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów alkoholowych


Izolacja dzieci w czasach epidemii

Zachęcamy do przeczytania artykułu pedagoga szkolnego z PSP w Dąbrowie Pani Danuty Antonowskiej nt. Izolacja dzieci w dobie koronawirusa.

Dołączone pliki:

Dzień dziecka na sportowo

Tegoroczny Dzień Dziecka w Naroku upłynął w duchu sportowej rywalizacji. Szkółka piłkarska zorganizowana przez LZS Narok przeprowadziła zajęcia trenerskie dla najmłodszych piłkarzy współfinansowane przez GKRPA w Dąbrowie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  „Osobisty plan awaryjny”, RPO radzi, jak uciekać od sprawców przemocy domowej

  Dla wielu Polek i Polaków dom nie jest bezpiecznym miejscem, zwłaszcza w czasie pandemii. Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował osobisty plan awaryjny. To instrukcja, która mówi jak chronić się przed przemocą domową i gdzie szukać pomocy.

  Dołączone pliki:

  Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie

  Z dniem 05.02.2020 r. Pełnomocnikiem Wójta Gminy Dąbrowa ds. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została Pani Małgorzata Zaparta. Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia się następująco:
  1. Pani Izabela Gancarczyk - Przewodnicząca Komisji,
  2. Pani Elżbieta Knosala - Wiceprzewodnicząca Komisji,
  3. Pani Małgorzata Zaparta - członek Komisji,
  4. Pani Danuta Antonowska - członek Komisji,
  5. Pani Anita Jończyk - Członek Komisji.

  Bezpłatna aplikacja mobilna "Twój Parasol"

  Aplikacja "Twój Parasol" jest narzędziem praktycznie i skutecznie umożliwiającym uzyskanie wsparcia oraz niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Pozwala na dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail a także daje możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach. Więcej informacji na stronie twojparasol.com

  Kilka informacji o e- papierosach

  Warto to wiedzieć o e-papierosach

  Dołączone pliki:

  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa za 2019r.

  W załączniku przedstawiamy treść sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa za 2019r.

  Dołączone pliki:

  Uchwała rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2018-2020

  Poniżej przedstawiamy treść uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2018-2020 wraz z treścią Programu

  Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na 2020r.

  Poniżej przedstawiamy Uchwałę Rady Gminy Dąbrowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu GKRPA na 2020r.

  Dołączone pliki:

  Nowy harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego 2020

  W załączeniu nowy harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego w 2020 roku

  Dołączone pliki:

  Uchwała Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2018-2020

  Poniżej przedstawiamy treść uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2018-2020 wraz z treścią Programu

  Dołączone pliki:

  Nowy harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego

  W załączeniu nowy harmonogram PK

  Dołączone pliki:

  Poszerzona oferta WOTUiW

  W załączeniu pismo Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu

  Dołączone pliki:

  Harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego

  W załączeniu harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego na I półrocze 2018 roku

  Dołączone pliki:

  Harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego

  W załączeniu harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego

  Dołączone pliki:

  Grafik zajęć świetlicowych w czasie wakacji 2017 r.

  W załączeniu harmonogram zajęć

  Dołączone pliki:

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi art. 41 ust.3 ( Dz. U. z 2015r., poz. 1286 z późni. zm.).
  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie mieści się przy Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. PL. Powstańców Śl. 2 pok. nr 4.  Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

  W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie wchodzą :

  Marzena Nowak – Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  w Gminie Dąbrowa
  Izabela Gancarczyk – Przewodniczący Komisji
  Grzegorz Wocka – Z-ca Przewodniczącego
  Zofia Krawczuk – Członek

  Wniosek o podjęcie leczenia odwykowego może złożyć do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
  członek rodziny, krewny, sąsiad lub instytucja : Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Prokuratura, kuratorzy, itp. z uwagi na :

  rozkład życia rodzinnego,
  demoralizację małoletnich,
  uchylanie się od pracy,
  systematyczne zakłócanie spokoju lub porządek publicznego.

  Jak wygląda procedura uruchomienia sprawy przez GKRPA

  - rozpatrzenie zasadności wniosku o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego w stosunku do
  osób nadużywających alkoholu,
  - przeprowadzenie z osobami rozmowy motywującej do podjęcia leczenia,
  - gromadzenie dokumentów w sprawie nadużywania alkoholu względem osoby wobec której
  wszczęto postępowanie w przedmiocie uzależnienia,
  - w przypadku odmowy podjęcia dobrowolnego leczenia przez osobę mającą problem alkoholowy,
  kieruje się ją na badania przeprowadzone przez biegłych sądowych (psychiatrę i psychologa) w
  celu uzyskania stosownej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
  - po uzyskaniu opinii biegłych GKRPA kieruje wniosek do Sądu o wszczęcie postępowania w
  sprawie nałożenia obowiązku podjęcia leczenia odwykowego.
  Dobrowolne podjęcie leczenia daje największe szanse powodzenia. Każda osoba decydująca się na dobrowolne leczenie otrzymuje podczas spotkania z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informacje o ofertach miejsc i instytucji świadczących pomoc w leczeniu uzależnienia. Leczenie jest bezpłatne. Osoba, która dobrowolnie podejmie leczenie w wybranym przez siebie ośrodku, cyklicznie przedstawia Komisji podejmowane działania potwierdzające czy dana osoba leczy się i utrzymuje abstynencję.
  W przypadku zaprzestania leczenia i powrotu do nałogu sprawa może być skierowana do
  właściwego Sądu.

  Dołączone pliki:

  Ferie Zimowe 2017

  W załączeniu plakat informacyjny

  Dołączone pliki:

  Harmonogram Punktu Konsultacyjnego 2017

  W załączeniu nowy harmonogram Punktu Konsultacyjnego

  Dołączone pliki:

  Harmonogram Punktu Konsultacyjnego

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym harmonogramem działalności Punktu Konsultacyjnego

  Dołączone pliki:

  Zajęcia świetlicowe w okresie wakacji

  W załączeniu harmonogram zajęć w świetlicach w okresie wakacji

  Dołączone pliki:

  Uwaga !!! Zmiana harmonogramu Punktu Konsultacyjnego !!!

  Punkt Konsultacyjny w Dąbrowie w dniu 15 kwietnia 2016 r. będzie nieczynny, w zamian będzie można skorzystać z Punktu w dniu 18 kwietnia 2016 r. w godzinach od 15:30 do 17:30.

  Punkt Konsultacyjny

  Punkt Konsultacyjny w Dąbrowie przy ul. Plac Powstańców Śl. 2 pok. nr 4

  Dyżury terapeutyczne w Punkcie Konsultacyjnym pełni psychoterapeuta Pani Danuta Kucharczyk.

  Zadania punktu:

  - motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i współuzależnionych do podjęcia leczenia
  odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego,
  - udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
  - rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o
  możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
  - inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.
  Psychoterapeuta pomaga także w problemach depresyjnych, stanach lękowych, fobiach, stresie pourazowym, zaburzeniach emocjonalnych, zaburzeniach w odżywianiu ( anoreksji, bulimii, otyłości ), kryzysach życiowych oraz innych schorzeniach i problemach natury psychologicznej.

  Dołączone pliki:

  SIERPIEŃ MIESIĄCEM TRZEŹWOŚCI

  8 Sierpnia 2015 o godz. 18.00 – 20.00
  Zapraszamy na czuwanie modlitewne do Kościoła w WINOWIE na wspólną modlitwę o trzeźwość narodu. Chcemy prosić za tych, którzy cierpią z powodu uzależnień ale też za tych, którzy alkoholu nie potrzebują. Aby każdy z nas potrafił trzeźwo myśleć, żyć zgodnie z sumieniem i rozumem.

  przejdź do góry...

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie. ul. Powstańców Śl. 2, 49-120 Dąbrowa tel./fax (77) 464 17 78

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji