ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna

Nagłówek graficzny strony głównej

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek Elektryczny - wnioski można składać od 1 grudnia 2022r.

2022-11-30

Dodatek do prądu przysługuje osobom, które ogrzewają mieszkanie albo dom prądem. Urządzeniami grzewczymi mogą być np. pompy ciepła, piece akumulacyjne, bojlery.

W przypadku bojlerów nie mogą to być tylko urządzenia podgrzewające wodę - muszą być głównym urządzeniem grzewczym dla danej nieruchomości. I potwierdza to wpis w CEEB.

Dodatek do prądu to 1000 zł. Otrzymają go osoby ogrzewające mieszkanie prądem. Urządzenie grzewcze na prąd musi być zgłoszone jako główne
w CEEB.

Podwyższona wartość dodatku to 1500 zł. Otrzymasz go, jeżeli w 2021 r. zużyłeś 5000 kWh i więcej. Jest tu domniemanie, że tak wysokie zużycie prądu powtórzy się zimą 2022/2023 r. i to uzasadnia 1500 zł dodatku.

Załączniki:

 1. Wniosek o dodatek Elektryczny (plik pdf 585KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na stanowisko Inspektor w zespole ds. świadczeń przyznawanych decyzją

2022-11-07

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie ogłasza nabór na wolne stanowisko: Inspektor w zespole ds. świadczeń przyznawanych decyzją. Szczegóły naboru w załączniku.

Załączniki:

 1. Informacja o naborze (plik pdf 193KB)
 2. Kwestionariusz osobowy (plik docx 20KB)
 3. Oświadczenie o niekaralności (plik docx 12KB)
 4. Oświadczenie- opinia (plik pdf 114KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

AKCJA ZIMA

2022-11-07

Załączniki:

 1. . (plik pdf 164KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek elektryczny do prądu w 2022r.

2022-11-07

Dla kogo dodatek elektryczny do prądu w 2022?

Rząd przewiduje jednorazowy dodatek elektryczny dla tych gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania, w tym wykorzystują pompy ciepła. Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł.

Jak dostać dodatek elektryczny? Warunki

Warunkiem otrzymania dodatku elektrycznego będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. Zgłoszenia deklaracji do CEEB po tym terminie będą brane pod uwagę tylko te, które dotyczą nowo zainstalowanej i uruchomionej instalacji ogrzewania elektrycznego.

Przy przyznawaniu dodatku elektrycznego obowiązuje ta sama zasada, co przy pozostałych dodatkach energetycznych - jeden dodatek elektryczny będzie przyznawany na jeden adres zamieszkania.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złoży więcej osób z gospodarstwa domowego z tym samym adresem zamieszkania, dodatek zostanie wypłacony wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski nie będą rozpatrywane.

Od kiedy wniosek?

Uwaga !  Wzór Wniosku Jeszcze nie został opublikowany

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego będzie można złożyć od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wniosek o wypłatę świadczenia będzie można złożyć osobiście w OPS w Dąbrowie . W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego przez internet należy go potwierdzić kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Gmina na wypłatę pieniędzy ma czas do 31 marca 2023 r.

Weryfikacja wniosków

Informacje składane we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego podlegają odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego urzędnik będzie miał wątpliwości, co do zgodności ze stanem faktycznym informacji w nim podanych, może przeprowadzić wywiad środowiskowy. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia, będzie podstawą do odmowy przyznania dodatku elektrycznego. 

z poważaniem

Małgorzata Zaparta

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Ikonka symbolizująca artykuł

Zakończenie Podprogramu 2021

2022-10-26
bank żywności

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie zakończył  działania dystrybucyjne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu   Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.

W ramach w/w programu wsparto 91 rodzin, w tym 207 osób.

W okresie trwania programu tj. od grudnia 2021 roku do października 2022 roku  wydano  4.626,32 kg żywności.  

W skład paczek żywnościowych w zestawie rocznym wchodziły:

- groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, makaron jajeczny świderki, mleko, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy. 

W sumie wydano 838 paczek.

W sprawie uruchomienia kolejnego programu Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie będzie na bieżąco informowac mieszkańców Gminy Dąbrowa.  

Ikonka symbolizująca artykuł

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

2022-09-21

Szanowni Klienci,

uprzejmie informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła  (w których główne źródło ciepła zasilane jest: peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo kotłem gazowym zasilany skroplonym gazem LPG albo kotłem olejowym) można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie.

Informujemy, że obsługa interesantów odbywa się:

 • od poniedziałku do środy w godzinach od 08:00- 14:00
 • w czwartek od 08:00 – 17:00
 • w piątek od 08:00- 12:00

Jednocześnie informujemy, że za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Załączniki:

 1. WZÓR WNIOSKU (plik docx 48KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zakończenie wakacji z Wychowawcą Podwórkowym!!

2022-08-31

Wakacji końcówka nadchodzi!!

Tak nasze dzieci uczestniczą w zajęciach wakacyjnych organizowanych przez Wychowawcę Podwórkowego. Zajęcia są finansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie . Podczas spotkań prowadzone są warsztaty chemiczne, kulinarne, plastyczne i makramy.

zajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowezajęcia świetlicowe
Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiana harmonogramu zajęć Wychowawcy Podwórkowego

2022-08-31

Od 1 września 2022 r. nastapiła zmiana harmonogramu zajęć z Wychowawcą Podwórkowym.    

harmonogram wychowawcy podwórkowego
Ikonka symbolizująca artykuł

Paczki żywnościowe w sierpniu 2022 roku

2022-08-31
bank żywności

W dniach 25 -29 sierpnia 2022 roku pracownicy socjalni wydawali paczki żywnościowe  mieszkańcom Gminy Dąbrowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.

Przekazno paczki 180 mieszkańcom  Gminy Dąbrowa.  

Łącznie wydano 1.365,28 kg żywności.

 

paczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowepaczki żywnościowe
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2022-08-22

Informujemy, że obsługa interesantów odbywa się:

 • od poniedziałku do środy w godzinach od 08:00- 14:00
 • w czwartek od 08:00 – 17:00
 • w piątek od 08:00- 12:00
Informacja - godziny obsługi
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek węglowy!!

2022-08-18

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie informuje , że rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostało podpisane przez Ministra Klimatu i Środowiska z mocą obowiązującą od 17 sierpnia 2022 r. 

 1. Aby otrzymać dodatek węglowy w wysokości 3 tyś. zł, należy  złożyć wniosek do 30 listopada br.
 2. Dodatek będą mogli otrzymać opalający swoje domy węglem kamiennym bądź jego pochodnymi.
 3. Szczegóły dotyczące zasad wypłaty dodatku węglowego znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy

 1. Druk wniosku znajduje się na stronie:

https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

 1. Wnioski można składać osobiście lub drogą pocztową oraz elektronicznie ( np. przez e-PUAP ) .
 2. Na terenie Gminy Dąbrowa zadanie będzie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej    w Dąbrowie , Pl. Powstańców Śl. 2, telefon kontaktowy  77 464 17 78
 3. Przy wypłacie dodatku węglowego nie będzie brane pod uwagę kryterium dochodowe, a sam dodatek będzie zwolniony z opodatkowania.

Uwaga!!

Przypominamy, że aby otrzymać dodatek węglowy, należy wpisać swoje gospodarstwo domowe do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków poprzez stronę:

https://ceeb.gov.pl/    - bez tego dodatek węglowy nie może zostać wypłacony.

 

zdjecie
Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiana harmonogramu działalności Punktu Konsultacyjnego

2022-08-18

Informujemy, że od września 2022 roku nastąpiła zmiana działalności Punktu Konsultacyjnego w Dąbrowie  

harmonogram PK
Ikonka symbolizująca artykuł

JEDZ ZDROWO! ŻYJ ZDROWO!

2022-07-01

Zapraszamy do udziału w akcji.

..

Załączniki:

 1. . (plik pdf 972KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program Korekcyjno - Edukacyjny dla osób stosujących przemoc

2022-06-24

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu prowadzi nabór osób chętnych do udziału w programie korekcyjno -edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

program korekcyjno edukacyjny
Ikonka symbolizująca artykuł

Wakacje z wychowawcą podwórkowym

2022-06-15

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci na ciekawe zajęcia z Wychowawcą Podwórkowym. 

W załączeniu harmonogram wakacyjny

harmonogram wakacyjny
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

ul. Powstańców Śl. 2
49-120 Dąbrowa
tel. (77)464-17-78

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności