Przeciwdziałanie Przemocy. Zespół Interdyscyplinarny


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

2020-06-26

Przedstawiamy sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar przemocy w Rodzinie dla Gminy Dąbrowa na lata 2016-2020, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa 30 maja 2019r.

Dołączone pliki:


„Osobisty plan awaryjny”, RPO radzi, jak uciekać od sprawców przemocy domowej

2020-05-26

Dla wielu Polek i Polaków dom nie jest bezpiecznym miejscem, zwłaszcza w czasie pandemii. Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował osobisty plan awaryjny. To instrukcja, która mówi jak chronić się przed przemocą domową i gdzie szukać pomocy.

Dołączone pliki:


PLAN AWARYJNY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ W EPIDEMII KORONAWIRUSA

2020-05-05

W załączeniu informacje na temat przemocy domowej w okresie epidemii

Dołączone pliki:


Aplikacja moblina "Twój Parasol"

2020-04-16

Aplikacja "Twój Parasol" jest narzędziem praktycznie i skutecznie umożliwiającym uzyskanie wsparcia oraz niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Pozwala na dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail a także daje możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach. Więcej informacji na stronie twojparasol.com


Procedura postepowania w sprawie realizacji procedury

2020-03-16

W załączeniu komunikat Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dołączone pliki:


PORADNIA PRAWNO - MEDIACYJNA MEDIATIO

2019-10-22

W załączeniu informacja dotycząca wsparcia

Dołączone pliki:


Październik i listopad miesiącami przeciwdzialania przemocy w rodzinie

2019-10-17

Stop-przemocy

Miesiące październik i listopad kojarzą nam się z miesiącami manifestującymi przeciwdziałanie przemocy.

Na co dzień powinna mam przyświecać nam jedna zasada - zasada unikania wszelkiej przemocy (psychicznej, fizycznej).
W przypadku doświadczania przemocy w rodzinie, nie można tego ukrywać. To nieprawda, że przemoc skończy się sama. Właśnie pierwszym krokiem do zerwania z nią jest przełamanie izolacji i milczenia. Przemoc jest nie tylko wtedy gdy są widoczne ślady pobicia. Nie trzeba mieć siniaków, ani złamanych kości by być ofiarą przemocy domowej. Poniżanie i obelgi bolą tak samo jak bicie, a czasami nawet bardziej. Rodzina nie jest przedmiotem wyładowania niczyjej agresji. Każdy ma prawo do życia z poczuciem bezpieczeństwa.

Nie ucz swojego dziecka przemocy! przemoc wobec rodziny to przestępstwo. Dzieci, które obserwują Twoją agresję, są okaleczone na całe życie.
Doświadczenie bycia świadkiem przemocy w domu pozostaje w dzieciach na całe życie. Pomóż im odzyskać spokój i daj szansę na normalną przeszłość!
Dzieci powielają zachowania rodziców! Dla młodego człowieka dom to wzór normalnego życia. Synowie, którzy obserwują w domu sceny bicia, uczą się że jest to naturalny sposób dochodzenia swoich relacji. Z kolei córki częściej wikłają się w toksyczne związki, w których stają się ofiarami.


Baza instytucji działających na rzecz rodzin w których występuje przemoc

2019-10-09

W załączeniu baza instytucji

Dołączone pliki:


Ankieta

2018-05-23

W załączeniu ankieta w sprawie przemocy. Prosimy o wypełnienie i dostarczenia do Ośrodka.

Dołączone pliki:


PRZEMOC W RODZINIE

2017-07-21

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
„Przemoc z rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”

czytaj całośćczytaj całość...


PRAWA OSOBY DOŚWIADCZAJĄCEJ PRZEMOCY W RODZINIE

2017-07-21

Masz prawo do:
- życia w rodzinie wolnej od przemocy,
- ochrony prawnej Twojego życia, zdrowia, czci i dobrego imienia,
- samodzielnego decydowania o swoim życiu osobistym.
Również masz prawo żądać od instytucji publicznych ochrony Ciebie oraz bliskich przed przemocą, w tym ze strony osoby Ci najbliższej.

czytaj całośćczytaj całość...


PLAN BEZPIECZEŃSTWA DLA OSOBY DOTKNIĘTEJ PRZEMOCĄ W RODZINIE

2017-07-21

Plan bezpieczeństwa jest to sporządzony sposób jak postępować w przypadku zagrożenia kolejnym aktem przemocy. Dzięki przygotowaniu się i spisaniu planu będziesz wiedzieć jak zachować się w sytuacji przemocy wymierzonej w Ciebie bądź Twoje dzieci. W sytuacji zagrożenia będziesz mógł skorzystać z informacji, które wcześniej przygotujesz. Sporządzony plan omów z innymi członkami rodziny.

czytaj całośćczytaj całość...


PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

2017-07-21

Program korekcyjno – edukacyjny skierowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie. Przede wszystkim jego celem jest zaprzestanie przemocy w rodzinie oraz zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie w taki sposób, by uczestnicy programu:
– wiedzieli czym jest przemoc w rodzinie;
– nabyli wiedzę w zakresie konsekwencji zachowań przemocowych;
– nauczyli się zachowań pozbawionych przemocy;
– umieli rozpoznawać zachowania przemocowe wobec bliskich;
– potrafili panować nad emocjami oraz kontrolować agresję.

czytaj całośćczytaj całość...


ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

2017-07-21

Na podstawie art. 9a ust. 1, 2 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Z 2005r. Nr 1390) gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w szczególności w ramach Funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół Interdyscyplinarny powoływany jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, natomiast rada gminy w drodze uchwały określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jej funkcjonowania.

czytaj całośćczytaj całość...


BAZA INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCA NA TERENIE GMINY DĄBROWA I POWIATU OPOLSKIEGO

2017-07-21

W załączeniu baza instytucji

Dołączone pliki:


INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

2017-04-24

W załączeniu informator

Dołączone pliki:


PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY DĄBROWA NA LATA 2016 – 2020.

2017-04-24

W załączeniu Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


NIEBIESKA LINIA- ZMIANA NUMERU TELEFONU

2017-01-25

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” poinformowało, że rozszerzyło swoją działalność w zakresie Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, który
od 1 stycznia 2017 r. zmienił numer telefonu i pracuje przez całą dobę. Pogotowie oferuje pomoc
psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i świadkom przemocy w rodzinie.
Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym. Ponadto
podejmuje działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia
pomocy osobom, które tego potrzebują, interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo
z użyciem przemocy, a także oferuje konsultacje dla specjalistów, którzy w pracy zawodowej
spotykają się z problematyka przemocy w rodzinie.

Dołączone pliki:


Niebieska Linia pomaga ofiarom przemocy

2015-02-09

Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie. ul. Powstańców Śl. 2, 49-120 Dąbrowa tel./fax (77) 464 17 78

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji