Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Program Korekcyjno - Edukacyjny dla osób stosujących przemoc

Data publikacji: 2022-06-24

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu prowadzi nabór osób chętnych do udziału w programie korekcyjno -edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

program korekcyjno edukacyjny

Harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego w Gminie Dabrowa na rok 2022

Data publikacji: 2022-01-04

harmonogram PK 2022

KAMPANIA STOP PRZEMOCY W GMINIE DĄBROWA

Data publikacji: 2022-01-03

plakat Stop przemocy

Ogólnopolska Kampania „ 16 Dni Bez Przemocy” – 25 listopada -10 grudnia 2021 r.

Data publikacji: 2021-11-24

Problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest obszarem bardzo wymagającym i trudnym, szczególnie dla osób, które są zagrożone lub doznają przemocy. Duże zaangażowanie wszystkich służb a przede wszystkim przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej przekłada się nie tylko na zakres ale też na jakość udzielanej pomocy. Efektem tych działań są często trafnie dobierane narzędzia i metody pracy z osobami potrzebującymi wsparcia, dostosowania oferty do diagnozowanych i zgłaszanych potrzeb, wprowadzenie innowacyjnych metod pracy i pomocy, które w okresie epidemii COVID-19 są szczególnie ważne i cenne.

25 listopada 2021 roku jest dniem, który rozpoczyna Ogólnopolską Kampanię „16 Dni Bez Przemocy”. Wspólnym celem osób i organizacji, zaangażowanych w kampanię „16 Dni Bez Przemocy” jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy domowej poprzez:

- rozwój świadomości, iż przemoc stanowi pogwałcenie praw człowieka,

- wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy domowej,

- budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i krajowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy domowej,

- zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych, skutecznych strategii.

 

Zachęcamy zatem gorąco do śledzenia wszelkich informacji w mediach oraz socjal mediach odnoszących się do w/w kampanii.

 

Działania profilaktyczne listopad 2021r.

Data publikacji: 2021-10-29

 

 

.

Załączniki:

 1. . (plik pdf 323KB)

Telefon zaufania

Data publikacji: 2021-04-22

.

STOP PRZEMOCY W GMINIE DĄBROWA

Data publikacji: 2021-01-04

plakat przemoc

STOP Przemocy w Gminie Dąbrowa

Data publikacji: 2020-11-20

Trwa gminna kampania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie STOP Przemocy w Gminie Dąbrowa, podczas której mieszkańcy mają możliwość kontaktu ze specjalistami, uzyskać poradę i pomoc. Organizatorami akcji jest Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dąbrowie działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej.

Celem kampanii jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczenie jej skutków m.in. poprzez: zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy; podnoszenie społecznej wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy w rodzinie oraz uwrażliwienie profesjonalistów pracujących z dziećmi, przede wszystkim nauczycieli przedszkolnych i szkolnych, na problem krzywdzenia dzieci.
 

Czytaj całość publikacji "STOP Przemocy w Gminie Dąbrowa"

Stop przemocy - PLAKAT

STOP PRZEMOCY W GMINIE DĄBROWA

Data publikacji: 2020-10-27

Trwa gminna kampania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie STOP Przemocy w Gminie Dąbrowa, podczas której mieszkańcy mają możliwość kontaktu ze specjalistami, uzyskać poradę i pomoc. Organizatorami akcji jest Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dąbrowie działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej.

Celem kampanii jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczenie jej skutków m.in. poprzez: zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy; podnoszenie społecznej wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy w rodzinie oraz uwrażliwienie profesjonalistów pracujących z dziećmi, przede wszystkim nauczycieli przedszkolnych i szkolnych, na problem krzywdzenia dzieci.
 

Czytaj całość publikacji "STOP PRZEMOCY W GMINIE DĄBROWA"

Stop przemocy - PLAKAT

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Data publikacji: 2020-06-26

Przedstawiamy sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar przemocy w Rodzinie dla Gminy Dąbrowa na lata 2016-2020, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa 30 maja 2019r.

Załączniki:

 1. SPRAWOZDANIE za 2019r. (plik pdf 1174KB)

Osobisty plan awaryjny, RPO radzi, jak uciekać od sprawców przemocy domowej

Data publikacji: 2020-05-26

Dla wielu Polek i Polaków dom nie jest bezpiecznym miejscem, zwłaszcza w czasie pandemii. Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował osobisty plan awaryjny. To instrukcja, która mówi jak chronić się przed przemocą domową i gdzie szukać pomocy.

Załączniki:

 1. Osobisty plan awaryjny, RPO radzi, jak uciekać od sprawców przemocy domowej (plik pdf 431KB)

PLAN AWARYJNY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ W EPIDEMII KORONAWIRUSA

Data publikacji: 2020-05-05

W załączeniu informacje na temat przemocy domowej w okresie epidemii

Załączniki:

 1. PLAN AWARYJNY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ W EPIDEMII KORONAWIRUSA (plik pdf 1688KB)
 2. PLAN AWARYJNY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ W EPIDEMII KORONAWIRUSA (plik pdf 1373KB)

Aplikacja moblina "Twój Parasol"

Data publikacji: 2020-04-16

Aplikacja "Twój Parasol" jest narzędziem praktycznie i skutecznie umożliwiającym uzyskanie wsparcia oraz niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Pozwala na dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail a także daje możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach. Więcej informacji na stronie twojparasol.com

Procedura postepowania w sprawie realizacji procedury

Data publikacji: 2020-03-16

W załączeniu komunikat Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Załączniki:

 1. Procedura postepowania w sprawie realizacji procedury Niebieskie Karty (plik pdf 618KB)

PORADNIA PRAWNO - MEDIACYJNA MEDIATIO

Data publikacji: 2019-10-22

W załączeniu informacja dotycząca wsparcia

Załączniki:

 1. PORADNIA PRAWNO - MEDIACYJNA MEDIATIO (plik pdf 424KB)

Październik i listopad miesiącami przeciwdzialania przemocy w rodzinie

Data publikacji: 2019-10-17

Stop-przemocy

Miesiące październik i listopad kojarzą nam się z miesiącami manifestującymi przeciwdziałanie przemocy.

Na co dzień powinna mam przyświecać nam jedna zasada - zasada unikania wszelkiej przemocy (psychicznej, fizycznej).
W przypadku doświadczania przemocy w rodzinie, nie można tego ukrywać. To nieprawda, że przemoc skończy się sama. Właśnie pierwszym krokiem do zerwania z nią jest przełamanie izolacji i milczenia. Przemoc jest nie tylko wtedy gdy są widoczne ślady pobicia. Nie trzeba mieć siniaków, ani złamanych kości by być ofiarą przemocy domowej. Poniżanie i obelgi bolą tak samo jak bicie, a czasami nawet bardziej. Rodzina nie jest przedmiotem wyładowania niczyjej agresji. Każdy ma prawo do życia z poczuciem bezpieczeństwa.

Nie ucz swojego dziecka przemocy! przemoc wobec rodziny to przestępstwo. Dzieci, które obserwują Twoją agresję, są okaleczone na całe życie.
Doświadczenie bycia świadkiem przemocy w domu pozostaje w dzieciach na całe życie. Pomóż im odzyskać spokój i daj szansę na normalną przeszłość!
Dzieci powielają zachowania rodziców! Dla młodego człowieka dom to wzór normalnego życia. Synowie, którzy obserwują w domu sceny bicia, uczą się że jest to naturalny sposób dochodzenia swoich relacji. Z kolei córki częściej wikłają się w toksyczne związki, w których stają się ofiarami.
Baza instytucji działających na rzecz rodzin w których występuje przemoc

Data publikacji: 2019-10-09

W załączeniu baza instytucji

Załączniki:

 1. Baza instytucji działających na rzecz rodzin w których występuje przemoc (plik docx 25KB)

Ankieta

Data publikacji: 2018-05-23

W załączeniu ankieta w sprawie przemocy. Prosimy o wypełnienie i dostarczenia do Ośrodka.

Załączniki:

 1. Ankieta (plik docx 16KB)

BAZA INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCA NA TERENIE GMINY DĄBROWA I POWIATU OPOLSKIEGO

Data publikacji: 2017-07-21

W załączeniu baza instytucji

Załączniki:

 1. BAZA INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCA NA TERENIE GMINY DĄBROWA I POWIATU OPOLSKIEGO (plik doc 37KB)

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Data publikacji: 2017-07-21

Na podstawie art. 9a ust. 1, 2 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Z 2005r. Nr 1390) gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w szczególności w ramach Funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół Interdyscyplinarny powoływany jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, natomiast rada gminy w drodze uchwały określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jej funkcjonowania.

Czytaj całość publikacji "ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE"

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Data publikacji: 2017-07-21

Program korekcyjno - edukacyjny skierowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie. Przede wszystkim jego celem jest zaprzestanie przemocy w rodzinie oraz zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie w taki sposób, by uczestnicy programu:
- wiedzieli czym jest przemoc w rodzinie;
- nabyli wiedzę w zakresie konsekwencji zachowań przemocowych;
- nauczyli się zachowań pozbawionych przemocy;
- umieli rozpoznawać zachowania przemocowe wobec bliskich;
- potrafili panować nad emocjami oraz kontrolować agresję.

Czytaj całość publikacji "PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE "

PRAWA OSOBY DOŚWIADCZAJĄCEJ PRZEMOCY W RODZINIE

Data publikacji: 2017-07-21

Masz prawo do:
- życia w rodzinie wolnej od przemocy,
- ochrony prawnej Twojego życia, zdrowia, czci i dobrego imienia,
- samodzielnego decydowania o swoim życiu osobistym.
Również masz prawo żądać od instytucji publicznych ochrony Ciebie oraz bliskich przed przemocą, w tym ze strony osoby Ci najbliższej.

Czytaj całość publikacji "PRAWA OSOBY DOŚWIADCZAJĄCEJ PRZEMOCY W RODZINIE "

PRZEMOC W RODZINIE

Data publikacji: 2017-07-21

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Przemoc z rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą

Czytaj całość publikacji "PRZEMOC W RODZINIE "

PLAN BEZPIECZEŃSTWA DLA OSOBY DOTKNIĘTEJ PRZEMOCĄ W RODZINIE

Data publikacji: 2017-07-21

Plan bezpieczeństwa jest to sporządzony sposób jak postępować w przypadku zagrożenia kolejnym aktem przemocy. Dzięki przygotowaniu się i spisaniu planu będziesz wiedzieć jak zachować się w sytuacji przemocy wymierzonej w Ciebie bądź Twoje dzieci. W sytuacji zagrożenia będziesz mógł skorzystać z informacji, które wcześniej przygotujesz. Sporządzony plan omów z innymi członkami rodziny.

Czytaj całość publikacji "PLAN BEZPIECZEŃSTWA DLA OSOBY DOTKNIĘTEJ PRZEMOCĄ W RODZINIE"

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY DĄBROWA NA LATA 2016 - 2020.

Data publikacji: 2017-04-24

W załączeniu Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

Data publikacji: 2017-04-24

W załączeniu informator

Załączniki:

 1. INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE (plik pdf 4958KB)

NIEBIESKA LINIA- ZMIANA NUMERU TELEFONU

Data publikacji: 2017-01-25

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia poinformowało, że rozszerzyło swoją działalność w zakresie Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, który
od 1 stycznia 2017 r. zmienił numer telefonu i pracuje przez całą dobę. Pogotowie oferuje pomoc
psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i świadkom przemocy w rodzinie.
Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym. Ponadto
podejmuje działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia
pomocy osobom, które tego potrzebują, interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo
z użyciem przemocy, a także oferuje konsultacje dla specjalistów, którzy w pracy zawodowej
spotykają się z problematyka przemocy w rodzinie.

Załączniki:

 1. szczegółowa oferta Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (plik pdf 653KB)

Niebieska Linia pomaga ofiarom przemocy

Data publikacji: 2015-02-09

Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info