Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Powrót

STOP Przemocy w Gminie Dąbrowa

Data publikacji: 2020-11-20

Trwa gminna kampania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie STOP Przemocy w Gminie Dąbrowa, podczas której mieszkańcy mają możliwość kontaktu ze specjalistami, uzyskać poradę i pomoc. Organizatorami akcji jest Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dąbrowie działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej.

Celem kampanii jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczenie jej skutków m.in. poprzez: zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy; podnoszenie społecznej wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy w rodzinie oraz uwrażliwienie profesjonalistów pracujących z dziećmi, przede wszystkim nauczycieli przedszkolnych i szkolnych, na problem krzywdzenia dzieci.
 

Kampania skierowana jest do społeczności lokalnej, w tym do osób doznających przemocy i jej sprawców, jak i przedstawicieli instytucji. Czas trwania kampanii od października do grudnia 2020r. W ramach akcji zaplanowano m.in.: spotkania osób dotkniętych przemocą z psychologiem- poradnictwo indywidualne i grupowe, podniesienie kompetencji pedagogów i wychowawców szkół w ramach działań interdyscyplinarnych - procedura „Niebieskie Karty”.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie będą pełnione dyżury przez specjalistów, zajmujących się problemem przemocy, w skład których wchodzą: specjalista pracy socjalnej, funkcjonariusz Policji, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie oraz pedagog szkolny.

Specjaliści będą prowadzić kampanie informacyjną w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie będą: udzielać informacji na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak radzić sobie z sytuacją konfliktową w rodzinie, gdzie uzyskać pomoc dla osoby uzależnionej od alkoholu oraz jakie działania podjąć w razie problemów wychowawczych z dzieckiem.

Dyżury specjalistów pełnione będą w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie, po wcześniejszym umówieniu się na wizytę

nr tel. 77 464 17 78.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Dąbrowie
Małgorzata Zaparta

Stop przemocy - PLAKAT
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...