Aktualności


Baza instytucji działających na rzecz rodzin w których występuje przemoc

2019-10-09

W załączeniu baza instytucji

Dołączone pliki:


500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

2019-09-23

W załączniku informacje o warunkach uzyskania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

czytaj całośćczytaj całość...

Dołączone pliki:


Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy

2019-09-18

Konkurs na stanowisko referenta do spraw świadczeń do działu Pierwszego Kontaktu został odwołany


Wykaz opiekunów dziennych 2019 r.

2019-09-12

W załączeniu nowy wykaz opiekunów dziennych 2019 r.

Dołączone pliki:


URLOP WYCHOWAWCY PODWÓRKOWEGO

2019-09-11

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje, że od dnia 16 września 2019 r. do 27 września 2019 r. wychowawca podwórkowy będzie przebywał na urlopie. W związku z tym zajęcia w tym okresie nie odbędą się w poszczególnych świetlicach. Zapraszamy na zajęcia od dnia 30.09.2019 r. Za utrudnienia przepraszamy.


Pomoc Żywnościowa POPŻ 2019

2019-09-03

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informuję, że otrzymaliśmy z Banku Żywności w Luboszycach wiadomość, że rozpoczęcie Podprogramu 2019 ( POPŻ 2014-2020 Pomoc Żywnościowa ) opóźni się. Powodem opóźnienia jest unieważnienie przetargów na dostarczenie żywności jakie przeprowadził Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)..
W związku z powyższym spodziewamy się, że start dostaw artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2019 rozpocznie się w grudniu 2019 r. i trwać będzie do lipca 2020 r.
Ostateczny termin rozpoczęcia realizacji dostaw poszczególnych artykułów spożywczych będzie uzależniony od terminu zawarcia przez KOWR umów z wykonawcami dostaw poszczególnych artykułów spożywczych.
Po otrzymaniu więcej informacji na powyższy temat zostaną one Państwu niezwłocznie przekazane.


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dąbrowie
Marzena Nowak


Nowy harmonogram pracy wychowawcy podworkowego

2019-08-30

W załączeniu nowy harmonogram pracy wychowawcy podwórkowego obowiązujący od września 2019 r.

Dołączone pliki:


Nowy harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego

2019-08-30

W załączeniu szczegóły

Dołączone pliki:


Nieodpłatna pomoc specjalistów

2019-08-28

W załączeniu informacje o nieodpłatnej pomocy specjalistów

Dołączone pliki:


Konkurs ofert dotyczący wyboru dziennego opiekuna

2019-08-14

Wójt Gminy Dąbrowa ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennego opiekuna.

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku życia, zgodnie z zapisami Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2019r poz. 688).

Do zadań dziennego opiekuna, należy w szczególności:

zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Dzienny opiekun sprawuje opiekę maksymalnie nad pięciorgiem dzieci.

Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu z dnia 24 października 2018 r. Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057) wraz z kompletem załączników w nieprzekraczalnym terminie
do 4 września 2019r.

Oferty należy składać lub przesłać listem poleconym na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie, 49-120 Dąbrowa, Pl. Powstańców Śl. 2 z dopiskiem „KONKURS W SPRAWIE WYBORU DZIENNEGO OPIEKUNA” (liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie).

Odpowiedzi na wszelkie pytanie można uzyskać pod numerem telefonu 77 464 17 78

Dołączone pliki:


Wycieczka do Parku Miniatur Olszowa

2019-07-12

W dniu 10.07.2019 roku dzieci z gminy Dąbrowa pojechały na bezpłatną wycieczkę do Parku Miniatur w Olszowej w ramach projektu " Bliżej rodziny i dziecka - wspieranie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze i wsparcie rodziny zastępczej " - II edycja oraz finansowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizowaną przez wychowawcę podwórkowego. Park Miniatur jest pierwszym tego typu obiektem na Opolszczyźnie. Główną jego atrakcją jest przepiękny ogród o powierzchni 20000 metrów kwadratowych w którym znajduje się kilkanaście miniatur najbardziej znanych obiektów sakralnych na świecie. Dzięki przewodnikowi dzieci mogły poznać historię ich powstania. Oprócz miniatur na terenie parku znajduje się Park Linowy oraz bawialnia. W ofercie również odbyły się warsztaty z tworzenia mydeł. Po wszystkich atrakcjach pełne wiedzy i nowego doświadczenia wróciły do swoich domów. Była to udana wycieczka, która na długo pozostanie w pamięci.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


  Zakończenie projektu Ex Bono

  2019-07-10

  Z przykrością informujemy, iż decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości
  Fundacja EX Bono z Opola od lipca br., musi zakończyć działalność na rzecz
  Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.


  Program Żywnościowy 2018

  2019-06-28

  Program żywnościowy 2018 – efekty

  1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie przy współpracy z Bankiem Żywności w Opolu z filią w Luboszycach realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019.

  2. Pomoc żywnościowa trafiła do 60 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Dąbrowa
  3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  - 2 875,30 kg żywności;
  - 329 paczek żywnościowych.

  4. W ramach Podprogramu 2018 dla 25 osób korzystających z pomocy żywnościowej
  przeprowadzono 1 warsztat dietetyczny w ramach działań towarzyszących.


  Pracownicy socjalni którzy zajmowali się przekazywaniem żywności najbardziej potrzebującym dziękują za współpracę konserwatorom z Urzędu Gminy Dąbrowa, którzy wspierali pracowników w powyższych działaniach i przyczynili się do szybkiego i skutecznego przekazywania żywności mieszkańcom gminy Dąbrowa.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   NABÓR WNIOSKÓW 500+, 300+, ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

   2019-06-17

   Już od lipca rusza nowy nabór wniosków...

   Dołączone pliki:


   Jednostki nieodpłatnego poradnictwa

   2019-05-30

   W załączeniu wykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa

   Dołączone pliki:


   Wsparcie osobom pokrzywdzonym przestępstwem

   2019-05-07

   Szanowni Państwo

   Fundacja Ex Bono realizuje w latach 2019-2021 na terenie województwa opolskiego projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, mający na celu udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym a także udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym.
   Każda osoba, która doświadczyła przestępstwa (m. in. przemocy w rodzinie, kradzieży, oszustwa, rozboju, pobicia, uchylania się od alimentów, groźby karalnej, stalkingu, uszkodzenia ciała, przestępstwa seksualnego, wypadku komunikacyjnego albo innego przestępstwa), jest bliskim członkiem rodziny osoby pokrzywdzonej lub świadkiem, ma możliwość uzyskać bezpłatną, profesjonalną i specjalistyczną pomoc, która obejmuje poradnictwo prawne, psychologiczne i psychiatryczne oraz ekonomiczne (np. w postaci zakupu sprzętu, bonów żywnościowych/towarowych, usług rehabilitacyjnych itp.)
   Na terenie Gminy Dąbrowa podjęliśmy współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który aktywnie włączył się w działania na rzecz osób pokrzywdzonych.

   W załączeniu informacja o lokalizacjach punktów pomocy:

   Fundacja ExBono
   Okręgowy Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
   ul. Niemodlińska 3a
   45-710 Opole
   tel. 574-225-295 (telefon czynny całodobowo)
   Godziny działalności punktu:
   pon., wt., czw., pt., 8:00-15:00
   śr., 13:00-20:00
   sob. 8:00-12:00

   Administrator danych i dane kontaktowe
   Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych będą:
   1) Dysponent Funduszu – Minister Sprawiedliwości, z siedzibą w Warszawie. Może się Pani/Pan z nim skontaktować listownie: Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa;
   2) Fundacja EX BONO z siedzibą w Opolu, ul. Niemodlińska 3a

   Inspektor ochrony danych i dane kontaktowe
   Inspektorem Ochrony Danych(IOD) w Ministerstwie Sprawiedliwości jest pan Tomasz Osmólski. Dane kontaktowe: Tomasz Osmólski, Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, email: iod@ms.gov.pl

   Dołączone pliki:


   Bal Karnawałowy 26.02.2019 r.

   2019-03-01

   We wtorek 26 lutego w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie odbył się bal karnawałowy dla dzieci z całej gminy . Na balu można było spotkać policjantów , księżniczki, czarownice, wróżki. ..nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Dzieci świetnie się bawiły , uczestnicząc w zabawach i konkursach przygotowanych przez wychowawcę podwórkowego. Dzięki paniom z Koła Gospodyń Wiejskich uczestnicy balu mogli kosztować do woli waty cukrowej, popcornu oraz frytek . O karnawałowy wystrój sali oraz smakowite ciasta zadbali seniorzy z Klubu Seniora w Dąbrowie . Dodatkowa atrakcja było malowanie twarzy dzieciom o co zadbała Pani Anna Błaszczyk - Czyż. Bal umożliwił dzieciom i ich rodzicom spędzenie czasu w miłej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (25 fot.)...


    BAL KARNAWAŁOWY

    2019-02-19

    SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA BAL KARNAWAŁOWY

    Dołączone pliki:


    Bezpłatne badania mammograficzne

    2019-02-12

    W załączeniu plakat wraz z informacją o miejscu i dacie badań

    Dołączone pliki:


    Ferie z Wychowawcą Podwórkowym

    2019-02-12

    Ferie z wychowawcą podwórkowym

    Ferie to czas odpoczynku od codziennych obowiązków szkolnych, czas rodzinnych wyjazdów. Nie każde dziecko jednak ma możliwość wyjazdu z rodzicami. Dla dzieci które zostały w domach wychowawca podwórkowy przez dwa tygodnie w ramach II edycji projektu "Bliżej rodziny i dziecka- wspieranie rodzin przeżywajacych problemy opiekuńczo -wychowawcze i wsparcie rodziny zastepczej"przygotował kilka atrakcji. Było aktywnie, twórczo, smacznie, zdrowo i wesoło. Na zakończenie ferii dzieci miały możliwość wysłać własnoręcznie zrobioną pocztówkę z pozdrowieniami do swoich bliskich.

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    pelna galeriaZobacz pełną galerię (14 fot.)...


     Harmonogram - Wychowawca Podwórkowy

     2019-02-11

     W załączeniu harmonogram zajęć z wychowawcą podwórkowym po feriach zimowych

     Dołączone pliki:


     Pomoc Żywnościowa w gminie Dąbrowa

     2019-02-05

     W załączeniu treść o podjętych działaniach

     Dołączone pliki:


     Dzień Babci i Dziadka z wychowawcą podwórkowym

     2019-01-23

     "Dzień babci i dziadka "
     22 stycznia w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie odbyło się przedstawienie z okazji dnia babci i dziadka , przygotowane przez dzieci oraz wychowawcę podwórkowego dla Naszych seniorów.
     Po zakończeniu przedstawienia dzieci wręczyły własnoręcznie wykonane laurki .
     Uroczystość zakończono wspólną gościną przy stole zastawionym domowymi wypiekami przygotowanymi przez Naszych seniorów.
     Był to dzień niezwykły , nie tylko dla dzieci, ale również dla seniorów , dzien pelen usmiechow i radości.

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


      Zmiany w harmonogramie zajęć wychowawcy podwórkowego

      2019-01-18

      W załączeniu nowy harmonogram zajęć wychowawcy podwórkowego

      Dołączone pliki:


      Karnawał z wychowawcą podwórkowym

      2019-01-14

      Niektórzy jeszcze w klimacie świąteczno- noworocznym a u nas karnawał w pełni, a jak wiemy jest to czas zabaw, balów przebierańców. Już drobny element może sprawić, że ciężko będzie nas rozpoznać a maska z papieru może zdziałać cuda i zupełnie odmienić nasze przebranie, sprawi ,że będziemy wyglądać inaczej niż zwykle.
      Dzieci pod okiem wychowawcy podwórkowego wykonały piękne maski karnawałowe, wykazały się przy tym ogromna kreatywnością a wszystko w ramach projektu "Bliżej rodziny i dziecka- wspieranie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze i wsparcie rodziny zastępczej " II edycja.

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


       ZMIANY W KARCIE DUŻEJ RODZINY

       2019-01-03

       W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

       czytaj całośćczytaj całość...


       Nowy harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego

       2019-01-03

       W załączeniu nowy harmonogram

       Dołączone pliki:


       Nowy harmonogram pracy wychowawcy podworkowego

       2019-01-02

       W załączeniu nowy harmonogram zajęć z wychowawcą podwórkowym

       Dołączone pliki:


       Wycieczka do Wrocławia

       2018-12-19

       W dniu 15.12.2018 roku dzieci z gminy Dąbrowa pojechały na bezpłatną wycieczkę do Wrocławia w ramach projektu „ Bliżej rodziny i dziecka – wspieranie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo –wychowawcze i wsparcie rodziny zastępczej” – II edycja oraz finansowaną ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi organizowaną przez wychowawcę podwórkowego. W czasie całodniowego pobytu dzieci zwiedziły całe zoo wraz z pawilonami, oraz Afrykarium, które było główną atrakcją wyjazdu. Spacerując po obiekcie dzieci zapoznały się ze zróżnicowanymi ekosystemami Czarnego Lądu. Kolejną atrakcję stanowiły liczne akwaria, zbiorniki wodne oraz baseny reprezentujące m.in. rafę koralową Morza Czerwonego, jezior Malawi i Tanganiki, głębiny Kanału Mozambickiego, gdzie występują rekiny, płaszczki i inne duże ryby pelagiczne, które dzieci podziwiały z podwodnego, akrylowego tunelu o długości około 18 m. Kolejna odwiedzana ekspozycja poświęcona była Wybrzeżu Szkieletów w Namibii, które zamieszkują pingwiny oraz kotiki afrykańskie. Na koniec dnia dzieci zjadły obiad i pełne entuzjazmu wróciły do swoich domów.
       To była niewątpliwie wspaniała i pouczająca wycieczka, którą możemy polecić wszystkim dzieciom
       oraz ich rodzicom.

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

       pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


        W Wigilie Ośrodek Pomocy Spolecznej w Dabrowie będzie nieczynny

        2018-12-11

        W załączeniu zarządzenie Kierownika OPS

        Dołączone pliki:


        Zajęcia wychowawcy podwórkowego

        2018-12-10

        Choć na razie nie pełnią jeszcze najważniejszych ról w trakcie świątecznych przygotowań, to już zdobywają wiedzę, która na pewno przyda im się w przyszłości. Sztukę tworzenia bożonarodzeniowych ozdób i stroików, ale też tajemnice związane z przygotowaniem pysznych potraw, które pojawiają się na świątecznych stołach, odkrywano podczas zajęć prowadzonych przez wychowawcę podwórkowego ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo –wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” – II edycja. Zarówno dzieci, jak i rodzice wykazali się ogromną pracowitością, zaangażowaniem i kreatywnością.

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

        pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


         APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY DĄBROWA

         2018-11-22

         AKCJA ZIMA

         czytaj całośćczytaj całość...


         Dzień pracownika socjalnego

         2018-11-21

         Dzisiejszego dnia z rąk Wójta Gminy Dąbrowa Pani Katarzyny Gołębiowskiej -Jarek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Pani Marzena Nowak odebrała podziękowania za zaangażowanie w pracę i trud wniesiony w realizację wielu zadań na rzecz mieszkańców gminy

         Dołączone pliki:


         UWAGA!! Zmiana harmonogramu zajęc z wychowawca podwórkowym

         2018-10-30

         W załączeniu nowy harmonogram...

         Dołączone pliki:


         Nabór na wychowawcę podwórkowego

         2018-10-22

         W załączeniu informacje dot. rekrutacji na wychowawcę podwórkowego

         Dołączone pliki:


         Profilaktyka Raka Piersi

         2018-10-08

         W załączeniu plakat z informacją o miejscu i terminie badań mammograficznych

         Dołączone pliki:


         Poszerzona oferta WOTUiW

         2018-09-19

         W załączeniu pismo Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu w sprawie poszerzonej oferty terapeutycznej

         Dołączone pliki:


         Ogłoszenie

         2018-09-12

         Polski Komitet Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Charytatywne, Zarząd Rejonowy w Niemodlinie tworzy bazę osób chętnych do świadczenia usług opiekuńczych w oparciu o umowę zlecenie na terenie Gminy Dąbrowa. Chętne osoby prosimy o kontakt z pracownikiem PKPS-u pod numerem telefonu:77-460-62-21.


         Harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego

         2018-09-06

         W załączeniu harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego w Dąbrowie, który obowiązuje od września 2018 r.

         Dołączone pliki:


         Nowy harmonogram pracy wychowawcy podworkowego

         2018-09-03

         W załączeniu nowy harmonogram zajęć wychowawcy podwórkowego obowiązujący od września 2018 r.

         Dołączone pliki:


         Wycieczka do zoo

         2018-08-29

         W załączeniu galeria zdjęć z wycieczki do opolskiego ZOO

         Dołączone pliki:


         Spotkanie dot. mozliwości podjęcia zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne

         2018-08-20

         Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje, że podjął współpracę z Fundacją Aktywizacja Oddział w Opolu, która prowadzi AGENCJĘ ZATRUDNIENIA i jest jedną z pierwszych niepublicznych jednostek o takim charakterze działających w obszarze aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, obejmując nieodpłatnym wsparciem pracodawców i osoby niepełnosprawne w całym kraju.
         Pracodawcom oferują:
         • wsparcie w opracowania profilu kandydata oraz przygotowaniu ogłoszenia rekrutacyjnego
         • udostępnianie ogłoszenia w serwisie internetowym prowadzonym przez Fundację i na tablicach informacyjnych w siedzibach Agencji oraz rozesłanie go w formie mailingu wśród poszukujących pracy osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych w bazie Fundacji
         • weryfikację i wstępną selekcję nadesłanych CV i dokumentów aplikacyjnych oraz przekazanie ich do pracodawcy
         Jeśli są Państwo zainteresowani podjęciem zatrudnienia zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 21.08.2018 r. o godz. 13:15 i o godz. 14:10 w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie, ul. Ks. J. Sztonyka 19a.


         Wycieczka do Krasiejowa

         2018-08-14

         Początkiem sierpnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie zorganizował dla dzieci z naszej gminy wycieczkę do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie. Uczestnicy zwiedzili wiele ciekawych miejsc, które dzięki przewodnikowi zostały wzbogacone o interesujące historie.
         Pomimo upału dzieciom dopisywały dobre humory, a przeżyta przygoda z dinozaurami pozostanie w ich pamięci na długie lata.
         Wycieczkę sfinansowano ze środków EFS z projektu "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - II edycja.

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

         pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


          Urlop!!!

          2018-08-10

          Informujemy, że w dniach od 13.08.2018 r. do 17.08.2018 r. zajęcia dla dzieci prowadzone przez wychowawcę podwórkowego nie będą się odbywały z powodu urlopu. Serdecznie zapraszamy ponownie dzieci na zajęcia od 20.08.2018 r. zgodnie z wcześniejszym harmonogramem.


          Zajęcia z wychowawcą podwórkowym

          2018-07-19

          W załączeniu informacja z działalności wychowawcy podwórkowego

          Dołączone pliki:


          NABÓR WNIOSKÓW NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2018/2019

          2018-07-18

          NABÓR WNIOSKÓW NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2018/2019

          czytaj całośćczytaj całość...


          Nowy harmonogram pracy wychowawcy podworkowego

          2018-07-10

          W załączeniu nowy harmonogram pracy wychowawcy podwórkowego obowiązujący od 16.07.2018 do 28.08.2018 r.

          Dołączone pliki:


          500+

          2018-07-01

          Wnioski 500+ elektronicznie już od lipca

          czytaj całośćczytaj całość...


          Ogłoszenie z PCPR Opole - nabór

          2018-06-29

          W załączeniu ogłoszenie PCPR Opole z ofertą na prowadzenie programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w 2018 r.

          Dołączone pliki:


          Harmonogram pracy wychowawcy podwórkowego

          2018-06-18

          W załączeniu harmonogram pracy wychowawcy podwórkowego

          Dołączone pliki:


          Wnioski na świadczenie "Dobry Start"

          2018-06-11

          Zachęcamy do zapoznania się z wnioskami, które można składać drogą elektroniczną od lipca a papierowo od sierpnia.

          Dołączone pliki:


          Festyn rodzinny w Dąbrowie

          2018-06-08

          W załączeniu informacja o wizycie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu na festynie rodzinnym w Dąbrowie.

          Dołączone pliki:


          "DOBRY START " DLA UCZNIA

          2018-06-07

          300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

          Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

          Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

          czytaj całośćczytaj całość...

          Dołączone pliki:


          Projekt " Bliżej rodziny i dziecka...- II edycja"

          2018-06-06

          Projekt " Bliżej rodziny i dziecka...- II edycja"

          Dołączone pliki:


          Ankieta

          2018-05-23

          W załączeniu ankieta w sprawie przemocy. Prosimy o wypełnienie i dostarczenia do Ośrodka.

          Dołączone pliki:


          NABÓR NA WYCHOWAWCĘ PODWÓRKOWEGO

          2018-05-15

          Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie ogłasza nabór na wychowawcę podwórkowego. W załączeniu szczegóły.

          Dołączone pliki:


          Projekt " Bliżej rodziny i dziecka...- II edycja"

          2018-05-08

          W załączeniu informacja o projekcie

          Dołączone pliki:


          I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ...

          2018-05-07

          W załączniku szczegóły ogłoszenia

          Dołączone pliki:


          WYNIKI NABORU

          2018-04-20

          Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds świadczeń

          Dołączone pliki:


          Lista kandydatów do kolejnego etapu rekrutacji

          2018-04-20

          Lis

          Dołączone pliki:


          WYNIKI NABORU

          2018-04-20

          Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds świadczeń

          Dołączone pliki:


          Lista kandydatów do kolejnego etapu rekrutacji

          2018-04-18

          LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KOLEJNEGO ETAPU REKRUTACJI
          Stanowisko pracy referent ds. świadczeń

          Dołączone pliki:


          HARMONOGRAM ZAJĘĆ W KLUBIE SENIORA

          2018-04-18

          W załączeniu szczegóły

          Dołączone pliki:


          Plan zajęć Klubu Seniora

          2018-04-09

          W załączeniu plan zajęć w Klubie Seniora 09.04.2018 r- 13.04.2018 r.

          Dołączone pliki:


          Nabór na wolne stanowisko

          2018-04-03

          KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko: referent ds. świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie, Plac Powstańców Śląskich 2 49-120 Dąbrowa

          Dołączone pliki:


          Plan zajęć klubu seniora

          2018-03-19

          Tygodniowy rozkład zajęć Klubu Seniora

          Dołączone pliki:


          HARMONOGRAM ZAJĘĆ W KLUBIE SENIORA W DNIACH 05.03.2018 r.- 09.03.2018 r.

          2018-03-05

          W załączeniu harmonogram zajęć w Kubie Seniora od dnia 05.03.2018 r. do 09.03.2018 r.

          Dołączone pliki:


          Otwarcie Klubu Seniora w Dąbrowie

          2018-01-23

          W piątek 19 stycznia w Dąbrowie odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Seniora. W 2017 r. Urząd Gminy w Dąbrowie złożył wniosek do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie z programu wieloletniego” Senior +” na lata 2015-2020. Koszt realizacji zadania ogółem wyniósł 300.030,22 zł. W tym środki własne w wysokości 150.065,84 zł. i z dotacji budżetu państwa 149.964,38 zł. Klub seniora w Dąbrowie to jeden z trzech Klubów Seniora, który został oddany do użytku w tym roku w województwie opolskim.
          Po przywitaniu gości i przemówieniach, Wójt Gminy Dąbrowa Pan Marek Leja oraz Dyrektor Opolskiego Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Pan Mieczysław Wojtaszek dokonali uroczystego otwarcia poprzez przecięcie symbolicznej wstęgi. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem seniorów co potwierdza potrzebę integrowania się osób starszych w środowisku.
          Spotkanie uatrakcyjnił występ młodej i utalentowanej skrzypaczki Pauliny Kijowskiej, mieszkanki gminy Dąbrowa, która zagrała kilka znanych utworów muzycznych.

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

           Grafik zajęć dla dzieci w świetlicach wiejskich

           2018-01-09

           Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w zajęciach zorganizowanych w świetlicach wiejskich działających w okresie ferii zimowych w poszczególnych miejscowościach Gminy Dąbrowa. W załączeniu grafik zajęć.

           Dołączone pliki:


           Harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego

           2018-01-03

           W załączeniu harmonogram na I półrocze 2018 roku

           Dołączone pliki:


           Spotkanie wigilijne

           2017-12-21

           Spotkanie wigilijne

           czytaj całośćczytaj całość...

           Dołączona galeria:

           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

            UWAGA !!! WAŻNY KOMUNIKAT !!!

            2017-12-18

            Uprzejmie informujemy, iż od 1 stycznia 2018 roku sprawy dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego będą realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

            Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
            45-082 Opole, ul. Piastowska 14

            Telefon: 77 452 43 39 ( aktywny od 2 stycznia 2018 r.)
            Fax. 77 452 43 40 ( aktywny od 2 stycznia 2018 r.)
            e- mail: kszs@opole.uw.gov.pl ( aktywny od 2 stycznia 2018 r.)
            strona internetowa: https://www.opole.uw.gov.pl/


            Projekt " Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2"

            2017-11-02

            W załączeniu pismo z Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

            Dołączone pliki:


            Harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego

            2017-09-01

            W załączeniu harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego

            Dołączone pliki:


            Informacja o wynikach zapytania ofertowego

            2017-07-31

            Informacja o wynikach zapytania ofertowego dotyczącego szkoleń w ramach projektu pn. " Nowa perspektywa pomocy społecznej w Gminie Dąbrowa".

            czytaj całośćczytaj całość...

            Dołączone pliki:


            Harmonogram superwizji

            2017-07-27

            W załączeniu harmonogram superwizji dla pracowników socjalnych w trakcie realizacji projektu: „ Nowa perspektywa pomocy społecznej w Gminie Dąbrowa” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

            Dołączone pliki:


            ZMIANY W ŚWIADCZENIACH WYCHOWAWCZYCH, RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNYM

            2017-07-24

            Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin

            czytaj całośćczytaj całość...


            NABÓR WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ZASIŁKU RODZINNEGO

            2017-07-24

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje, iż od 1 sierpnia 2017r. rozpoczyna się nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), zasiłku rodzinnego i funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018. Kompletne wnioski można składać w siedzibie Ośrodka przy Placu Powstańców Śląskich 2 w Dąbrowie w godzinach od poniedziałku do środy w godz. 7:30- 15:30, w czwartki 7:30- 17:30 i piątki 7:30-13:30 oraz w poszczególnych Sołectwach (w załączniku wykaz punktów przyjmowania wniosków). Szczegóły pod numerem tel. 774641778 i 774641071.

            czytaj całośćczytaj całość...

            Dołączone pliki:


            Informacja o wynikach postępowania dot. superwizji

            2017-07-20

            W załączeniu szczegóły

            Dołączone pliki:


            Zapytanie ofertowe- usługi szkoleniowe

            2017-07-14

            W załączeniu szczegóły

            Dołączone pliki:


            Zapytanie ofertowe- realizacja superwizji pracy socjalnej

            2017-07-12

            W załączeniu szczegóły

            Dołączone pliki:


            Grafik zajęć świetlicowych w czasie wakacji 2017 r.

            2017-07-04

            W załączeniu harmonogram zajęć

            Dołączone pliki:


            Unieważnienie postępowania

            2017-06-28

            W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania

            Dołączone pliki:


            Zapytanie ofertowe- realizacja superwizji pracy socjalnej

            2017-06-09

            W załączeniu szczegóły

            Dołączone pliki:


            Wyniki naboru na stanowisko pracownika socjalnego

            2017-04-05

            W załączeniu wyniki naboru na stanowisko pracownika socjalnego

            Dołączone pliki:


            Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika socjalnego

            2017-04-05

            W załączeniu lista kandydatów spełniających wymagania formalne

            Dołączone pliki:


            NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

            2017-03-22

            ZAŁĄCZNIKI

            Dołączone pliki:


            Projekt pn Nowa perspektywa pomocy społecznej w Gminie Dąbrowa

            2017-03-21


            Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie w 2016r. złożył wniosek do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej projekt pn „Nowa perspektywa pomocy społecznej w Gminie Dąbrowa” w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP-03-00-006/16 pn „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta”.
            Projekt w 100 % będzie realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach II Osi priorytetowej – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WR – Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Całkowita wartość projektu wynosi 251 196,75 zł.
            Głównym celem projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do OPS w Dąbrowie (w zakresie umożliwienia im przezwyciężenia trudnej sytuacji w której się znaleźli) poprzez zmianę organizacji pracy Ośrodka, obejmującą wprowadzenie optymalnych rozwiązań wykorzystując przy tym kompetencje zatrudnionych pracowników.
            Ośrodek Pomocy Społecznej zapewni wykorzystanie modelowych rozwiązań oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń z pomocy społecznej od pracy socjalnej w oparciu o „ Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej” oraz model realizacji usług o określonym standardzie w gminie.


            Ferie Zimowe 2017

            2017-02-09

            W załączeniu plakat informacyjny o zajęciach świetlicowych dla dzieci

            Dołączone pliki:


            NIEBIESKA LINIA- ZMIANA NUMERU TELEFONU

            2017-01-25

            Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” poinformowało, że rozszerzyło swoją działalność w zakresie Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, który
            od 1 stycznia 2017 r. zmienił numer telefonu i pracuje przez całą dobę. Pogotowie oferuje pomoc
            psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i świadkom przemocy w rodzinie.
            Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym. Ponadto
            podejmuje działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia
            pomocy osobom, które tego potrzebują, interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo
            z użyciem przemocy, a także oferuje konsultacje dla specjalistów, którzy w pracy zawodowej
            spotykają się z problematyka przemocy w rodzinie.
            W załączeniu szczegółowa ofertę Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar
            Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

            Dołączone pliki:


            Harmonogram Punktu Konsultacyjnego 2017

            2017-01-10

            W załączeniu nowy harmonogram Punktu Konsultacyjnego

            Dołączone pliki:


            DANE TELEADRESOWE INSTYTUCJI MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

            2017-01-02

            W załączeniu dane teleadresowe

            Dołączone pliki:


            DANE TELEADRESOWE INSTYTUCJI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W OPOLU

            2017-01-02

            W załączeniu dane teleadresowe

            Dołączone pliki:


            Spotkanie Mikołajkowe z Wójtem u Opiekuna Dziennego

            2016-12-07

            W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie Mikołajkowe z udziałem Wójta Gminy Dąbrowa i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej u Pani Teresy- jednego z Opiekunów Dziennych zatrudnionych w Gminie Dąbrowa. Dzieci z zapartym tchem oczekiwały przyjścia Świętego Mikołaja. W przyjaznej atmosferze, zapachu świątecznych wypieków i gorącej herbaty dzieci wraz z rodzicami i Opiekunem cieszyły się z otrzymanych prezentów. Rodzice mieli okazję podzielić się z Wójtem Gminy Dąbrowa swoimi pozytywnymi spostrzeżeniami dotyczącymi opieki nad dzieckiem do lat 3 która z powodzeniem funkcjonuje w naszej Gminie już drugi rok. Przyjazna atmosfera, bliski kontakt z rodzicami, przystępna cena to nie jedyne zalety jakie wynikają z tej formy opieki. Władze Gminy Dąbrowa dostrzegają potrzeby rodziców, dlatego w przyszłości planują zwiększenie zatrudnienia Opiekunów Dziennych.

            Dołączona galeria:

            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

             Harmonogram Punktu Konsultacyjnego

             2016-09-12

             Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym harmonogramem działalności punktu konsultacyjnego.

             Dołączone pliki:


             Zajęcia świetlicowe w okresie wakacji

             2016-07-01

             W załączeniu harmonogram pracy świetlic w okresie wakacji.

             Dołączone pliki:


             Rodzina 500 plus

             2016-06-30

             Wniosek do 1 lipca, świadczenie od kwietnia

             Jeśli złożymy wniosek o świadczenie „rodzina 500 plus” do 1 lipca włącznie, to otrzymamy pieniądze z wyrównaniem od 1 kwietnia. Później świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

             „Jeśli są jeszcze rodziny, które nie złożyły wniosku o świadczenie wychowawcze, to zachęcam, aby zrobiły to do 1 lipca. Dzięki temu otrzymają wsparcie także za poprzednie 3 miesiące” – mówi Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

             Jeśli złożymy wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016, gmina będzie miała do trzech miesięcy na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenie wychowawczego.

             Jeśli nasz wniosek złożymy do 1 lipca, ale będą w nim błędy to gmina wezwie nas do poprawienia wniosku. Będziemy mieli na to do 14 dni. Jeśli we wniosku będzie brakować np. dodatkowych dokumentów wówczas gmina poprosi nas o uzupełnienie go w terminie od 14 do 30 dni (dokładny termin wyznacza gmina). Np. jeżeli złożymy wniosek 1 lipca 2016 r. i będzie on zawierał błędy wówczas gmina wezwie nas do ich poprawienia. Jeżeli zrobimy to w terminie wyznaczonym przez gminę wówczas otrzymamy świadczenie wychowawcze od 1 kwietnia 2016 r.

             czytaj całośćczytaj całość...


             Bliżej rodziny i dziecka

             2016-05-30

             Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie realizuje Projekt Bliżej rodziny i
             dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-
             wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej
             współfinansowany z środków
             Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
             Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
             Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna


             Ankieta dotycząca Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

             2016-04-29

             Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

             W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016- 2026 dla Gminy Dąbrowa Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza wszystkich mieszkańców do wypełnienia ankiety którą można uzupełnić wchodząc na link:

             www.interankiety.pl

             Ankieta skierowana jest do mieszkańców Gminy Dąbrowa i ma na celu właściwe zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na jej obszarze.
             Wyniki ankiety posłużą do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016- 2026. Ankiety w wersji papierowej można pobrać i wrzucić do urny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie w godzinach pracy Ośrodka do dnia 20.05.2016r.

             Zapraszamy do wypełnienia ankiety.


             BUS 500+

             2016-04-19

             MASZ PYTANIA DOTYCZĄCE PROGRAMU RODZINA 500+ ?
             Szczegóły w załączniku...

             Dołączone pliki:


             Uwaga !!! Zmiana harmonogramu Punktu Konsultacyjnego !!!

             2016-04-13

             Punkt Konsultacyjny w Dąbrowie w dniu 15 kwietnia 2016 r. będzie nieczynny, w zamian będzie można skorzystać z Punktu w dniu 18 kwietnia 2016 r. w godzinach od 15:30 do 17:30.


             KOMUNIKAT DLA OSÓB, których członkowie rodzin (w tym: małżonkowie, rodzice dzieci) pracują za granicą lub posiadają zagraniczne świadczenia jak renty, emerytury czy zasiłki dla bezrobotnych

             2016-03-31

             Mieszkańcy Gminy Dąbrowa, których członkowie rodzin (w tym: małżonkowie, rodzice dzieci)przebywają, pracują za granicą (w tym także w charakterze pracownika delegowanego) lub posiadają zagraniczne świadczenia jak renty, emerytury czy zasiłki dla bezrobotnych, wnioski o świadczenie wychowawcze składają w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie. Wnioski należy składać na każde dziecko w wieku do 18 roku życia, a zatem formularz wypełnia się w ten sposób, że wnioskuje się także o świadczenie na pierwsze dziecko. Do wniosku należy dostarczyć między innymi dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (dochody uzyskiwane za granicą należy przedstawić w walucie, w której są uzyskiwane).
             Wnioski te przekazywane będą w następnej kolejności do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.
             ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE PODLEGA BOWIEM PRZEPISOM O KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO.


             OGŁOSZENIE

             2016-03-31

             Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie zwraca się z serdeczną prośbą o przekazywanie następujących rzeczy:

             dywaniki do pokoju dziecięcego
             poduszki typu „ jaśki”
             kinkiety
             lampy sufitowe
             szafka pod zlewozmywak+ zlewozmywak
             płyta grzewcza/ kuchenka elektryczna
             meble kuchenne
             mikrofala
             czajnik elektryczny
             lodówka
             wieszaki
             wanienka dla niemowlaka
             materac i pościel do łóżeczka dziecięcego
             ubranka niemowlęce
             kocyki dziecięce itp.             W przypadku możliwości przekazania sprawnego sprzętu prosimy o kontakt telefoniczny 0 77 464 17 78.


             Rodzina 500+

             2016-03-14

             logo

             Od 1 kwietnia 2016 roku będzie można składać wnioski na świadczenie wychowawcze w programie „Rodzina 500+”. W Gminie Dąbrowa za realizację Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 r. poz. 195 ), będzie odpowiedzialny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie.
             Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł, rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto.
             W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy, począwszy od 1 kwietnia 2016 roku (tj. od. 01.04 do 01.07.2016r.) prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od wejścia w życie ustawy – czyli od 01.04.2016r. Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego dla złożonych w tym terminie wniosków, następuje w przeciągu 3 miesięcy od daty złożenie wniosku (! Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje nie wcześniej niż od dnia urodzenie dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia).

             Osoby, które złożą wnioski po 01.07.2016 roku, nabędą prawo do świadczenia wychowawczego od miesiąca złożenia wniosku.

             Wnioski będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie w godzinach pracy Ośrodka oraz w świetlicach wiejskich :
             - Żelazna - 18.04.2016 r. w godzinach 15:00 – 17:00,
             - Chróścina - 19.04.2016 r. w godzinach 15:17:00,
             - Narok – 20.04.2016 r. w godzinach 15:00-17:00,
             - Sławice – 22.04.2016 r. w godzinach 15:00-17:00,
             - Karczów – 25.04.2016 r. w godzinach 15:00-17:00,
             - Prądy. -26.04.2016 r. w godzinach 15:00-17:00.
             Ponadto ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zakłada możliwość złożenia wniosków drogą elektroniczną, pocztową.
             Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie można pobrać we wszystkich placówkach przedszkolnych na terenie Gminy Dąbrowa, w Urzędzie Gminy w biurze podawczym, w Ośrodku Pomocy społecznej w Dąbrowie oraz ze strony internetowej www.500plusopolskie.pl


             GODZINY OTWARCIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO

             2016-02-04

             Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem działalności punktu konsultacyjnego. W punkcie przyjmuje psychoterapeuta.

             Dołączone pliki:


             PLAN ZAJĘĆ W ŚWIETLICACH WIEJSKICH W DNI NAUKI SZKOLNEJ I W CZASIE FERII ZIMOWYCH

             2016-01-21

             Zapraszamy do zapoznania się z grafikiem zajęć świetlic wiejskich działających na terenie Gminy Dąbrowa.

             Dołączone pliki:


             Wigilia- nieczynne

             2015-12-22

             Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie w dniu 24.12.2015 r. ( Wigilia) jest nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.


             Wigilia 2015

             2015-12-22

             W dniu 21.12.2015 r w Gminie Dąbrowa odbyło się spotkanie wigilijne organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób starszych i samotnych. Na zaproszenie Wójta Gminy Dąbrowa przybyło wiele osób, by jak co roku spędzić mile czas przy wigilijnym stole i podzielić się opłatkiem. Spotkanie rozpoczęła Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składając życzenia w imieniu Wójta Gminy Dąbrowa i wszystkich pracowników Ośrodka. Następnie ks. proboszcz parafii Sławice Piotr Kondziela poprowadził modlitwę i zachęcił do wspólnego obdarowywania się dobrym gestem, słowem i pomocą przez cały rok. W części artystycznej dzieci ze świetlicy wiejskiej ze Skarbiszowa i Naroka przedstawiły Jasełka specjalnie przygotowane na tą okazję. W czasie występu odbyło się wspólne kolędowanie co wprowadziło wszystkich w nastrój świąteczny. Goście byli pod wrażeniem występu artystycznego dzieci, zachwalali również smak przygotowanych potraw wigilijnych. Dodatkową atrakcją były upominki - woskowe aniołki wykonane ręcznie przez dzieci ze świetlic. Jak co roku spotkanie przebiegało w miłej świątecznej atmosferze i z nadzieją spotkania się w przyszłym roku.

             Dołączona galeria:

             nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

             pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


              Zmiana zasad przyznawania prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez KRUS

              2015-10-26

              Zasiłek macierzyński według nowych zasad

              Dołączone pliki:


              Harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego

              2015-10-02

              Poniżej przedstawiamy harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego.

              Dołączone pliki:


              KONKURS DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

              2015-09-04

              Zapraszamy do udziału w konkursie autobiograficznym " Sensotwórcy- ludzie, dla których tworzenie ma sens- III edycja"

              czytaj całośćczytaj całość...


              SIERPIEŃ MIESIĄCEM TRZEŹWOŚCI

              2015-07-30

              8 Sierpnia 2015 o godz. 18.00 – 20.00
              Zapraszamy na czuwanie modlitewne do Kościoła w WINOWIE na wspólną modlitwę o trzeźwość narodu. Chcemy prosić za tych, którzy cierpią z powodu uzależnień ale też za tych, którzy alkoholu nie potrzebują. Aby każdy z nas potrafił trzeźwo myśleć, żyć zgodnie z sumieniem i rozumem.


              NABÓR WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ZASIŁKU RODZINNEGO

              2015-07-21

              Dział świadczeń z funduszu alimentacyjnego informuje, iż od 1 sierpnia 2015r. można składać kompletne wnioski o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2015/2016.
              W przypadku złożenia wniosku do 31 sierpnia 2015r. ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń nastąpi do 31 października 2015r.
              W przypadku złożenia wniosku do 1 września 2015r. do 31 października 2015r. ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń za miesiąc październik nastąpi do 30 listopada 2015r. Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów przyznana świadczeń oraz formularze wniosków znajdują się w zakładce fundusz alimentacyjny.
              Dział świadczeń rodzinnych informuje, iż od 1 września 2015r. można składać kompletne wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2015/2016. W przypadku złożenia wniosku do 30 września 2015r. ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń nastąpi do 30 listopada 2015r.
              W przypadku złożenia wniosku do 1 października 2015r. do 30 listopada 2015r. ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń za miesiąc listopad nastąpi do 31 grudnia 2015r. Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów przyznana świadczeń oraz formularze wniosków znajdują się
              w zakładce świadczenia- świadczenia rodzinne.


              Dopalacze- komunikat prasowy

              2015-07-20

               

              Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

              W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami,
              tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu.
              Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji.
              Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za
              nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze - sprzedają śmierć!

              czytaj całośćczytaj całość...

              Dołączone pliki:


              PLAN ZAJĘĆ WAKACYJNYCH W ŚWIETLICACH WIEJSKICH

              2015-06-12

              Zachęcamy do skorzystania z wakacyjnych atrakcji przygotowanych przez świetlice działające na ternie Gminy Dąbrowa w terminach wykazanych w załączniku. Szczegółowe informacje u wychowawców świetlic.

              Dołączone pliki:


              INFORMACJA W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO W DĄBROWIE

              2015-06-08

              Z uwagi na okres urlopowy informuję, że Punkt Konsultacyjny
              w Dąbrowie i Naroku w miesiącu lipcu i sierpniu 2015r. będzie nieczynny.
              Informacja o wznowieniu działalności Punktu Konsultacyjnego od miesiąca września 2015r. zostanie umieszczona pod koniec sierpnia br. na stronie tut. Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na drzwiach siedziby Punktu Konsultacyjnego w Naroku i Dąbrowie.


              DOBRY START NA RYNKU PRACY

              2015-04-22

              POWIATOWY URZĄD PRACY w Opolu zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. DOBRY START NA RYNKU PRACY realizowanym przez Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki w partnerstwie z Miastem Opole/Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym..

              Dołączone pliki:


              Niebieska Linia pomaga ofiarom przemocy

              2015-02-09

              Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info


              przejdź do góry...

              Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie. ul. Powstańców Śl. 2, 49-120 Dąbrowa tel./fax (77) 464 17 78

              Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji