Przeciwdziałanie Przemocy. Zespół Interdyscyplinarny


Baza instytucji działających na rzecz rodzin w których występuje przemoc

2019-10-09

W załączeniu baza instytucji

Dołączone pliki:


Ankieta

2018-05-23

W załączeniu ankieta w sprawie przemocy. Prosimy o wypełnienie i dostarczenia do Ośrodka.

Dołączone pliki:


PRZEMOC W RODZINIE

2017-07-21

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
„Przemoc z rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”

czytaj całośćczytaj całość...


PRAWA OSOBY DOŚWIADCZAJĄCEJ PRZEMOCY W RODZINIE

2017-07-21

Masz prawo do:
- życia w rodzinie wolnej od przemocy,
- ochrony prawnej Twojego życia, zdrowia, czci i dobrego imienia,
- samodzielnego decydowania o swoim życiu osobistym.
Również masz prawo żądać od instytucji publicznych ochrony Ciebie oraz bliskich przed przemocą, w tym ze strony osoby Ci najbliższej.

czytaj całośćczytaj całość...


PLAN BEZPIECZEŃSTWA DLA OSOBY DOTKNIĘTEJ PRZEMOCĄ W RODZINIE

2017-07-21

Plan bezpieczeństwa jest to sporządzony sposób jak postępować w przypadku zagrożenia kolejnym aktem przemocy. Dzięki przygotowaniu się i spisaniu planu będziesz wiedzieć jak zachować się w sytuacji przemocy wymierzonej w Ciebie bądź Twoje dzieci. W sytuacji zagrożenia będziesz mógł skorzystać z informacji, które wcześniej przygotujesz. Sporządzony plan omów z innymi członkami rodziny.

czytaj całośćczytaj całość...


PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

2017-07-21

Program korekcyjno – edukacyjny skierowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie. Przede wszystkim jego celem jest zaprzestanie przemocy w rodzinie oraz zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie w taki sposób, by uczestnicy programu:
– wiedzieli czym jest przemoc w rodzinie;
– nabyli wiedzę w zakresie konsekwencji zachowań przemocowych;
– nauczyli się zachowań pozbawionych przemocy;
– umieli rozpoznawać zachowania przemocowe wobec bliskich;
– potrafili panować nad emocjami oraz kontrolować agresję.

czytaj całośćczytaj całość...


ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

2017-07-21

Na podstawie art. 9a ust. 1, 2 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Z 2005r. Nr 1390) gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w szczególności w ramach Funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół Interdyscyplinarny powoływany jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, natomiast rada gminy w drodze uchwały określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jej funkcjonowania.

czytaj całośćczytaj całość...


BAZA INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCA NA TERENIE GMINY DĄBROWA I POWIATU OPOLSKIEGO

2017-07-21

W załączeniu baza instytucji

Dołączone pliki:


INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

2017-04-24

W załączeniu informator

Dołączone pliki:


PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY DĄBROWA NA LATA 2016 – 2020.

2017-04-24

W załączeniu Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


NIEBIESKA LINIA- ZMIANA NUMERU TELEFONU

2017-01-25

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” poinformowało, że rozszerzyło swoją działalność w zakresie Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, który
od 1 stycznia 2017 r. zmienił numer telefonu i pracuje przez całą dobę. Pogotowie oferuje pomoc
psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i świadkom przemocy w rodzinie.
Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym. Ponadto
podejmuje działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia
pomocy osobom, które tego potrzebują, interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo
z użyciem przemocy, a także oferuje konsultacje dla specjalistów, którzy w pracy zawodowej
spotykają się z problematyka przemocy w rodzinie.

Dołączone pliki:


Niebieska Linia pomaga ofiarom przemocy

2015-02-09

Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie. ul. Powstańców Śl. 2, 49-120 Dąbrowa tel./fax (77) 464 17 78

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji