Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Programy i sprawozdania - wybierz podmenu:

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026

Data publikacji: 2022-05-27

Przedstawiamy Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026

Załączniki:

 1. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 (plik pdf 801KB)

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2021

Data publikacji: 2022-05-27

Przedstawiamy Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2021

Załączniki:

 1. Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2021 rok (plik pdf 2833KB)

Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dąbrowa oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Data publikacji: 2022-05-27

Przedstawiamy uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dąbrowa oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Załączniki:

 1. powoływanie i odwoływanie członków ZI w Gminie Dąbrowa (plik pdf 197KB)

Sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego za 2021 rok

Data publikacji: 2022-05-27

Przedstawiamy sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego  Gminy Dabrowa działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, za rok 2021

Załączniki:

 1. sprawozdanie z pracy ZI za 2021 rok (plik pdf 2484KB)

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

Data publikacji: 2022-05-27

Przedstawiamy Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

Załączniki:

 1. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 (plik pdf 481KB)

Sprawozdanie z Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2021 rok

Data publikacji: 2022-05-27

Przedstawiamy sprawozdanie z Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2021 rok

Załączniki:

 1. sprawozdanie z Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2021 rok (plik pdf 2586KB)

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie za 2021 rok

Data publikacji: 2022-05-27

Przedstawiamy sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie za 2021 rok

Załączniki:

 1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie za 2021 rok (plik pdf 5769KB)

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2021 dla Gminy Dąbrowa

Data publikacji: 2022-05-27

Przedstawiamy Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej  za rok 2021 dla Gminy Dąbrowa zawierającą analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej

Załączniki:

 1. OZPS za 2021 rok (plik pdf 2069KB)

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2021

Data publikacji: 2022-05-26

Przedstawiamy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2021

Załączniki:

 1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2021 (plik pdf 242KB)

Sprawozdanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa za rok 2021

Data publikacji: 2022-05-26

Przedstawiamy sprawozdanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa za rok 2021

Załączniki:

 1. sprawozdanie z z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa za rok 2021 (plik pdf 2200KB)

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2021-2025

Data publikacji: 2022-05-26

Przedstawiamy Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2021-2025

Załączniki:

 1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2021-2025 (plik pdf 217KB)

Sprawozdanie z Gminnego Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa za 2021

Data publikacji: 2022-05-26

Przedstawiamy sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa za 2021

Załączniki:

 1. sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa za 2021 (plik pdf 2200KB)