Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Terminy wypłat świadczeń

1. Zasiłki z pomocy społecznej są wypłacane 25 dnia każdego miesiąca.

2. Świadczenia rodzinne są wypłacane 21 dnia każdego miesiąca.

3. Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 plus) są wypłacane 22 dnia każdego miesiąca.

4. Jednorazowe świadczenie (Za życiem) jest wypłacane 21 dnia każdego miesiąca.

5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są wypłacane do 21 dnia każdego miesiąca.

6. Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny są wypłacane 10 dnia każdego miesiąca.