Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Urząd Gminy Dąbrowa

ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
49-120 Dąbrowa
tel.: 77 464 10 10
fax: 77 464 10 10

http://www.gminadabrowa.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

ul. mjr Hubala 21
45-266 Opole
tel.: 77 44 22 929, fax.: 77 44 22 928.

http://pup.opole.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu

ul. Książąt Opolskich 27
45-006 Opole,
tel.: 77 4420504, fax.: 77 4410505

http://www.pcpropole.biuletyn.info.pl

Starostwo Powiatowe w Opolu

ul. 1 Maja 29
45 - 068 Opole,
tel.: 77 5415101
fax: 77 5415103

http://www.powiatopolski.pl

Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
tel. (77)452-41-25, (77)452-44-78, faks: (77)452-47-05

http://www.opole.uw.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

ul. Piastowska 15
45-082 Opole
tel. (77)541-65-10, faks: (77)541-65-11
e-mail: umwo@umwo.opole.pl

http://www.opolskie.pl