Przeciwdziałanie Przemocy. Zespół Interdyscyplinarny


wsteczWstecz

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

2017-07-21

Program korekcyjno – edukacyjny skierowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie. Przede wszystkim jego celem jest zaprzestanie przemocy w rodzinie oraz zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie w taki sposób, by uczestnicy programu:
– wiedzieli czym jest przemoc w rodzinie;
– nabyli wiedzę w zakresie konsekwencji zachowań przemocowych;
– nauczyli się zachowań pozbawionych przemocy;
– umieli rozpoznawać zachowania przemocowe wobec bliskich;
– potrafili panować nad emocjami oraz kontrolować agresję.

Kandydaci do udziału w grupie korekcyjno – edukacyjnej mogą zgłaszać się z własnej inicjatywy lub być kierowani przez kuratorów sądowych, Prokuraturę, Sąd, członków grup roboczych lub zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dzielnicowych Policji, pracowników socjalnych.
Program korekcyjno – edukacyjny realizowany jest w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie, ul. Małopolska 20 a, 25-076 Opole, tel. 77 455 63 90, 77 455 63 91, 77 455 63 92, e-mail: sow.mopr.opole@wp.pl


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie. ul. Powstańców Śl. 2, 49-120 Dąbrowa tel./fax (77) 464 17 78

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji