Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Harmonogram Punktu Konsultacyjnego na 2021 rok

Data publikacji: 2021-01-25

W załączeniu nowy harmonogram PK na 2021

Załączniki:

 1. harmonogram PK (plik pdf 217KB)

Działania profilaktyczne

Data publikacji: 2020-10-23

Rosnąca liczba zachowań problemowych w grupach dzieci i młodzieży, a także pojawianie się nowych zagrożeń dla ich prawidłowego rozwoju, wywołują coraz większy niepokój dorosłych. Dlatego Gminna komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Dyrektorami Szkół z terenu gm. Dąbrowa podjęła decyzję o zorganizowaniu cyklu warsztatów profilaktycznych dla wszystkich uczniów. W październiku przeprowadzono 26 warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych dotyczycących tematyki ,,Wyloguj się z sieci, ,,Nie daj się uzależnieniom, ,,Pokonaj przemoc, ,,Dopalacze. Zażyjesz - Przepadniesz.

Ponadto, w trakcie festynu rodzinnego zorganizowanego w Niewodnikach GKRPA prowadziła kampanie informacyjno-promocyjną dotyczącą tematyki uzależnień behawioralnych; Stop- Przemocy,; Umiem Powiedzieć NIE; STOP-Uzależnieniom; Piramida Zdrowego Stylu Życia; MYJ Ręce; Cyberprzestrzeń;
Nie-Hejtuj. Nasze Stoisko Profilaktyczne cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy.

Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Małgorzata Zaparta

.FESTYN RODZINNY W NIEWODNIKACHFESTYN RODZINNY W NIEWODNIKACHFESTYN RODZINNY W NIEWODNIKACHFESTYN RODZINNY W NIEWODNIKACHFESTYN RODZINNY W NIEWODNIKACHFESTYN RODZINNY W NIEWODNIKACHFESTYN RODZINNY W NIEWODNIKACH

Sportowe zakończenie lata w Naroku

Data publikacji: 2020-10-23

Na zakończenie lata przy udziale LZS Narok i GKRPA w Dąbrowie zorganizowano rozgrywki piłkarskie dla najmłodszych. Podczas rozgrywek w ramach działań GKRPA wręczano dzieciom materiały profilaktyczne dotyczące: przemocy, zagrożeń związanych ze spożywaniem napojów energetycznych, niebezpieczeństw czyhających w cyberprzestrzeni oraz uzależnień.

FESTYN RODZINNY W NIEWODNIKACHFESTYN RODZINNY W NIEWODNIKACHFESTYN RODZINNY W NIEWODNIKACHFestynFESTYN RODZINNY W NIEWODNIKACHZakończenie lata

Izolacja dzieci w czasach epidemii

Data publikacji: 2020-06-08

Zachęcamy do przeczytania artykułu pedagoga szkolnego z PSP w Dąbrowie Pani Danuty Antonowskiej nt. Izolacja dzieci w dobie koronawirusa.

Załączniki:

 1. Dzieci w czasach koronawirusa (plik docx 13KB)

Dzień dziecka na sportowo

Data publikacji: 2020-06-05

Tegoroczny Dzień Dziecka w Naroku upłynął w duchu sportowej rywalizacji. Szkółka piłkarska zorganizowana przez LZS Narok przeprowadziła zajęcia trenerskie dla najmłodszych piłkarzy współfinansowane przez GKRPA w Dąbrowie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dzień dziecka na sportowoDzień dziecka na sportowoDzień dziecka na sportowoDzień dziecka na sportowo

Osobisty plan awaryjny, RPO radzi, jak uciekać od sprawców przemocy domowej

Data publikacji: 2020-05-26

Dla wielu Polek i Polaków dom nie jest bezpiecznym miejscem, zwłaszcza w czasie pandemii. Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował osobisty plan awaryjny. To instrukcja, która mówi jak chronić się przed przemocą domową i gdzie szukać pomocy.

Załączniki:

 1. Osobisty plan awaryjny, RPO radzi, jak uciekać od sprawców przemocy domowej (plik pdf 431KB)

Bezpłatna aplikacja mobilna

Data publikacji: 2020-04-16

Aplikacja "Twój Parasol" jest narzędziem praktycznie i skutecznie umożliwiającym uzyskanie wsparcia oraz niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Pozwala na dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail a także daje możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach. Więcej informacji na stronie twojparasol.com

Kilka informacji o e- papierosach

Data publikacji: 2020-04-16

Warto to wiedzieć o e-papierosach

Załączniki:

 1. E-papierosy... (plik docx 30KB)

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa za 2019r.

Data publikacji: 2020-04-16

W załączniku przedstawiamy treść sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa za 2019r.

Załączniki:

 1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa za 2019r. (plik pdf 1502KB)

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie

Data publikacji: 2020-04-16

Z dniem 05.02.2020 r. Pełnomocnikiem Wójta Gminy Dąbrowa ds. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została Pani Małgorzata Zaparta. Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia się następująco:
1. Pani Izabela Gancarczyk - Przewodnicząca Komisji,
2. Pani Elżbieta Knosala - Wiceprzewodnicząca Komisji,
3. Pani Małgorzata Zaparta - członek Komisji,
4. Pani Danuta Antonowska - członek Komisji,
5. Pani Anita Jończyk - Członek Komisji.

Uchwała rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2018-2020

Data publikacji: 2020-01-31

Poniżej przedstawiamy treść uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2018-2020 wraz z treścią Programu

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na 2020r.

Data publikacji: 2020-01-31

Poniżej przedstawiamy Uchwałę Rady Gminy Dąbrowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu GKRPA na 2020r.

Załączniki:

 1. Uchwała w sprawie przyjęcia GKRPA dla Gminy Dąbrowa na 2020r. (plik pdf 188KB)

Nowy harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego 2020

Data publikacji: 2020-01-10

W załączeniu nowy harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego w 2020 roku

Załączniki:

 1. Nowy harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego 2020 (plik odt 9KB)

Uchwała Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2018-2020

Data publikacji: 2019-01-31

Poniżej przedstawiamy treść uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2018-2020 wraz z treścią Programu

Załączniki:

 1. Uchwała Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2018-2020 (plik pdf 183KB)

Nowy harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego

Data publikacji: 2019-01-02

W załączeniu nowy harmonogram PK

Załączniki:

 1. Nowy harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego (plik odt 8KB)

Poszerzona oferta WOTUiW

Data publikacji: 2018-09-19

W załączeniu pismo Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu

Załączniki:

 1. Poszerzona oferta WOTUiW (plik pdf 389KB)

Harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego

Data publikacji: 2018-01-03

W załączeniu harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego na I półrocze 2018 roku

Załączniki:

 1. Harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego (plik doc 30KB)

Harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego

Data publikacji: 2017-09-01

W załączeniu harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego

Załączniki:

 1. Harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego (plik doc 28KB)

Grafik zajęć świetlicowych w czasie wakacji 2017 r.

Data publikacji: 2017-07-04

W załączeniu harmonogram zajęć

Załączniki:

 1. Grafik zajęć świetlicowych w czasie wakacji 2017 r. (plik pdf 22KB)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie

Data publikacji: 2017-05-16

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi art. 41 ust.3 ( Dz. U. z 2015r., poz. 1286 z późni. zm.).
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie mieści się przy Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. PL. Powstańców Śl. 2 pok. nr 4.Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie wchodzą :

Marzena Nowak - Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w Gminie Dąbrowa
Izabela Gancarczyk - Przewodniczący Komisji
Grzegorz Wocka - Z-ca Przewodniczącego
Zofia Krawczuk - Członek

Wniosek o podjęcie leczenia odwykowego może złożyć do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
członek rodziny, krewny, sąsiad lub instytucja : Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Prokuratura, kuratorzy, itp. z uwagi na :

rozkład życia rodzinnego,
demoralizację małoletnich,
uchylanie się od pracy,
systematyczne zakłócanie spokoju lub porządek publicznego.

Jak wygląda procedura uruchomienia sprawy przez GKRPA

- rozpatrzenie zasadności wniosku o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego w stosunku do
osób nadużywających alkoholu,
- przeprowadzenie z osobami rozmowy motywującej do podjęcia leczenia,
- gromadzenie dokumentów w sprawie nadużywania alkoholu względem osoby wobec której
wszczęto postępowanie w przedmiocie uzależnienia,
- w przypadku odmowy podjęcia dobrowolnego leczenia przez osobę mającą problem alkoholowy,
kieruje się ją na badania przeprowadzone przez biegłych sądowych (psychiatrę i psychologa) w
celu uzyskania stosownej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- po uzyskaniu opinii biegłych GKRPA kieruje wniosek do Sądu o wszczęcie postępowania w
sprawie nałożenia obowiązku podjęcia leczenia odwykowego.
Dobrowolne podjęcie leczenia daje największe szanse powodzenia. Każda osoba decydująca się na dobrowolne leczenie otrzymuje podczas spotkania z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informacje o ofertach miejsc i instytucji świadczących pomoc w leczeniu uzależnienia. Leczenie jest bezpłatne. Osoba, która dobrowolnie podejmie leczenie w wybranym przez siebie ośrodku, cyklicznie przedstawia Komisji podejmowane działania potwierdzające czy dana osoba leczy się i utrzymuje abstynencję.
W przypadku zaprzestania leczenia i powrotu do nałogu sprawa może być skierowana do
właściwego Sądu.

Załączniki:

 1. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2016 (plik pdf 1097KB)
 2. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2016r. (plik pdf 852KB)
 3. regulamin GKRPA (plik pdf 1049KB)

Ferie Zimowe 2017

Data publikacji: 2017-02-09

W załączeniu plakat informacyjny

Załączniki:

 1. Ferie Zimowe 2017 (plik pdf 83KB)

Harmonogram Punktu Konsultacyjnego 2017

Data publikacji: 2017-01-10

W załączeniu nowy harmonogram Punktu Konsultacyjnego

Załączniki:

 1. Harmonogram Punktu Konsultacyjnego 2017 (plik doc 14KB)

Harmonogram Punktu Konsultacyjnego

Data publikacji: 2016-09-12

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym harmonogramem działalności Punktu Konsultacyjnego

Załączniki:

 1. Harmonogram Punktu Konsultacyjnego (plik doc 14KB)

Zajęcia świetlicowe w okresie wakacji

Data publikacji: 2016-07-01

W załączeniu harmonogram zajęć w świetlicach w okresie wakacji

Załączniki:

 1. Zajęcia świetlicowe w okresie wakacji (plik doc 9KB)

Uwaga !!! Zmiana harmonogramu Punktu Konsultacyjnego !!!

Data publikacji: 2016-04-13

Punkt Konsultacyjny w Dąbrowie w dniu 15 kwietnia 2016 r. będzie nieczynny, w zamian będzie można skorzystać z Punktu w dniu 18 kwietnia 2016 r. w godzinach od 15:30 do 17:30.

Punkt Konsultacyjny

Data publikacji: 2016-03-31

Punkt Konsultacyjny w Dąbrowie przy ul. Plac Powstańców Śl. 2 pok. nr 4

Dyżury terapeutyczne w Punkcie Konsultacyjnym pełni psychoterapeuta Pani Danuta Kucharczyk.

Zadania punktu:

- motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i współuzależnionych do podjęcia leczenia
odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego,
- udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
- rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o
możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
- inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.
Psychoterapeuta pomaga także w problemach depresyjnych, stanach lękowych, fobiach, stresie pourazowym, zaburzeniach emocjonalnych, zaburzeniach w odżywianiu ( anoreksji, bulimii, otyłości ), kryzysach życiowych oraz innych schorzeniach i problemach natury psychologicznej.

Załączniki:

 1. harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego (plik pdf 222KB)

SIERPIEŃ MIESIĄCEM TRZEŹWOŚCI

Data publikacji: 2015-07-30

8 Sierpnia 2015 o godz. 18.00 - 20.00
Zapraszamy na czuwanie modlitewne do Kościoła w WINOWIE na wspólną modlitwę o trzeźwość narodu. Chcemy prosić za tych, którzy cierpią z powodu uzależnień ale też za tych, którzy alkoholu nie potrzebują. Aby każdy z nas potrafił trzeźwo myśleć, żyć zgodnie z sumieniem i rozumem.