Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Programy i sprawozdania - wybierz podmenu:

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

Data publikacji: 2022-05-26

Przedstawiamy Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

Załączniki:

 1. program wspierania rodziny 2020 (plik pdf 481KB)

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021, za rok 2020

Data publikacji: 2022-05-26

Przedstawiamy sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2020

Załączniki:

 1. sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021, za rok 2020 (plik pdf 3155KB)

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2020

Data publikacji: 2022-05-26

Przedstawiamy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2020

Załączniki:

 1. program z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (plik pdf 192KB)

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa za rok 2020

Data publikacji: 2022-05-26

Przedstawiamy sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa za rok 2020

Załączniki:

 1. sprawozdanie z z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa za rok 2020 (plik pdf 2066KB)

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2018-2020

Data publikacji: 2022-05-26

Przedstawiamy Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2018-2020

Załączniki:

 1. Program z Narkomanii (plik pdf 183KB)

Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa za 2020 rok

Data publikacji: 2022-05-26

Przedstawiamy sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa za 2020 rok

Załączniki:

 1. sprawozdanie z narkomanii (plik pdf 2066KB)

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

Data publikacji: 2022-05-26

Przedstawiamy Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

Załączniki:

 1. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 (plik pdf 2357KB)

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2020 rok

Data publikacji: 2022-05-26

Przedstawiamy sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2020 rok

Załączniki:

 1. sprawozdanie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2020 rok (plik pdf 2357KB)

Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dąbrowa oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Data publikacji: 2022-05-26

Przedstawiamy uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dąbrowa oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Załączniki:

 1. powoływanie i odwoływanie członków ZI w Gminie Dąbrowa (plik pdf 197KB)

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Dąbrowa działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2020

Data publikacji: 2022-05-26

Przedstawiamy sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Dąbrowa działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2020

Załączniki:

 1. sprawozdanie z działalności ZI za 2020 (plik pdf 2063KB)

Sprawozdanie z działalności OPS w Dąbrowie za 2020 rok

Data publikacji: 2022-05-26

Przedstawiamy sprawozdanie z działalności OPS w Dąbrowie za 2020 rok

Załączniki:

 1. sprawozdanie z działalności OPS za 2020 (plik pdf 5365KB)

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok

Data publikacji: 2022-05-26

Przedstawiamy Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok zawierającą analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w Gminie Dąbrowa 

Załączniki:

 1. OZPS za 2020 (plik pdf 2056KB)