Wirus SARS -CoV -2


KURIER SPOŁECZNY

2020-04-02

Wójt Gminy Dąbrowa Pani Katarzyna Gołębiowska Jarek na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy Województwem Opolskim- Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu uruchomiła pomoc dla mieszkańców Gminy Dąbrowa w zakresie realizacji usługi tzw. kuriera społecznego oraz dożywianie osób. Podpisane porozumienie dotyczy działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 oraz wywoływanych nim sytuacji kryzysowych, zaplanowanych do realizacji w ramach projektu pn „ Nie –Sami –Dzielni rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowane w ramach RPO WO 2014-2020, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie realizuje dwie usługi wynikające z w/w porozumienia i objął łącznie działaniami 70 mieszkańców gminy Dąbrowa ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych.

logo


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie. ul. Powstańców Śl. 2, 49-120 Dąbrowa tel./fax (77) 464 17 78

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji