ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Nabory na stanowiska
← Powrót do strony głównej

Nabory na stanowiska

Ikonka symbolizująca artykuł

NABÓR DO PROGRAMU "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - EDYCJA 2023

2023-01-20

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie ogłasza nabór do Programu ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023,  w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej .

Załączniki:

 1. Nabór do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2023 (plik pdf 261KB)
 2. Karta zgłoszenia do Programu zał.1 (plik DOCX 39KB)
 3. Karta zakresu czynności zał.2 (plik DOCX 26KB)
 4. Klauzula Informacyjna RODO - zał.3 (plik DOCX 23KB)
 5. Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2023 zał. 4 (plik DOCX 76KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na stanowisko Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej- edycja 2023

2023-01-20

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie ogłasza nabór na  stanowisko Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
w ramach resortowego Programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023, Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Załączniki:

 1. Nabór na stanowisko Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (plik pdf 220KB)
 2. Kwestonariusz osobowy - zał. 1 (plik odt 8KB)
 3. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych - zał. 2 (plik pdf 192KB)
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał.3 (plik DOCX 23KB)
 5. Karta zakresu czynności asystenta- zał. 4 (plik DOCX 26KB)
 6. Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2023- zał. 5 (plik DOCX 76KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru nr OPS.0110.1.2022 na wolne stanowisko Inspektor w zespole ds. świadczeń przyznawanych decyzją

2022-11-23

Informacja o wynikach naboru nr OPS.0110.1.2022 na wolne stanowisko Inspektor w zespole ds. świadczeń przyznawanych decyzją

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach (plik pdf 205KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy Inspektor w zespole ds. świadczeń przyznawanych decyzją sporządzony w dniu 21 listopada 2022 r.

2022-11-22

Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy Inspektor w zespole ds. świadczeń przyznawanych decyzją sporządzony w dniu 21 listopada 2022 r.

Załączniki:

 1. Protokół (plik pdf 318KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent do spraw świadczeń w dziale Pierwszego Kontaktu

2019-12-30
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent do spraw świadczeń w dziale Pierwszego Kontaktu

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent do spraw świadczeń w dziale Pierwszego Kontaktu (plik pdf 159KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na wolne stanowisko pracy w dziale Pierwszego Kontaktu

2019-12-09
W załączeniu informacja o naborze

Załączniki:

 1. Nabór na wolne stanowisko pracy w dziale Pierwszego Kontaktu (plik odt 5KB)

 2. Warning: finfo::file(../../files/dabrowa/247_111209134005_Oswiadczenie-o-posiadaniu-nieposzlakowanej-opinii.pdf): failed to open stream: No such file or directory in /home/server731134/ftp/www/osrodki/dabrowa_www/srodek_artykul_zalaczniki.php on line 15

  Warning: filesize(): stat failed for ../../files/dabrowa/247_111209134005_Oswiadczenie-o-posiadaniu-nieposzlakowanej-opinii.pdf in /home/server731134/ftp/www/osrodki/dabrowa_www/srodek_artykul_zalaczniki.php on line 17
 3. Nabór na wolne stanowisko pracy w dziale Pierwszego Kontaktu (plik pdf 0KB)

 4. Warning: finfo::file(../../files/dabrowa/247_111209133949_oswiadczenie-o-niekaralnosci.docx): failed to open stream: No such file or directory in /home/server731134/ftp/www/osrodki/dabrowa_www/srodek_artykul_zalaczniki.php on line 15

  Warning: filesize(): stat failed for ../../files/dabrowa/247_111209133949_oswiadczenie-o-niekaralnosci.docx in /home/server731134/ftp/www/osrodki/dabrowa_www/srodek_artykul_zalaczniki.php on line 17
 5. Nabór na wolne stanowisko pracy w dziale Pierwszego Kontaktu (plik docx 0KB)
 6. Nabór na wolne stanowisko pracy w dziale Pierwszego Kontaktu (plik pdf 193KB)

 7. Warning: finfo::file(../../files/dabrowa/247_111209133922_kwestionariusz-osobowy-kandydata-ubiegajacego-sie-o-zatrudnienie_OPS_2019.docx): failed to open stream: No such file or directory in /home/server731134/ftp/www/osrodki/dabrowa_www/srodek_artykul_zalaczniki.php on line 15

  Warning: filesize(): stat failed for ../../files/dabrowa/247_111209133922_kwestionariusz-osobowy-kandydata-ubiegajacego-sie-o-zatrudnienie_OPS_2019.docx in /home/server731134/ftp/www/osrodki/dabrowa_www/srodek_artykul_zalaczniki.php on line 17
 8. Nabór na wolne stanowisko pracy w dziale Pierwszego Kontaktu (plik docx 0KB)
 9. Nabór na wolne stanowisko pracy w dziale Pierwszego Kontaktu (plik pdf 194KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Konkurs ofert dotyczący wyboru dziennego opiekuna

2019-08-14
Wójt Gminy Dąbrowa ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennego opiekuna.

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku życia, zgodnie z zapisami Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2019r poz. 688).

Do zadań dziennego opiekuna, należy w szczególności:

zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Dzienny opiekun sprawuje opiekę maksymalnie nad pięciorgiem dzieci.

Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu z dnia 24 października 2018 r. Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057) wraz z kompletem załączników w nieprzekraczalnym terminie
do 4 września 2019r.

Oferty należy składać lub przesłać listem poleconym na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie, 49-120 Dąbrowa, Pl. Powstańców Śl. 2 z dopiskiem KONKURS W SPRAWIE WYBORU DZIENNEGO OPIEKUNA (liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie).

Odpowiedzi na wszelkie pytanie można uzyskać pod numerem telefonu 77 464 17 78

Załączniki:

 1. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennego opiekuna (plik pdf 158KB)
 2. Ogłoszenie ( warunki,wymogi, termin i miejsce składania ofert) (plik pdf 1709KB)
 3. Wzór ofert opiekun dzienny (plik pdf 164KB)
 4. załącznik nr 1 oświadczenie o niekaralności (plik pdf 133KB)
 5. załącznik nr 2 oświadczenie o warunkach lokalowych (plik pdf 371KB)
 6. załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu kryteriów art. 39 ust.1 ustawy (plik pdf 178KB)
 7. załącznik nr 4 oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 298KB)
 8. Załącznik nr 5 oświadczenie stanie zdrowia (plik pdf 138KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

NABÓR NA WYCHOWAWCĘ PODWÓRKOWEGO

2018-05-15
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie ogłasza nabór na wychowawcę podwórkowego. W załączeniu szczegóły.

Załączniki:

 1. NABÓR NA WYCHOWAWCĘ PODWÓRKOWEGO (plik pdf 696KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

WYNIKI NABORU

2018-04-20
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds świadczeń

Załączniki:

 1. WYNIKI NABORU (plik docx 14KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Lista kandydatów do kolejnego etapu rekrutacji

2018-04-20
Lis

Załączniki:

 1. Lista kandydatów do kolejnego etapu rekrutacji (plik pdf 186KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na zastępstwo na stanowisko: referent ds. świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie, Plac Powstańców Śląskich 2 49-120 Dąbrowa na zastępstwo

2018-04-03
KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko: referent ds. świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie, Plac Powstańców Śląskich 2 49-120 Dąbrowa.

Załączniki:

 1. kwestionariusz osobowy (plik pdf 38KB)
 2. oświadczenie o stanie zdrowia (plik pdf 193KB)
 3. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych (plik pdf 116KB)
 4. ogłoszenie o naborze (plik pdf 240KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika socjalnego

2017-04-05
W załączeniu lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Załączniki:

 1. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika socjalnego (plik pdf 38KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wyniki naboru na stanowisko pracownika socjalnego

2017-04-05
W załączeniu wyniki naboru na stanowisko pracownika socjalnego

Załączniki:

 1. Wyniki naboru na stanowisko pracownika socjalnego (plik pdf 35KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na asystenta rodziny

2015-04-16
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie prowadzi nabór do pracy na stanowisku: ASYSTENT RODZINY w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015

Czytaj całość artykułu "Nabór na asystenta rodziny"

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy (plik doc 49KB)
 2. Oświadczenia (plik doc 25KB)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

ul. Powstańców Śl. 2
49-120 Dąbrowa
tel. (77)464-17-78

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności