Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu

Data publikacji: 2022-07-05

.

Działania profilaktyczne prowadzone w czerwcu 2022r.

Data publikacji: 2022-06-07

W dniu 4 i 5 czerwca 2022r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie porozumienia z GOKIR w Dąbrowie oraz PZW Komprachcice współorganizowała Pikniki dla dzieci – Dzień Dziecka i Zawody Wędkarskie.  Imprezy miały charakter profilaktyczny m.in. prowadzono kampanie: STOP UZALEŻNIENIOM; STOP PREZMOCY; NIE HEJTUJ !

Przedsięwzięcia miały na celu integrację społeczną, promowanie zdrowego stylu życia, oraz ukazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież z terenu Gminy Dąbrowa. Podjęte działania były zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2022-2025.  

Podczas Pikników zarówno dla dzieci jak i dla rodziców przygotowano szereg atrakcji takich jak: warsztaty profilaktyczne, pogadanki nt. uzależnień behawioralnych a każde dziecko otrzymało gadżety profilaktyczne.

Stoisko przygotowane przez GKRPA cieszyło się dużą popularnością.

...........

SERDECZNIE ZAPRASZMY

Data publikacji: 2022-06-02

.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2022-2025

Data publikacji: 2022-05-26

Załączniki:

 1. . (plik pdf 2726KB)

Ważne informacje dla Uchodźców

Data publikacji: 2022-05-05

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uruchomiło Telefon Zaufania dla osób z Ukrainy, doświadczających problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i ich bliskich. Do dyspozycji są dwa numery: 800 11 08 119 (bezpłatny) oraz 22 290 70 00 (płatny wg. taryfy operatora).

Marzec z profilaktyką uzależnień

Data publikacji: 2022-03-25

Małgorzata Zaparta – Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , Kierownik OPS
Miesiąc marzec był dedykowany Profilaktyce nt. uzależnień w Naszej Gminie. 
W tym czasie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała łącznie 10 warsztatów profilaktycznych realizowanych w przedszkolach (6), szkołach (3)
oraz placówce wsparcia dziennego. Warsztaty skierowane były głównie do dzieci i młodzieży ale również do rodziców. Program wczesnej profilaktyki pn. Debata był przeprowadzony
w szkołach zaś Cukierki w przedszkolach a w Palcówce Wsparcia dziennego w Dąbrowie odbyło się spotkanie z rodzicami nt. uzależnień behawioralnych
i substancji psychoaktywnych.
Warsztaty dla młodzieży w szkołach ( Debata) miały charakter uprzedzający, zadaniem było zapobieganie przedwczesnemu używania alkoholu
i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości oraz kształtowanie prawidłowych przekonań normatywnych dot. środków psychoaktywnych.
Spotkanie z dziećmi w przedszkolach podczas którego realizowany był program Cukierki opierał się na pracy z bajką profilaktyczno-wychowawczą, która ukrywała w swojej fabule interesującą kombinację treści. Celem programu było: przybliżenie dzieciom podstawowych informacji nt. środków uzależniających
i zagrożeń z nimi związanych. Kształtowanie dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi, ukazanie potrzeby kontaktu
z zaufanymi dorosłymi w sytuacjach zagrożenia własnego oraz rozwijanie postawy szacunku
i zaufania w stosunku do personelu pedagogicznego i technicznego.
Ponadto, spotkanie z rodzicami pn. Jak zapobiegać zachowaniom ryzykownym podejmowanym przez dzieci i młodzież dostarczyło rodzicom wiedzy nt. przyczyn zachowań ryzykownych podejmowanych przez dzieci i młodzież, sposobów zapobiegania
tym zachowaniom oraz umiejętności pomocy dziecku eksperymentującemu czy uzależnionemu od środków psychoaktywnych, komputera, Internetu, gier.
Zorganizowane zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem i frekwencjom. Pragnę  również podkreślić, że realizowane programy w ww. placówkach miały charakter wychowawczy, który ma ogromne znaczenie w profilaktyce o charakterze uprzedzającym.
                                                                                                                                                                                            ~`M. Zaparta~`

 

.

Profilaktyka

Data publikacji: 2022-01-17

W 2021r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała 17 warsztatów profilaktycznych w szkołach oraz placówce wsparcia dziennego. Warsztaty skierowane były w szczególności do dzieci i młodzieży ale również do rodziców.

Tematyka warsztatów:

1. „Pokonaj Przemoc” - przeciwdziałanie przemocy, agresji i mowie nienawiści”;

2.„Nie daj się uzależnieniom” – przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży;

3.„Wyloguj się z sieci” – przeciwdziałanie uzależnieniom od nowych mediów;  

4. „Dopalacze. Zażyjesz – Przepadniesz” – przeciwdziałanie zażywaniu i eksperymentowaniu z dopalaczami.

Dodatkowo, w ramach działań profilaktycznych zorganizowano ognisko dla dzieci i młodzieży podczas którego uczestnicy uzyskali informacje nt. agresji, przemocy oraz fonoholizmu.
W trakcie spotkania został przeprowadzony warsztat z leśnikiem nt. zachowania się w lesie. Podczas prowadzonej kampanii profilaktycznej rozdano gadżety profilaktyczne dla dzieci tj.: odblaski, kolorowanki, długopisy, piłki, ulotki, breloki itp.

Warto podkreślić, że nadal trwa gminna kampania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „STOP Przemocy”. Podczas kampanii mieszkańcy Gminy Dąbrowa mają możliwość kontaktu ze specjalistami oraz uzyskania porady i pomocy. Organizatorem akcji jest Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dąbrowie działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dyżury specjalistów pełnione w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie,
po wcześniejszym umówieniu się na wizytę  nr tel. 77 464 17 78

...

Harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego w Gminie Dabrowa na rok 2022

Data publikacji: 2022-01-04

harmonogram PK 2022

Działania profilaktyczne listopad 2021r.

Data publikacji: 2021-10-29

 

 

.

Załączniki:

 1. . (plik pdf 323KB)

KAMPANIA PROFILATYCZNA

Data publikacji: 2021-10-15

Drodzy Mieszkańcy,

od październiak do listopada prowadzimy w szkołach, przedszkolach, klubach Senior + kampanie profilaktyczne dot. Przeciwdziałania PrzemocywRodzinie#NieDajsięTrolować#NarkotykiKradnąŻycie#NiePij#WzdrowymCieleZdrowyDuch#Empatia#
NieDajsięUzależnieniom#

W trakcie działań profilaktycznych przeprowadzonych zostanie łącznie 17 warszatów organizowanych przez GKRPA a Dzieci i Młodziez dodatkowo otrzymają barwne gadżety!!! UG#OPS#PROFILAKTYKA#GKRPA

..

Dąbrowskie kino plenerowe

Data publikacji: 2021-08-18

W dniu 13 sierpnia 2021r. przed budynkiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie miało miejsce Dąbrowskie Kino Plenerowe zorganizowane przez GOKIR w Dąbrowie przy udziale GKRPA w Dąbrowie. Wieczór rozpoczęto animacjami dla najmłodszych widzów. O 20:30 wyświetlono film pt. Halvdan- prawie wiking.

......

Bezpłatne świadczenia medyczne w kierunku nadwagi, otyłości i cukrzycy

Data publikacji: 2021-06-28

Gmina Dąbrowa wraz z  Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie oraz Uniwersyteckim Szpitalem Kliniczny w Opolu w ramach realizacji projektu pn. „Zmień styl życia i sięgnij po zdrowie” zaprasza na bezpłatne świadczenia medyczne w kierunku nadwagi, otyłości i cukrzycy.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wśród mieszkańców świadomości w zakresie ryzyka zachorowania na cukrzycę, z powodu nadwagi i otyłości oraz poziomu wiedzy na temat sposobów redukcji czynników ryzyka choroby.

Udział w projekcie jest bezpłatny dla osób w wieku 6-65 lat, a w jego ramach przewiduje się przeprowadzenie świadczeń w następującym zakresie:

I ETAP BADANIA PRZESIEWOWE

Indywidualne badania diagnostyczne: wizyta na terenie Gminy Dąbrowa

- pomiar wzrostu i masy ciała celem określenia wartości wskaźnika BMI,

- pomiar ciśnienia tętniczego krwi,

- pomiar obwodu talii.

 II ETAP multikomponentowa opieka nad osobą z nadwagą i otyłością pod okiem zespołu multidyscyplinarnego, obejmująca 3 komponenty:

- dietetyczny – dietoterapia otyłości trwająca nie krócej niż 3 miesiące;

- aktywności fizycznej indywidualnej i grupowej – zapoznanie uczestników z rodzajami ćwiczeń, które pozwolą zmniejszyć masę ciała oraz rozwinąć potrzebę podejmowania aktywności fizycznej;

- interwencji behawioralnych, indywidualne konsultacje z psychologiem – to kolejny ważny element wsparcia multikomponentowej interwencji, pozwalający uczestnikom na dokonanie zmiany w prowadzeniu dotychczasowego trybu życia oraz umacnianie motywacji do działania;

- wizyty kontrolne, monitorujące i podsumowujące udział w projekcie.

Terminy wizyt dietetyka na terenie Gminy Dąbrowa:

 1. Dąbrowa – Klub Seniora 01 lipca godz.14-17.
 2. Chróścina - salka przy Parafii 08 lipca godz. 14-17.
 3. Żelazna - Klub Seniora 15 lipca godz. 10-14.
 4. Niewodniki - świetlica wiejska 22 lipca godz. 14-17.

Z poważaniem

Małgorzata Zaparta

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Święto Rodziny 2021r.

Data publikacji: 2021-06-02

W dniu 30 maja 2021r. na terenie boiska LZS Dąbrowa wspólnie obchodziliśmy Święto Rodziny. Wśród mnóstwa atrakcji przygotowanych dla mieszkańców Gminy, można było zaczerpnąć informacji nt. profilaktyki oraz sposobów poradzenia sobie z różnego rodzaju uzależnieniami. Na stoisku Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udzielano wskazówek na wybrany temat, rozdawano ulotki profilaktyczne, jak również przeróżne gadżety (długopisy, piłki, smycze, gry o tematyce antyalkoholowej oraz opaski).

...

Telefon zaufania

Data publikacji: 2021-04-22

.

Harmonogram Punktu Konsultacyjnego na 2021 rok

Data publikacji: 2021-01-25

W załączeniu nowy harmonogram PK na 2021

Załączniki:

 1. harmonogram PK (plik pdf 217KB)

Ciąża bez alkoholu

Data publikacji: 2021-04-19

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD), występujących u kobiet, które spożywały alkohol w czasie ciąży. Sczegółowe informacje na stronie internetowej:. http://www.ciazabezalkoholu.pl/

.

Działania profilaktyczne

Data publikacji: 2020-10-23

Rosnąca liczba zachowań problemowych w grupach dzieci i młodzieży, a także pojawianie się nowych zagrożeń dla ich prawidłowego rozwoju, wywołują coraz większy niepokój dorosłych. Dlatego Gminna komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Dyrektorami Szkół z terenu gm. Dąbrowa podjęła decyzję o zorganizowaniu cyklu warsztatów profilaktycznych dla wszystkich uczniów. W październiku przeprowadzono 26 warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych dotyczycących tematyki ,,Wyloguj się z sieci, ,,Nie daj się uzależnieniom, ,,Pokonaj przemoc, ,,Dopalacze. Zażyjesz - Przepadniesz.

Ponadto, w trakcie festynu rodzinnego zorganizowanego w Niewodnikach GKRPA prowadziła kampanie informacyjno-promocyjną dotyczącą tematyki uzależnień behawioralnych; Stop- Przemocy,; Umiem Powiedzieć NIE; STOP-Uzależnieniom; Piramida Zdrowego Stylu Życia; MYJ Ręce; Cyberprzestrzeń;
Nie-Hejtuj. Nasze Stoisko Profilaktyczne cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy.

Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Małgorzata Zaparta

.FESTYN RODZINNY W NIEWODNIKACHFESTYN RODZINNY W NIEWODNIKACHFESTYN RODZINNY W NIEWODNIKACHFESTYN RODZINNY W NIEWODNIKACHFESTYN RODZINNY W NIEWODNIKACHFESTYN RODZINNY W NIEWODNIKACHFESTYN RODZINNY W NIEWODNIKACH

Sportowe zakończenie lata w Naroku

Data publikacji: 2020-10-23

Na zakończenie lata przy udziale LZS Narok i GKRPA w Dąbrowie zorganizowano rozgrywki piłkarskie dla najmłodszych. Podczas rozgrywek w ramach działań GKRPA wręczano dzieciom materiały profilaktyczne dotyczące: przemocy, zagrożeń związanych ze spożywaniem napojów energetycznych, niebezpieczeństw czyhających w cyberprzestrzeni oraz uzależnień.

FESTYN RODZINNY W NIEWODNIKACHFESTYN RODZINNY W NIEWODNIKACHFESTYN RODZINNY W NIEWODNIKACHFestynFESTYN RODZINNY W NIEWODNIKACHZakończenie lata

Izolacja dzieci w czasach epidemii

Data publikacji: 2020-06-08

Zachęcamy do przeczytania artykułu pedagoga szkolnego z PSP w Dąbrowie Pani Danuty Antonowskiej nt. Izolacja dzieci w dobie koronawirusa.

Załączniki:

 1. Dzieci w czasach koronawirusa (plik docx 13KB)

Dzień dziecka na sportowo

Data publikacji: 2020-06-05

Tegoroczny Dzień Dziecka w Naroku upłynął w duchu sportowej rywalizacji. Szkółka piłkarska zorganizowana przez LZS Narok przeprowadziła zajęcia trenerskie dla najmłodszych piłkarzy współfinansowane przez GKRPA w Dąbrowie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dzień dziecka na sportowoDzień dziecka na sportowoDzień dziecka na sportowoDzień dziecka na sportowo

Osobisty plan awaryjny, RPO radzi, jak uciekać od sprawców przemocy domowej

Data publikacji: 2020-05-26

Dla wielu Polek i Polaków dom nie jest bezpiecznym miejscem, zwłaszcza w czasie pandemii. Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował osobisty plan awaryjny. To instrukcja, która mówi jak chronić się przed przemocą domową i gdzie szukać pomocy.

Załączniki:

 1. Osobisty plan awaryjny, RPO radzi, jak uciekać od sprawców przemocy domowej (plik pdf 431KB)

Bezpłatna aplikacja mobilna

Data publikacji: 2020-04-16

Aplikacja "Twój Parasol" jest narzędziem praktycznie i skutecznie umożliwiającym uzyskanie wsparcia oraz niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Pozwala na dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail a także daje możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach. Więcej informacji na stronie twojparasol.com

Kilka informacji o e- papierosach

Data publikacji: 2020-04-16

Warto to wiedzieć o e-papierosach

Załączniki:

 1. E-papierosy... (plik docx 30KB)

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa za 2019r.

Data publikacji: 2020-04-16

W załączniku przedstawiamy treść sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa za 2019r.

Załączniki:

 1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa za 2019r. (plik pdf 1502KB)

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie

Data publikacji: 2020-04-16

Z dniem 05.02.2020 r. Pełnomocnikiem Wójta Gminy Dąbrowa ds. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została Pani Małgorzata Zaparta. Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia się następująco:
1. Pani Izabela Gancarczyk - Przewodnicząca Komisji,
2. Pani Elżbieta Knosala - Wiceprzewodnicząca Komisji,
3. Pani Małgorzata Zaparta - członek Komisji,
4. Pani Danuta Antonowska - członek Komisji,
5. Pani Anita Jończyk - Członek Komisji.

Uchwała rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2018-2020

Data publikacji: 2020-01-31

Poniżej przedstawiamy treść uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2018-2020 wraz z treścią Programu

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na 2020r.

Data publikacji: 2020-01-31

Poniżej przedstawiamy Uchwałę Rady Gminy Dąbrowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu GKRPA na 2020r.

Załączniki:

 1. Uchwała w sprawie przyjęcia GKRPA dla Gminy Dąbrowa na 2020r. (plik pdf 188KB)

Nowy harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego 2020

Data publikacji: 2020-01-10

W załączeniu nowy harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego w 2020 roku

Załączniki:

 1. Nowy harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego 2020 (plik odt 9KB)

Uchwała Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2018-2020

Data publikacji: 2019-01-31

Poniżej przedstawiamy treść uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2018-2020 wraz z treścią Programu

Załączniki:

 1. Uchwała Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2018-2020 (plik pdf 183KB)

Nowy harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego

Data publikacji: 2019-01-02

W załączeniu nowy harmonogram PK

Załączniki:

 1. Nowy harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego (plik odt 8KB)

Poszerzona oferta WOTUiW

Data publikacji: 2018-09-19

W załączeniu pismo Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu

Załączniki:

 1. Poszerzona oferta WOTUiW (plik pdf 389KB)

Harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego

Data publikacji: 2018-01-03

W załączeniu harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego na I półrocze 2018 roku

Załączniki:

 1. Harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego (plik doc 30KB)

Harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego

Data publikacji: 2017-09-01

W załączeniu harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego

Załączniki:

 1. Harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego (plik doc 28KB)

Grafik zajęć świetlicowych w czasie wakacji 2017 r.

Data publikacji: 2017-07-04

W załączeniu harmonogram zajęć

Załączniki:

 1. Grafik zajęć świetlicowych w czasie wakacji 2017 r. (plik pdf 22KB)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie

Data publikacji: 2017-05-16

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi art. 41 ust.3 ( Dz. U. z 2015r., poz. 1286 z późni. zm.).
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie mieści się przy Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. PL. Powstańców Śl. 2 pok. nr 4.Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie wchodzą :

Marzena Nowak - Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w Gminie Dąbrowa
Izabela Gancarczyk - Przewodniczący Komisji
Grzegorz Wocka - Z-ca Przewodniczącego
Zofia Krawczuk - Członek

Wniosek o podjęcie leczenia odwykowego może złożyć do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
członek rodziny, krewny, sąsiad lub instytucja : Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Prokuratura, kuratorzy, itp. z uwagi na :

rozkład życia rodzinnego,
demoralizację małoletnich,
uchylanie się od pracy,
systematyczne zakłócanie spokoju lub porządek publicznego.

Jak wygląda procedura uruchomienia sprawy przez GKRPA

- rozpatrzenie zasadności wniosku o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego w stosunku do
osób nadużywających alkoholu,
- przeprowadzenie z osobami rozmowy motywującej do podjęcia leczenia,
- gromadzenie dokumentów w sprawie nadużywania alkoholu względem osoby wobec której
wszczęto postępowanie w przedmiocie uzależnienia,
- w przypadku odmowy podjęcia dobrowolnego leczenia przez osobę mającą problem alkoholowy,
kieruje się ją na badania przeprowadzone przez biegłych sądowych (psychiatrę i psychologa) w
celu uzyskania stosownej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- po uzyskaniu opinii biegłych GKRPA kieruje wniosek do Sądu o wszczęcie postępowania w
sprawie nałożenia obowiązku podjęcia leczenia odwykowego.
Dobrowolne podjęcie leczenia daje największe szanse powodzenia. Każda osoba decydująca się na dobrowolne leczenie otrzymuje podczas spotkania z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informacje o ofertach miejsc i instytucji świadczących pomoc w leczeniu uzależnienia. Leczenie jest bezpłatne. Osoba, która dobrowolnie podejmie leczenie w wybranym przez siebie ośrodku, cyklicznie przedstawia Komisji podejmowane działania potwierdzające czy dana osoba leczy się i utrzymuje abstynencję.
W przypadku zaprzestania leczenia i powrotu do nałogu sprawa może być skierowana do
właściwego Sądu.

Załączniki:

 1. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2016 (plik pdf 1097KB)
 2. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2016r. (plik pdf 852KB)
 3. regulamin GKRPA (plik pdf 1049KB)

Ferie Zimowe 2017

Data publikacji: 2017-02-09

W załączeniu plakat informacyjny

Załączniki:

 1. Ferie Zimowe 2017 (plik pdf 83KB)

Harmonogram Punktu Konsultacyjnego 2017

Data publikacji: 2017-01-10

W załączeniu nowy harmonogram Punktu Konsultacyjnego

Załączniki:

 1. Harmonogram Punktu Konsultacyjnego 2017 (plik doc 14KB)

Harmonogram Punktu Konsultacyjnego

Data publikacji: 2016-09-12

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym harmonogramem działalności Punktu Konsultacyjnego

Załączniki:

 1. Harmonogram Punktu Konsultacyjnego (plik doc 14KB)

Zajęcia świetlicowe w okresie wakacji

Data publikacji: 2016-07-01

W załączeniu harmonogram zajęć w świetlicach w okresie wakacji

Załączniki:

 1. Zajęcia świetlicowe w okresie wakacji (plik doc 9KB)

Uwaga !!! Zmiana harmonogramu Punktu Konsultacyjnego !!!

Data publikacji: 2016-04-13

Punkt Konsultacyjny w Dąbrowie w dniu 15 kwietnia 2016 r. będzie nieczynny, w zamian będzie można skorzystać z Punktu w dniu 18 kwietnia 2016 r. w godzinach od 15:30 do 17:30.

Punkt Konsultacyjny

Data publikacji: 2016-03-31

Punkt Konsultacyjny w Dąbrowie przy ul. Plac Powstańców Śl. 2 pok. nr 4

Dyżury terapeutyczne w Punkcie Konsultacyjnym pełni psychoterapeuta Pani Danuta Kucharczyk.

Zadania punktu:

- motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i współuzależnionych do podjęcia leczenia
odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego,
- udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
- rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o
możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
- inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.
Psychoterapeuta pomaga także w problemach depresyjnych, stanach lękowych, fobiach, stresie pourazowym, zaburzeniach emocjonalnych, zaburzeniach w odżywianiu ( anoreksji, bulimii, otyłości ), kryzysach życiowych oraz innych schorzeniach i problemach natury psychologicznej.

Załączniki:

 1. harmonogram działalności Punktu Konsultacyjnego (plik pdf 222KB)

SIERPIEŃ MIESIĄCEM TRZEŹWOŚCI

Data publikacji: 2015-07-30

8 Sierpnia 2015 o godz. 18.00 - 20.00
Zapraszamy na czuwanie modlitewne do Kościoła w WINOWIE na wspólną modlitwę o trzeźwość narodu. Chcemy prosić za tych, którzy cierpią z powodu uzależnień ale też za tych, którzy alkoholu nie potrzebują. Aby każdy z nas potrafił trzeźwo myśleć, żyć zgodnie z sumieniem i rozumem.