Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Wirus SARS -CoV -2 - wybierz podmenu:

WARTO BYĆ ZDROWYM

Data publikacji: 2021-07-13

..

Dowozy na szczepienie covid 19 - klauzula informacyjna

Data publikacji: 2021-02-05

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w związku z realizacją dowozów do punktów szczepień przeciwko Covid - 19

Szanowni Państwo,

zostaliśmy zobowiązani do zorganizowania dla Państwa dowozów do punktów, w których odbędą się szczepienia przeciwko Covid – 19. Aby móc zrealizować to zadanie, potrzebne były nam Państwa dane osobowe: imię i nazwisko, numeru PESEL, miejsce zamieszkania oraz numeru telefonu kontaktowego. W niektórych sytuacjach pytaliśmy o schorzenia i stan zdrowia -  wszystko po to, by lepiej dostosować rodzaj transportu. Dlatego zostaliście Państwo zobowiązani do podania nam tych informacji. W przeciwnym wypadku nie moglibyśmy się z Państwem skontaktować, ani też m.in. określić miejsca, gdzie należy wysłać transport. Jesteśmy zobowiązani prawem do przechowywania Państwa danych osobowych w sposób bezpieczny, a przy tym zapewniający ich poufność. Dostęp do tych informacji mają tylko pracownicy OPS wyznaczeni do zorganizowania transportu, tj. kontaktowania się z Państwem. Dane adresowe zostaną także przekazane firmie transportowej, która podpisała z Gminą umowę w sprawie dowozów i jednocześnie zobowiązanie do zachowania danych w tajemnicy pod rygorem odpowiedzialności prawnej. Jeśli w imieniu osoby uprawnionej działa jej przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun, kurator) to przetwarzanie danych (w zakresie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu i adresu) odbywa się na identycznych zasadach, jak u osoby uprawionej.

Ponieważ przekazaliście nam Państwo dane osobowe - jesteśmy ich administratorem. Na podstawie aktu prawnego, który popularnie określany jest jako RODO (pełna nazwa: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), przekazujemy Państwu następujące informacji związane z Państwa danymi osobowymi:

 1. Administratorem jest OPS w Dąbrowie , a jeśli chcą Państwo uzyskać dalsze informacje związane z przetwarzaniem danych to należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – pod nr telefonu OPS lub na adres poczty elektronicznej: iod@huczynski.pl.
 2. Celem przetwarzania jest zorganizowanie dowozów do punktu szczepień. Podstawą prawną takiego działania (Państwo obowiązkowo powinni podać nam dane osobowe) są zapisy art. 11h ust. 1, ust. 4 i ust. 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 t.j.) oraz art. 6 ust. 1 lit. d) i e) i art. 9 ust. 2 RODO, tj. przepisu dające nam uprawnienie do przetwarzania na podstawie ustawy oraz w celu ochrony Państwa zdrowia.
 3. Państwa dane zostaną udostępnione przewoźnikowi, z którym OPS posiada umowę na realizację dowozu do punktów szczepień. Przewoźnik podpisał zobowiązanie o zachowaniu poufności danych, czego naruszenie grozi odpowiedzialnością prawną i finansową. Dane zostaną także przekazane organom władzy Rzeczypospolitej Polskiej, tj. m.in. Wojewodzie, Ministerstwu Zdrowia. Nie będzie się przekazywać danych do firmy produkującej szczepionki, czy poza granicę Polski ani Unii Europejskiej. Po zakończeniu akcji szczepień dane będą przechowywane przez okres lat 10.
 4. Mają Państwo prawo: dostępu do swoich danych i jeśli jest w nich błąd – można je sprostować. Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu – wówczas sprawdzimy czy mają Państwo rację, ponieważ bez danych nie zrealizujemy dowozu. Mają Państwo prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie – jeśli stwierdzą Państwo, że dane zostały np. ujawnione osobie niepowołanej. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. przekazane w celu weryfikacji przez systemy komputerowe.

Pomoc w dotarciu do punktów szczepień‼

Data publikacji: 2021-01-19

Pomożemy potrzebującym mieszkańcom w dotarciu do punktów szczepień‼

- szczepienia będą realizowane przez NZOZ OŚRODEK ZDROWIA w Dąbrowie, ul. Ciepielowicka 13.

- osoby starsze i niepełnosprawne, mające trudności z dotarciem do punktu szczepień w Dąbrowie mogą liczyć na pomoc że strony gminy.

Zgłoszenia pod numerem telefonu:

502 687 577 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00-14.00.

 

 

szczepienieszczepienie

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2020-03-25

Szanowni Państwo!

W związku z szybkim tempem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w trosce o naszych pracowników, ich rodziny oraz naszych klientów Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie podjął decyzję o ograniczeniu kontaktów osobistych w naszym Ośrodku.
Jednocześnie informujemy że, aby nadal pozostawać do Państwa dyspozycji gwarantując ciągłość wszystkich świadczonych przez nas usług niezależnie od okoliczności zachęcamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego oraz do skorzystania z elektronicznej drogi kontaktu.

Na podstronach tej pozycji znajdą Państwo wszystkie ważne informacje związane z tematyką wirusa SARS-CoV-2.

Wszystkie numery telefonów oraz e-maile naszych pracowników mogą Państwo znaleźć klikając w poniższy link: Dział Kontakt.
adres e-mail: ops@gminadabrowa.pl
telefon: 77 464 17 78
faks: 77 464 17 78
 

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2020-03-23

KOMUNIKAT

Jesteś objęty kwarantanną, pamiętaj - nie jesteś pozostawiony sam sobie!
Każda osoba, która jest poddana kwarantannie i potrzebuje pomocy, powinna zgłosić się (TELEFONICZNIE) do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie.
Równolegle nasi pracownicy, w oparciu o informacje zewnętrzne (z policji), będą również monitorować sytuacje osób, które mogą zostać skierowane do odbycia kwarantanny.

Ze względu na ogłoszony stan epidemii, bardzo prosimy o informacje czy osoby starsze, niepełnosprawne, samotne z naszego środowiska potrzebują doraźnej pomocy.
Postaramy się ją zapewnić, a szczególnie wtedy gdy osoby te nie mają rodziny czy przyjaciół.
Bardzo prosimy o serce i o pomoc międzysąsiedzką.
Zwróćmy uwagę na to, czy w naszym otoczeniu mieszkają osoby, którym możemy pomóc.

Telefony kontaktowe:

Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie tel.: 77 464 17 78 lub 502 687 228,
e-mail: ops@gminadabrowa.pl
Pomoc terapeuty/psychologa: 502 687 577.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie

 

Załączniki:

 1. KOMUNIKAT!!!! (plik pdf 2135KB)
 2. KOMUNIKAT!!!! (plik pdf 102KB)
 3. KOMUNIKAT!!!! (plik pdf 193KB)
 4. KOMUNIKAT!!!! (plik pdf 1220KB)

Zarzadzenie Kierownika OPS

Data publikacji: 2020-03-16

W załączeniu Zarządzenia Kierownika OPS w czasie epidemii

Załączniki:

 1. procedury udzielania pomocy osobom zarażonym COVID 19 (plik pdf 1610KB)
 2. działania zapobiegające rozprzestrzenianiu sie COVID 19 (plik pdf 534KB)

PILNE

Data publikacji: 2020-03-13

Zachęcamy do załatwiania spraw przez Internet
W związku z zaleceniami, aby ograniczyć osobiste załatwianie spraw urzędowych, co ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronoawirusa zachęcamy do załatwiania spraw urzędowych z wykorzystaniem internetu.

Załatw sprawę przez Internet
Wnioski dotyczące załatwiania spraw urzędowych można kierować do Urzędu Gminy Dąbrowa z wykorzystaniem skrzynki elektronicznej na platformie e PUAP
- platformy ePUAP https://epuap.gov.pl
Dodatkowo:
Wnioski o zasiłek rodzinny i dodatki, ,,Becikowe, ,,Kosiniakowe, Fundusz alimentacyjny, 500 plus, 300 plus można złożyć elektronicznie wraz ze skanem dokumentów, niezbędnych do przyznania świadczenia.
- za pośrednictwem portalu Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/ lub w przypadku 500+ za pośrednictwem banku

Wyślij wniosek pocztą
Sprawy można załatwić również pocztą wysyłając na adres Urząd Gminy Dąbrowa, ul. Ks.J Sztonyka 56, 49 - 120 Dąbrowa.
Zadzwoń
Masz pytanie? Nie wiesz jak złożyć wniosek przez Internet? Nie wiesz jakie dokumenty masz skompletować? Zadzwoń pod numer telefonu
Urząd Gminy Dąbrowa 77 464 10 10
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie 77 464 17 78

Profil zaufany lub Podpis kwalifikowny
Warunkiem korzystania z elektronicznych narzędzi urzędowych jest posiadanie Profilu Zaufanego albo Podpisu kwalifikowanego.
Jeżeli nie posiadasz Profilu Zaufanego, możesz łatwo go uzyskać. Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe przez Internet w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu. Za jego pomocą można łatwo, szybko i bezpiecznie wysyłać serwisach urzędowych, np. przez platformę ePUAP https://epuap.gov.pl.
lub portal Emp@tia .
Jak załatwić Profil Zaufany
1. Załóż i potwierdź Profil Zaufany on-line za pośrednictwem bankowości elektronicznej w:
Alior Bank, Envelo, ING Bank Śląski, Inteligo, mBank, Millennium Bank, Pekao S.A., PKO BP, Santander Bank Polska, T-Mobile Usługi Bankowe.
2. Wyślij wniosek o nadanie Profilu Zaufanego przez stronę https://pz.gov.pl.
Aby potwierdzić wniosek, należy w ciągu 14 dni udać się osobiście do Punktu Potwierdzającego.
Weź ze sobą ważny dowód osobisty lub paszport.
Wysyłanie dokumentów przez platformę ePUAP
Aby wysłać dokument do Urzędu Gminy Dąbrowa oraz OPS drogą elektroniczną:
1. Kliknij na poniższy link http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=MCSwOpolu
2. Zostaniesz przekierowany na platformę ePUAP.
3. Kliknij na przycisk Załatw sprawę.
4. Nastąpi przekierowanie na stronę logowania, gdzie po zalogowaniu przez Profil zaufany pojawi się formularz, w którym możesz wpisać informację dla urzędu oraz załączyć dowolny dokument w formie załącznika.
5. Przy wysyłaniu pisma pamiętaj o elektronicznym podpisaniu informacji Podpisz Podpisem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.
Wysyłanie wniosków przez portal EMP@TIA
Aby wysłać wniosek:
1.Wejdź na stronę https://empatia.mpips.gov.pl/
2.W zakładce e-wnioski zaloguj się lub załóż nowe konto.
3.Po założeniu konta korzystaj z usług portalu logując się każdorazowo za pomocą Profilu Zaufanego lub Podpisu kwalifikowanego (bezpiecznego podpisu elektronicznego).

Koronawirus!! Pilne!!

Data publikacji: 2020-02-27

W załączeniu informacje jak postępować w przypadku podejrzenia koronowirusa

Załączniki:

 1. Koronawirus!! Pilne!! (plik docx 245KB)
 2. Koronawirus!! Pilne!! (plik docx 14KB)
 3. Koronawirus!! Pilne!! (plik docx 118KB)
 4. Koronawirus!! Pilne!! (plik pdf 478KB)
 5. Koronawirus!! Pilne!! (plik pdf 229KB)