Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent do spraw świadczeń w dziale Pierwszego Kontaktu

Data publikacji: 2019-12-30

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent do spraw świadczeń w dziale Pierwszego Kontaktu

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent do spraw świadczeń w dziale Pierwszego Kontaktu (plik pdf 159KB)

Nabór na wolne stanowisko pracy w dziale Pierwszego Kontaktu

Data publikacji: 2019-12-09

W załączeniu informacja o naborze

Załączniki:

 1. Nabór na wolne stanowisko pracy w dziale Pierwszego Kontaktu (plik odt 5KB)
 2. Nabór na wolne stanowisko pracy w dziale Pierwszego Kontaktu (plik pdf 114KB)
 3. Nabór na wolne stanowisko pracy w dziale Pierwszego Kontaktu (plik docx 13KB)
 4. Nabór na wolne stanowisko pracy w dziale Pierwszego Kontaktu (plik pdf 193KB)
 5. Nabór na wolne stanowisko pracy w dziale Pierwszego Kontaktu (plik docx 22KB)
 6. Nabór na wolne stanowisko pracy w dziale Pierwszego Kontaktu (plik pdf 194KB)

Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent Rodziny

Data publikacji: 2019-12-09

W załączeniu informacja o naborze

Załączniki:

 1. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent Rodziny (plik odt 6KB)
 2. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent Rodziny (plik odt 5KB)
 3. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent Rodziny (plik pdf 114KB)
 4. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent Rodziny (plik pdf 193KB)
 5. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent Rodziny (plik docx 22KB)
 6. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent Rodziny (plik pdf 1034KB)

Konkurs ofert dotyczący wyboru dziennego opiekuna

Data publikacji: 2019-08-14

Wójt Gminy Dąbrowa ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennego opiekuna.

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku życia, zgodnie z zapisami Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2019r poz. 688).

Do zadań dziennego opiekuna, należy w szczególności:

zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Dzienny opiekun sprawuje opiekę maksymalnie nad pięciorgiem dzieci.

Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu z dnia 24 października 2018 r. Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057) wraz z kompletem załączników w nieprzekraczalnym terminie
do 4 września 2019r.

Oferty należy składać lub przesłać listem poleconym na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie, 49-120 Dąbrowa, Pl. Powstańców Śl. 2 z dopiskiem KONKURS W SPRAWIE WYBORU DZIENNEGO OPIEKUNA (liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie).

Odpowiedzi na wszelkie pytanie można uzyskać pod numerem telefonu 77 464 17 78

Załączniki:

 1. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennego opiekuna (plik pdf 158KB)
 2. Ogłoszenie ( warunki,wymogi, termin i miejsce składania ofert) (plik pdf 1709KB)
 3. Wzór ofert opiekun dzienny (plik pdf 164KB)
 4. załącznik nr 1 oświadczenie o niekaralności (plik pdf 133KB)
 5. załącznik nr 2 oświadczenie o warunkach lokalowych (plik pdf 371KB)
 6. załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu kryteriów art. 39 ust.1 ustawy (plik pdf 178KB)
 7. załącznik nr 4 oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 298KB)
 8. Załącznik nr 5 oświadczenie stanie zdrowia (plik pdf 138KB)

NABÓR NA WYCHOWAWCĘ PODWÓRKOWEGO

Data publikacji: 2018-05-15

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie ogłasza nabór na wychowawcę podwórkowego. W załączeniu szczegóły.

Załączniki:

 1. NABÓR NA WYCHOWAWCĘ PODWÓRKOWEGO (plik pdf 696KB)

WYNIKI NABORU

Data publikacji: 2018-04-20

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds świadczeń

Załączniki:

 1. WYNIKI NABORU (plik docx 14KB)

Lista kandydatów do kolejnego etapu rekrutacji

Data publikacji: 2018-04-20

Lis

Załączniki:

 1. Lista kandydatów do kolejnego etapu rekrutacji (plik pdf 186KB)

Nabór na zastępstwo na stanowisko: referent ds. świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie, Plac Powstańców Śląskich 2 49-120 Dąbrowa na zastępstwo

Data publikacji: 2018-04-03

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko: referent ds. świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie, Plac Powstańców Śląskich 2 49-120 Dąbrowa.

Załączniki:

 1. kwestionariusz osobowy (plik pdf 38KB)
 2. oświadczenie o stanie zdrowia (plik pdf 193KB)
 3. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych (plik pdf 116KB)
 4. ogłoszenie o naborze (plik pdf 240KB)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika socjalnego

Data publikacji: 2017-04-05

W załączeniu lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Załączniki:

 1. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika socjalnego (plik pdf 38KB)

Wyniki naboru na stanowisko pracownika socjalnego

Data publikacji: 2017-04-05

W załączeniu wyniki naboru na stanowisko pracownika socjalnego

Załączniki:

 1. Wyniki naboru na stanowisko pracownika socjalnego (plik pdf 35KB)

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Data publikacji: 2017-03-22

ZAŁĄCZNIKI

Załączniki:

 1. Oświadczenie na stanowisko pracownika socjalnego (plik pdf 35KB)
 2. NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO (plik pdf 65KB)
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik pdf 196KB)

Nabór na asystenta rodziny

Data publikacji: 2015-04-16

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie prowadzi nabór do pracy na stanowisku: ASYSTENT RODZINY w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015

Czytaj całość publikacji "Nabór na asystenta rodziny"

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy (plik doc 49KB)
 2. Oświadczenia (plik doc 25KB)